JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

08.11.2017.

CHARACTERISTICS OF THE PARTS OF WOMAN’S BODY -- KARAKTERISTIKE DIJELOVA ŽENSKOG TIJELA [PART 1]

 

GRANE VEDSKE ASTROLOGIJE JYOTIṢA

 

KOMENTAR: Radi većeg interesovanja, kao i zbog okolnosti da se ne može baš lako i uvijek doći do iskusnog vedskog astrologa i saznanja, koja nudi naš lični vedski horoskop, kao i zbog svih dobronamjenih osoba, koje se tek uključuju u praćenje ovog bloga,  evo  prilike za upoznati se s određenim dodatnim saznanjima o našim karmičkim odrednicama. Iz slijedećeg teksta možemo vidjeti da je naša karma već podobro ucrtana i vidljiva ne samo kroz pozicije planeta i drugih nebeskih tijela prilikom rođenja u vedskom horoskopu, već čak  i kroz oblike i oznake na pojedinim dijelovima našeg tijela. Dakako, karma je samo jedan od elemenata u konačnom rasčlanjivanju stvari, ali od suštinske važnosti. Već radi toga se moramo dobro potruditi, pa u ovom životu zadobiti što bolji kredit za buduće živote u materijalnom dijelu našeg univerzuma, ili za eventualni odlazak na više planetarne sisteme, ili čak u duhovni svijet.

 

U tri osnovna faktora koji utiču na konačno određenje spadaju: naša karma, naš trud i vrijeme koje svakodnevno ulažemo u duhovnu praksu-sādhanu, dalja pročišćavanja i duhovne spoznaje kroz proučavanje i primjenu sofisticiranih vedskih znanja višeg ranga. Znajmo da su iznad svega toga neki viši  faktori od primarnog značaja -- milost i blagoslovi koje zadobijamo kroz služenje duhovnog učitelja, sādhua-bhakta i śāstra, kao i kroz svakodnevno prakticiranje jednog, ili više proceesa predanog služenja, od 64 koliko ih ima. Smatra se da je naš trud po intezitetu jači od naše karme, ali istovremeno sam trud bez neophodnih karmičkih određenja ne znači puno.

 

Iako danas u svijetu i u samoj Indiji postoje brojne različite astrološke škole i tradicije sa ponešto različitim načinima prilaženja ovoj sofisticiranoj vedskoj nauci,  generalno smatra se da postoji 6 grana vedske astrologije Jyotiṣa:  

 

1)      Gola – astronomija

2)      Gaṇita – matematička  astrologija

3)      Jātaka – natalna astrologija

4)      Praśna – proricanja

5)      Muhūrta – proricanja

6)      Nimitta – proricanja

 

Pomoću jedne od ovih grana, astrolog može predvidjeti ishod pitanja jedino posmatrajući promjene u okruženju.  Ta se grana naziva Śakuna Śāstra, ili Nimitta Śāstra. Rječ Śakuna se odnosi na nešto indikativno. Nimitta predstavlja nešto što se trenutno dešava. Inače, pojedine sekvence   kao što je Śakuna śāstra [Nimitta] govore o promjenama u okolini, tumačenju znakova i znakovima na tijelu.

 

Slijedeći tekstovi, u kojima su opisana značenja znakova na tijelu su iz Bṛhat Parāśara Horā Śāstre čiji je autor veliki mudrac i veliki svetac, te čuveni vedski astrolog Mahārṣi Parāśara. Bṛhat Parāśara Horā Śāstra je krovni spis kada se radi o vedskoj astrologiji. Znači, nešto što je bona fide i što je ispitano u praksi hiljadama godina. Kada se ovakva saznanja o kojima će biti riječi na današnjem postu još kombiniraju i sa vedskim horoskopom u cjelini, te dobijemo potvrdu i u tom pogledu, tada je to – to! Inače, uvijek kada neka naša saznanja kombiniramo sa saznanjima do kojih dolazimo preko vedskog horoskopa – to uobičajeno daje određene dobre praktične rezultate. Tako je recimo i u slučaju kombiniranja s Āyurvedom-vedskom medicinom,  s Vastuom-vedskom arhitekturom i uređenjem okoliša, kao i pitanjima naše zaštite, duhovnog napretka, mnogobrojnih karmičkih predodređenosti, te i po pitanjima dharme, arthe, kāme, mokṣe i mnogih drugih elemenata od značaja za život svakoga od nas. Uvijek, kada ih kombiniramo sa postavkama iz Jyotiṣa Śāstra, sigurno je da ćemo produbiti naša saznanja na vjerodostojan način, te dobiti i nešto od praktične upotrebne vrijednosti. Slično je i sa oznakama na pojedinim dijelovima našeg tijela, linijama na dlanovima i stopalima i drugo. Ovi tekstovi govore više o uticajima oznaka na ženskom tijelu, ali su također primjenjivi i za mušku populaciju.

 

1-2. Maitreya kaže: Mahārṣi! Bio sam potpuno prosvijetljen, poželjnim i nepoželjnim efektima, koje si opisao sa oznakom na Janma Lagni u ženskom horoskopu. Sada tražim od tebe da mi podariš znanje o poželjnim i nepoželjnim efektima sa značenjima o specifičnim karakteristikama različitih dijelova ženskog tijela. Mahārṣi Parāśara odgovori. O Brāhmaṇo! Sada ću ti reći šta je Śiva pripovijedao boginji Pārvatī što se tiče ovoga.

 

3-4. Žena, čija su stopala jednaka, glatka, meka, dobro razvijena, topla,  koja sjaje ružičastom bojom, bez mnogo znoja, uživaće u potpunoj sreći, koja dolikuje njenom polu. Ona, čija stopala nisu ružičaste boje, tvrda, suha, hrapava, nejednako oblikovana, kao izrešetana korpa i lišena mesa, patiće od jada.

 

5-6. Žena, koja ima oznake školjke [Conch] -- polukupole, swastike, cakre, lotosa, zastave, ribe, kišobrana i dugu liniju, koja se diže ka gore na njenim stopalima, postaje kraljica i uživa u velikoj sreći i komforu. Ona, koja posjeduje oznake, kao one od zmije, štakora i vrane na svojim stopalima – slično linijama na dlanu -- je lišena bogatstva i pati od jada.

 

7. Djevojka, čiji nokti na nogama sjaje ružičastom bojom, ako su glatki, uzdignuti i obli, uživa u velikoj sreći i komforu. Crni i polomljeni nokti pokazuju mizeriju.

 

8. Uzdignuti, puni, dobro razvijeni, glatki i obli nožni palci, indiciraju sreću. Oni, koji su mali, neregularnog oblika i ravni, pokazuju mizeriju.

 

9. Ženini nožni prsti, koji su mekani, jaki, zaobljeni i dobro razvijeni se smatraju poželjnim, Ako su prsti dugački, imaće manjak morala. Mršavi prsti indiciraju siromaštvo.

 

10-16. Drugi efekti oko prstiju su kao dole. Kratki - kratak život. Kratki, dugački i nepravilnog oblika – podvodač, izdajnički. Ravni – služiteljski. Razdvojeni više nego prosječno – lišeni bogatsva. Prsti, koji se prepliću jedan sa drugim – udovica i zavisna od drugih. Ako se prašina diže kada ona hoda, biće prljava i donosi ogovaranje svim trima porodicama -- očevoj, majčinoj i muževoj. Ako mali prst ne dodiruje zemlju – ona će uništiti svog muža i udati se za drugog. Ako srednji prst i onaj pored ne dodiruju zemlju – udovica. Ako je prvi prst do nožnog palca duži nego palac – ona će razviti nedozvoljenu vezu sa čovjekom prije braka i biće preslobodnog morala.

 

17. Ako je zadnji dio ženinog stopala uzdignut, bez znoja, mekan i glatak, ona postaje kraljica. Ako su indikacije obrnute, biće pogođena siromaštvom.

 

18. Ako su pete jednake, žena koja je u pitanju će imati dobro formiran i poželjan polni organ. Ako su pete jake, imaće ostećen polni organ. Ako su pete visoke, biće nečista. Duge pete indiciraju jad.

 

19. Noge -- dio ispod koljena. Jednake, glatke, jednakih kontura, oble, bez dlaka, dobrog izgleda i bez vidljivih vena su Rāśis, žena će biti kraljica.

 

20. Obla, glatka, stabilna koljena indiciraju poželjnost. Ako su koljena košćata, žena u pitanju će biti bez morala. Ako su koljena opuštena, biće pogođena siromaštvom.

 

21. Aku su butine zaobljene, kao surla slona, blizu jedna drugoj, mekane i bez dlaka, žena će biti kraljica. Ako su butine ravne i dlakave, biće siromaštvom pogođena i udovica.


22-23. Struk. Obim jednak širini od 24 prsta sa dobro razvijenim kukovima pokazuje da će žena biti blagoslovljena. Struk, koji je ravan, dugačak, bez mesa, uvućen, ili dlakav, predskazuje na udovičanstvo i jad.

 

24. Podignuti, “mesnati” i široki kukovi kod žene su poželjnog efekta. Ako je suprotno, oni indiciraju nepoželjnost.

 

25-27. Polni organ [ Samo za odrasle].

 

28. Dio ispod pupka. Mek, razvučen i malo uzdignut uvijek je poželjan. Dlakav, sa venama, previjen sa borama i pun linija, pokazuje nepoželjnost.

 

29. Pupak, dubok okrenut na desno je produktivan sa dobrim efektima. Pupak uzdignut sa lijevim okretom i čvorovima je nepoželjan.

 

30-31. Stomak dobrog raspona indicira na dobro formiran polni organ i puno sinova. Ako stomak žene podsjeća na stomak žabe, njen sin će postati kralj. Ako žena ima uzdignut stomak, ostaće bez djece. Ako je stomak izboran, ona će postati pustinjak. Ako ima kružna prevoje, postaće služavka.

 

32. Ako je dio, koji pokriva rebra jednak, dobro razvijen i mek, poželjni efekti se mogu očekivati. Biće nepoželjno, ako je uzdignut, dlakav i pun vena.

 

33. Prsa žene, ako su jednaka i bez dlaka su poželjna. Velikog raspona i dlakava prsa su nepoželjna.

 

34-36. Grudi žene ukazuju na sreću, ako su jednake dužine, mesnate, zaobljene i stabilne i blizu. Nesrećne su, ako su tvrde naprijed, nisu blizu i bez mesa. Uzdignuta desna dojka ukazuje da će imati sinove. Uzdignuta lijeva dojka, da će imati kćeri. Ako je dio, koji je oko bradavica, okrugao, lijepog izgleda i malo crn, bice srećna. Spljoštene i neobično male grudi indiciraju na lošu sreću.

 

KOMENTAR: Navedene karakteristike uglavnom mogu da vrijede i za muškarce, kako je već rečeno. Ima još oko tri strane teksta, zaključno sa stavkama od 37 do 84–85. To ostaje za neki drugi put. Dalje se radi o rukama žene, linijama i oznakama na dlanovima, zatim ramenima, glavi i vratu i tako to. Može se reći da će također za većinu osoba biti jako zanimljivo, ali vidjećemo već prema vašim posjetama kakvo je zanimanje za ove čisto praktične stvari.  

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Bṛhat Parāśara Horā Śāstra – Mahārṣi Parāśara

 

 

KOLKATA RATHA YĀTRĀ – A BOND OF LOVE -- 29 JULY 2013 Photo: Lakshman Poodar Prabhu
29.10.2017.

MAGHĀ – 10TH NAKṢATRA

 

00-00' DEGREES TO 13-20' DEGREES SIṀHA [LEO, LAVA]

 

Deseta zodijačka ekstenzija zauzima mjesto u prirodnom Zodijaku od 120-00’ do 133-20’ stepeni i zove se Maghā Nakṣatra. Korespondira s nazivima u nekim drugim tradicijama kao: Aj-Jabhah [the forehead of the Lion] na Arab Manzil; Regulus, ili Leonis na Grčkom; Sing na Chinese Sieu.

 

Maghā se prevodi kao “moćna”.  Predstavlja ljude na važnim pozicijama. To je zvijezda rākṣasa, ili demonske prirode, strašne [oštre] naravi, ali čini se da ima dobar uticaj kada je na Lagni – Ascendentu. Simbolizira je kraljeva odaja. Predstavlja ponosne i dostojanstvene ljude, koji drže do svoje porodične tradicije i koji vladaju masama.

 

KADA JE OVA NAKṢATRA [ZVIJEZDA] NA LAGNI [ASCENDENTU]: nalazimo ljude koji imaju sluge i bogatstvo i uživaju u ovozemaljskim čarima – zadovoljstvima svijeta. Posvećeni su Bogu i starijima i dobri ljudi ih hvale. Učeni su i poštovani, ali su osjetljivi na privlačnost suprotnog pola. Imaju duboko ukorijenjene antipatije [odbojnosti] prema određenim ljudima. Poznati su po tome da do kraja završavaju započeti  posao.

 

KADA JE CANDRA [MJESEC] POZICIONIRAN U OVOJ NAKṢATRI: sličan opis se primjenjuje. Žive komforno, bave se nekim važnim poslom i fizički su jaki.

 

KADA JE CANDRA [MJESEC] U RAZLIČITIM PADAMA [QUORTERS, ČETVRTINAMA] OVE NAKṢATRE -- manifestiraju se slijedeće osobine:

 

PRVA PADA 00-00' – 3-20' STEPENI SIṀHA [LEO, LAVA]: Izgled je crvenkast ili šareno obojen, gurman, oštar pogled u očima, entuzijasta – oduševljenog  karaktera.

 

DRUGA PADA 3-20' –  6-40' STEPENI SIṀHA [LEO, LAVA]: Nešto ozloglašenosti, mučitelj i lažov, bolešljiv, ima mnogo troškova i znanja o lošim stvarima.

 

TREĆA PADA 6-40' – 10-00'  STEPENI SIṀHA [LEO, LAVA]: Laskavac i ogovarač, svadljivac – prgav po prirodi, jak, gurman -- izjelica, osjetljiv na probleme sa crijevima.

 

ČETVRTA PADA 10-00' – 13-20' STEPENI SIṀHA [LEO, LAVA]: Jako seksualan, slatkorječiv govornik, arogantan i griješnik.

 

Od planeta [graha], desetom Nakṣatrom Māgha upravlja [gospodari] Ketu. Na duhovnoj razini, autoritet Ketua je Matsyadeva.

 

ASTRONOMSKA POZADINA NAKṢATRE MAGHĀ  ILI  AGHĀ

 

Izgleda da je Maghā Nakṣatri nekada bilo ime i Aghā [Aghā – ubiti], znači nešto što se koristi za ubijanje životinja. Maghā [Magh – obožavati] – znači sveto prebivalište duša koje su na putu ka nebu [raju].

 

Formira je 5 zvijezda [3 veće i 2 manje], koje se odnose na žrtvovanje životinja. Neki astronomi poistovjećuju izgled ovih 5 zvijezda sa plugom [ralicom].

 

Prema navodima autora, naziv Aghā se pojavljuje u Ṛg Vedama, kao dan žrtvovanja životinja: "'Goveda [krave i bikovi] data kao miraz od Sūrya Nārāyaṇa -- boga Sunca, su otišla Saviti –  kćeri Sūrya Nārāyaṇa, na Aghā dan, kada je Mjesec [Candra] ležao u Aghā Nakṣatri – goveda [krave I bikovi] su ubijena na Arjuni dan, kada je Mjesec u Arjuni zvijezdi – Nakṣatri. Arjuni I je drugo ime za Nakṣatru Pūrva Phalgunī, a Arjuni II za Uttarā Phalgunī -- i odvedena je u kuću mladoženje.

[Prema navodima autora: Ṛg -Veda 10.85.13].

 

To može podrazumijevati da je Aghā dan bio smatran kao povoljan dan za ubijanje životinja namijenjenim žrtvovanju, ali nije povoljan za polazak na put, putovanje, kao što ovaj običaj još uvijek preovladava dijelom među nekim stanovnicima Indije. Ovo također može ukazivati [implicira] na astronomski fenomen, koji se odnosi na zvijezdu kao kravu. Mjesec kao mladoženja, nestaje među zvijezdama u zoru, kao krave koja idu naprijed i bivaju ubijene -- nestajanje zore kada izađe Sunce, kao što je nevjesta dovedena u kuću mladoženje. Aghā i Arjuna su približne pozicije Mjeseca prije i poslije izlaska Sunca, na temelju grubog računanja kretanja oko jedne Nakṣatre za jedan dan.


Prema drugim interpretacijima Aghu znači  -- poslati krave tako da ne budu ubijene, nego poslane tamo gdje ih se šalje. Interpretatoru se možda nije svidjelo gledati na svete ljude [brāhmaṇe u vedsko doba] kao na ubice krava, ali postoji mnogo dokaza klasika za tadašnju praksu ubijanja životinja i njihovog žrtvovanja. Autoritet Garga Muni, interpretira Varahu [Varāha Mihiru]: Yudhisthira [pominje se u Mahābharati] je vladao u trenutku kad je sazviježđe Saptarṣi [Ursa Major] ležalo u Maghā Nakṣatri. Ovo ne znači, kao što to neki misle da su Maghā i Saptarṣi kasnije promijenili mjesta. To se odnosi na vrijeme kada je centurijalna era Saptariṣi [vremensko doba] koja se zove Saptarṣi Kala dobila ime po Maghi. Sudeći prema Varāhi, posljednje Maghā razdoblje je bilo između 2.477 BC  i 2.977 BC [prije naše ere]. Prema nekima, to se odnosi na vrijeme kada je linija Riṣi Rekha [solstitial cellure] prolazila kroz Maghu. Solstitial cellure [Riṣi Rekha] je linija koja polazi od Sjevernog Pola do Južnog Pola. Ona se razvija u prostoru izazivajući prividnu revoluciju polarnih zvijezda u sukscesiji tokom dugog vremenskog razdoblja, koja se inače zove precesija ekvinocija. Teško je vjerovati da je bilo koji fenomen, poput revolucije polarnih zvijezda, bio poznat u vrijeme Garga Muniya [Napomena: ova primjedba autora nema vjerodostojnu potvrdu.  Vjerovatno je data kao takva zbog nesavršenog poznavanja obima znanja drevnih astroloških autoriteta i pojedinih sekvenci vedske kosmologije]. Izjava Garga Muniya i njegovo stajalište označava vrijeme Saptarṣi Ere, a ne Solsticijske Ere. Predsjedavajuće božanstvo je zamišljeno  kao Pitris -- duše koje su krenule na put u raj. [Mjesec jeste jedna od rajskih planeta, ali obožavanje Pitris inače znači obožavanje predaka radi dostizanja materijalnog blagostanja].

 

KOMENTAR: Autoru izgleda nije bila poznata činjenica o pravoj starosti vedskih spisa, te je dijelom prisutno i nepoznavanje nekih kosmoloških fenomena i obim znanja autoriteta s tog golemog područja vedske nauke, kao u slučaju kada se pominje veliki mudrac i veliki autoritet na polju vedske astrologije Garga Muni. Opet, objašnjenja za neke prividne kontraverze, koje autor dijelom pominje, mogu se naći u Sūrya-Siddhānti. Znanje iz Sūrya-Siddhānte je prema informacijama prvo dato na raspolaganje bogu Sunca Sūrya Nārāyaṇu od Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe, izgleda kada i Bhagavad-Gītā As It Is,  prije najmanje 140 miliona godina. Pojedine kontraverze u tekstovima i djelimične nesavršenosti ne treba da nas previše uznemiravaju, već naprotiv – da nas inspiriraju na dalja samostalna istraživanja kosmoloških fenomena iz razotkrivenih vedskih spisa. Na ovaj način možemo prepoznati između ostaloga i da su mnogo prije savremenog otkrivanja bilo kakvih principa antimaterije -- brojni podaci o strukturi univerzuma i pojašnjenja kosmoloških fenomena bili izneseni kroz   Bhagavad-Gītu i Sūrya-Siddhāntu.

 

Kako možemo da vidimo, pomalo arhaični jezik, kojim je pisana ova knjiga [dole druga navedena], kao i neke druge starije knjige iz područja vedske astrologije, ili knjige koje obrađuju drevne vedske spise je u pojedinim sekvencama prilično teško prevesti i razumjeti.  Pa iako se u ovim pričama može uvijek naći nešto što je teže razumljivo, ili i izvjesne prividne kontraverze, ipak se ne gubi smisao ovih starih tekstova. Tako, pored svih eventualnih nesavršenosti, ove priče nose određenu težinu i pomažu kod boljeg razumijevanja prirode Nakṣatri i njihovih suptilnih značajki, koje poprimamo već prilikom rođenja i nosimo sa sobom čitav život.


REFERENCE:

 

HOW TO READ YOUR HOROSCOPE – The Basics of Bona Fide Astrology – By Tom Hopke [Nalini-Kantha Prabhu]

THE SCIENCE BASE OF INDIAN ASTROLOGY – RamKrishna Shastri

 

19.10.2017.

EFECTS OF NON LUMINOUS PLANETS – EFEKTI NE SVJETLEĆIH NEBESKIH TIJELA [PART 1]

 


GULIKA, MĀNDI, DHŪMA, VYATĪPĀTA [OR PĀTA], PARIDHI, CHAPA [OR INDRA CHAPA], SIKHI [OR DHWAJA OR UPAKETU].

 

U nekim drugim astrološkim sistemima pretežno na zapadu, ali i u nekim zemljama na istoku su ponekada u upotrebi i nepostojeća nebeska tijela, ili se upotrebljavaju neka koja nisu planete date prema sofisticiranoj vedskoj kosmologiji i astrologiji, koje ne bi trebalo posmatrati u astrološke svrhe [Uran, Neptun, Pluton] u vedskom chartu, ili su jako daleko od naše planete Zemlje i imaju nedovoljnu masu za neke ozbiljnije uticaje na živa bića i pripadnike ljudske rase, ili je nekada u pitanju nesavršeno poznavanje strukture našeg univerzuma i cjelokupne Božje kreacije, ili je u pitanju imanje pogrešnih sistema vrijednosti  i pogleda na svijet oko nas radi neznanja, te i drugih vrsta obmana, etc. Jedno od pogrešnih razumijevanja je i posmatranje strukture univerzuma gledano odozdo iz naše perspektive, dok je komplet vedska kosmologija i astrologija, pa i izgled samog charta, koncipirana i slikovito data gledano odozgo, dakle iz perspektive Deva, naprednih bića sa viših planetarnih sistema. Zato i znakovi zodijaka u vedskom chartu idu prirodno s lijeva u desno, dok se to na zapadu zbog neznanja posmatra obrnuto.

 

Upotrebom svega što nije bona fide prema vedskoj astrologiji, specijalno špekulativnih nebeskih tijela, rizikujemo zadobijanje zabrane na dalje vedsko znanje. Naime, dodavanje nekih novih nebeskih tijela bilo bi slično kao kada bi sanskritu, koji je Deva Nagari, dakle jezik viših superiornijih rasa, pokušali dodati nova slova. To je nemoguća misija.

 

Ko želi da prouči tajnovita nebeska tijela i njihova značenja, u vedskoj astrologiji ima na raspolaganju nesvjetleća nebeska tijela [Non Luminous Planets], čiji su kraći opisi  i značenja po kućama data u krovnom spisu za vedsku astrologiju:

 

Bṛhat Parāśara Horā Śāstra,  Efects of Non Luminous Planets, Chapter 27, Vol. 1. Translation, commentary and annotation by Girish Chand Sharma. Također isto je dijelom pojašnjeno i na kraju Trećeg Poglavlja Bṛhat Parāśara Horā Śāstre u navedenom izdanju. Obrađeno je sedam ovih tajnovitih nebeskih tijela: Gulika, Māndi, Dhūma, Vyatīpāta [ili Pāta], Paridhi, Chapa [ili Indra Chapa], Sikhi [Dhwaja ili Upaketu].  Kod nekih drugih izdanja moguće je da su brojevi poglavlja nešto pomaknuti.

 

Proučavajući položaje po kućama, te kratka ali vrlo indikativna značenja ovih nebeskih tijela, možemo dijelom dokučiti koliko je karma slojevita i komplicirana, kao i kasnije moguće nesagledive konsekvence. Za primjer možemo uzeti neke od karmičkih odrednica za jedno od tih nebeskih tijela, koje se zove Vyatīpāta. Tako, kada je u pitanju Vyatīpāta smještena u 8 kući u vedskom Chartu, između ostaloga, osoba će prkositi brahmanama [bhaktama, sadhuima] i imaće nered u krvi. Dakle, možemo godinama imati neprekinutu sadhanu - duhovnu praksu u sklopu predanog služenja, ali ako imamo ovaj aspekt karmički ugrađen, te potvrđen i drugim pokazateljima, kao i vedskim chartom u cjelini, biće stalno velikih problema, a i pročišćenja u interakciji kroz odnose s drugim bhaktama, ali i za okolinu. To na vrijeme treba prepoznati kod sebe i učiniti neophodne korake da se isto pravaziđe, jer će nam u suprotnom donijeti velike frustracije i stagniranje svjesnosti, te i ograničavajuće okolnosti za sva naša nastojanja da se krećemo naprijed. Da bi isto prepoznali kod sebe, kao i zbog drugih okolnosti, neophodno je češće se konsultirati s upućenim vedskim astrologom/astrologinjom, ali i tačno znati šta trebamo tražiti da nam bude pojašnjeno. Isto tako, ne treba da nas puno začudi kada neko drugi na neki način prkosi bhaktama [brahmanama] i sam sebe degradira, vjerovatno da ima ovaj aspekat karmički ugrađen, ili nešto slično što itekako funkcionira u praksi. Pored toga, ovdje se radi i o sasvim ozbiljnoj opomeni u vezi zdravlja [kada je Vyatīpāta u 8. Kući], te ako cjelokupan vedski Chart to podržava može doći do ozbiljnih zdravstvenih problema, te će biti potrebno češće raditi analizu krvi, kao obavljati i druge neophodne pretrage i konsultirati se s više liječnika.

 

Razumijevanjem ovakvih karmičkih konsekvenci, manje ćemo dolaziti u situaciju da možda tražimo greške u drugima i da kritikujemo, a i da bolje razumijemo da smo i sami okean grešaka i to nas može spasiti silnih nepotrebnih uznemirenja, te nepovoljnih karmičkih posljedica. Nasuprot traženju grešaka u drugima, neophodno je kod sebe izgraditi mentalitet razmjene, brige i pomaganja drugim dušama na njihovom transcendentalnom putu traganja za vječnim istinama. To će nas pogurati toliko naprijed, da nekada nećemo moći odmah ni prihvatiti sve blagoslove i milost koji nam stižu. Također, vidimo da ovakva saznanja iz vedskog horoskopa itekako mogu biti i praktična u vezi preventivnih djelovanja i očuvanja dobrog zdravlja.

 

Ovo je samo jedan izdvojeni primjer tumačenja dijela efekata ne svjetlećih tijela po kućama, a ima i nekih koja su ekstremno povoljna.

 

Drugi, veći razlog za današnji tekst je radi inspiracije i daljeg angažiranja svakoga od nas u proučavanju bona fide vedskih spisa, specijalno kada se radi o našem dubljem interesovanju za sofisticiranu vedsku astrologiju i kosmologiju. Zašto? Proučavanja ovakve vrste su i namijenjena da ovim putem zadobijemo veliku milost i blagoslove za dalja, duhovna istraživanja i samospoznaju, te spoznaju našeg vječnog odnosa s Svevišnjim Gospodinom i uspostavljanju svakodnevne duhovne prakse sādhane kroz pažljivo mantranje i druge seve u sklopu 64 procesa predanog služenja. Dakle, imamo na raspolaganju veliki izbor seva [načina služenja], shodno našim karmičkim uslovljenostima, trudu i vremenu koje ulažemo, trenutnoj razini svjesnosti, našoj prirodi, misiji u ovom životu, te specijalno u zavisnosti od količine milosti i blagoslova, koje dobijamo ili ne dobijamo.

 

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa

Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare

Hare Rāma Hare Rāma

Rāma Rāma Hare Hare

 

REFERENCE:

 

Bṛhat Parāśara Horā Śāstra,  Efects of Non Luminous Planets, Chapter 27, Vol. 1. -- Translation, commentary and annotation by Girish Chand Sharma.

 

 

 

 

 

Images: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
09.10.2017.

ASTROLOGICAL CONSULTATIONS – DĀMODARA MONTH OR KĀRTIKA -- 9 OCTOBER 2017 MONDAY – CATURTHĪ

 

 

ASPECT AŃGĀRAKA-GRAHA [MARS] -- ŚANAIŚCARA-GRAHA [SATURN]

 

Kako već znamo, kada nas malo pritisnu unutrašnje, ili spoljne  okolnosti, možemo nekada da isuviše ishitreno i nepromišljeno, pa čak i agresivno postupamo prema drugima. Ali također i prema sebi, ubijajući se različitim karmički nedozvoljenim aktivnostima i nedodirljivim sastojcima za ishranu civiliziranih propadnika ljudske rase. Povremeno smo pod pojačanim uticajima nekih napetih aspekata na nebu, koji su ustvari samo pokazatelji mnogobrojnih karmičkih određenja i preovladavajućih guna materijalne prirode u nama samima, te i oko nas – kroz interakcije u odnosima i događanjima. Generalno uzevši, ove sedmice negdje od 9 do 15 oktobra 2017 imaćemo neke dodatne testove. Trebaće uložiti puno truda, pa istolerirati prvo svoj neovladani um, pa zatim i umove drugih osoba s kojima smo inače u kontaktu. Biće prominentan puni aspekt između Marsa [Ańgāraka-graha] i Saturna [Śanaiścara-graha]. Vrlo vjerovatno da će jače na udaru biti svi, koji inače imaju ovakav, ili sličan napeti aspekt u svom vedskom chartu. Moraćemo dobro pripaziti pa da na vrijeme ublažimo i/ili potpuno neutraliziramo neke ishitrene odluke i moguće vlastito agresivno ponašanje, te istovremeno nastojati razumjeti sve druge ljude šta ih to pokreće na nepotrebnu ishitrenost i eventualnu agresivnost, kao i znati istolerirati takvo ponašanje. 

 

Opet, znajmo, sve je to personalno i zavisi od još mnogo faktora, ne samo onih karmičkih, kao i trenutnih događanja -- pokazatelja istih. Veoma bitnu ulogu igra i sadašnja razina svjesnosti svakoga od nas, trud i vrijeme koje ulažemo u svakodnevnu duhovnu praksu -- sādhanu i mantranje, imanje znanja o postojanju dvojne stvarnosti koja nas okružuje – one vidljive-materijalne i one nevidljive-nematerijalne, te i svijest da mi ne kontroliramo ništa, kao i specijalno zavisno od milosti i blagoslova koje dobijamo, ili ne dobijamo. A, oko nas stalno pada prava kiša milosti i blagoslova, samo se treba istrenirati, pa ih znati prihvatiti.

 

Također, moramo postepeno naučiti kako usmjeriti priliv energija u produktivne svrhe kada god ga osjetimo, kao u slučaju napetih aspekata na nebu. Ponajbolje je usmjeriti dodatne energije u pojačanu sādhanu, vlastite duhovne spoznaje, uz svakodnevno  proučavanje sastra, te pomoć drugima na njihovom putu do transcendentalnih znanja višeg ranga. Nije nikako preporučljivo pojačani pritisak spolja koristiti za napade na druge osobe, tobože u odbrambene svrhe nas samih. Druge osobe radije posmatrajmo samo kao instrument da nam slikovito bude prikazani vlastito lice i ponašanje, te da se vidimo kao u ogledalu.

 

07.10.2017.

ĀŚLEṢĀ – 9 NAKṢATRA ĀŚLEṢĀ

 

16-40' DO 30-00’ DEGREES  -- KARKAṬA [CANCER – RAK] 

 

KOMENTAR: Kratki uvod za sve dobronamjerne osobe, koje se tek uključuju u praćenje tema ovog bloga. U sofisticiranoj vedskoj astrologiji Jyotiṣa pored podjele zodijaka na znakove postoji još finija podjela na Nakṣatre [konstelacije ili skupine zvijezda, asterizme]. Svaka Nakṣatra zauzima 13 stepeni i 20 minuta zodijaka. Pored toga postoji i još finija podjela svake pojedine Nakṣatre na Pade [Quorters, Četvrtine] od po 3 stepena i 20 minuta. Preko Nakṣatri i Pada možemo doznati mnogo dodatnih elementa vlastitih karmičkih odrednica.

 

Deveta zodijačka ekstenzija, u kompletnom zodijačkom krugu zauzima mjesto 106-40’ do 120-00’ stepeni i zove se Āśleṣā Nakṣatra. Prema Khaṇḍa-Khādyaki sastavljena je od šest zvijezda, ali izgleda da svi drugi autoriteti smatraju da je sastavljana od pet zvijezda. Također prema Khaṇḍa-Khādyaki izgleda poput točka, dok je prema drugim autoritetima poput zmije.

 

Prema Rāmāyani od Vālmīkiya, Lakṣmana i Śatrugna, dva mlađa brata blizanca Gospodina  Rāmacandre su rođeni u Āśleṣā Nakṣatri.

 

Āśleṣā Nakṣatra [lunar mansion] je po svojoj prirodi rākṣasa, ili asura -- demonskog mentaliteta, oštra je po prirodi i simbolizirana sklupčanom zmijom. Ovo sugerira na anti-socijalni, netaktičan karakter, koji može zalaziti u znanja i krute navike. Prevodi se kao „opletač“ [entwiner]. Ovom Nakṣatrom vlada Sarpa – božanstvo zmija, koje predstavlja niže klase ljudi.  Od planeta Nakṣatrom Āśleṣā vlada planeta Merkur [Buda Graha], a duhovni autoritet je Budadevaya.

 

Āśleṣā može da donese bol, a također i dobre transcendentalne aspiracije.

 

KADA JE OVA NAKṢATRA NA LAGNI [ASCENDENTU]: Osoba je okrutna, prevrtljiva, ima malo djece, nedruštvena, izopačenih manira i nesposobna da se prilagodi okolini. Oni su sposobni za razne izopačenosti. Oni su neljubazni i trebaju da razviju taktičnost i potrebu da čine humanitarna djela. Mogu da prouzroče strahove svojim roditeljima i obično prihvataju takve pozicije gdje služe društvo.

 

KADA JE MJESEC [CANDRA] POZICIONIRAN U OVOJ NAKṢATRI – osoba je neiskrena, nesposobna da se kontrolira u jedenju, griješna je, prijevarna i nezahvalna.

 

KADA MJESEC ZAUZIMA ODREĐENE ČETVRTINE – PADE [QUORTERS] OVE NAKṢATRE – manifestiraju se slijedeće osobine:

 

PRVA PADA 16-40' – 20-00' KARKAṬA [CANCER – RAKA]:  Poznata, milosrdna, širokih grudi, dugih ruku, sretna i mudra osoba s puno novca.

 

DRUGA PADA 20-00' – 23-20' KARKAṬA [CANCER – RAKA]: Osoba nije liepa, nečista, nemilosrdna, ograničene pameti, sa bolesnim nagonom za akciju, voli da je podbodu na akciju.

 

TREĆA PADA 23-20' –  26-40'  KARKAṬA [CANCER – RAKA]: Debelo, povijeno i zgrbljeno tijelo, sa puno srđbe i letargije, pametna u poslu i u naučnim znanjima, sasvim različita od svetih osoba i protivriječi im.

 

ČETVRTA PADA 26-40' – 30-00’ KARKAṬA [CANCER – RAKA]: Strastveni, privrženi onima sa niskim seksualnim pobudama, često bolesni, imaju malo djece.

 

ASTRONOMSKA PRIČA UZ NAKṢATRU ĀŚLEṢĀ

 

Āśleṣā [Anot + slish-śleṣ = to join = pridružiti se] što znači neko čiji su dijelovi razjedinjeni. Čine je pet zvijezda, koje izgledaju kao dim čija je glava razdvojena od tijela.

 

Prema predanju to je bila ogromna zmija – kralj zmija Kāliya. Kāliya je stvarao teror nad ljudima. Svevišnji Gospodin Kṛṣṇa ga je nadvladao Svojom snagom. Nakon preklinjanja žena Kaliye, Kṛṣṇa je oslobodio kralja zmija pod uslovom da ode iz tog kraja, ali kralj zmija se jako bojao Garude – ogromne nebeske ptice i Kāliya je molio Kṛṣṇu da mu da neko obilježje, koje bi mu spasilo život od napada Garude. Potom je Śrī Kṛṣṇa stavio Svoj znak na kralja zmija, tako da ga Garuda ne bi napadao.

 

Ova priča aludira na astronomsku činjenicu, da glava Āśleṣā konstelacije izgleda kao disk razdvojen od tijela. Vladajuće Božanstvo je poznato kao Ananta Śeṣa – Zmija Bog, ekspanzija Gospodina Viṣṇua.

 

KOMENTAR – Koga detaljnije zanima kompletna priča o kralju zmija Kāliyi, jer ovdje je data samo ukratko, možete je naći između ostaloga i u knjizi KṚṢṆA – IZVOR SVEG ZADOVOLJSTVA – Dio 1 – 16 poglavlje.

 

REFERENCE:

 

HOW TO READ YOUR HOROSCOPE – The Basics of Bona Fide Astrology – By Tom Hopke [Nalini-Kantha Prabhu]

THE SCIENCE BASE OF INDIAN ASTROLOGY – RamKrishna Shastri

KṚṢṆA -- THE SUPREME PERSONALITY OF GODHEAD

KṚṢṆA – IZVOR SVEG ZADOVOLJSTVA

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

29.09.2017.

ASTROLOGICAL CONSULTATIONS -- 29 SEPTEMBER 2017 FRIDAY – NAVAMĪ

 

 

BE VERY CAREFUL TODAY AND TOMORROW MORNING!

 

ATIGANDA IS IN PROGRESS.

MEANING ATIGANDA = GREAT DANGER.

[VELIKA OPASNOST].

[FOR COORDINATES OF SARAJEVO – BOSNIA AND HERZEGOVINA].

[YOU NEED ALWAYS TO CHECK FOR THE COORDINATES OF YOUR PLACE OF RESIDENCE].

[POTREBNO JE DA UVIJEK  PROVJERITE ZA KOORDINATE VAŠEG MJESTA BORAVKA].

 

NOTE:  Iako je Atiganda kalendarski tek sutra, zbog više pravila o prebacivanju, već danas je ova nepovoljna yoga [položaj] između Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i Mjeseca [Candre] prominentna za  koordinate Sarajeva, te i sutra ujutro do 8:25. Za sve ostale koordinate treba provjeriti. Također treba uzeti u obzir da je ovih dana i visok index Zemljinog magnetizma zbog pojačanih aktivnosti na Suncu, što može da donese ishitrene postupke i dodatna uznemirenja.

 

18.09.2017.

MISTERIES OF VEDIC COSMOLOGY -- MISTERIJE VEDSKE KOSMOLOGIJE [PART 1]

 

 

CHALLENGES FOR  WESTERN SCIENCE.

 

WHICH ONE IS TURNING AROUND THE OTHER ONE? THE EARTH AROUND THE SUN [SŪRYA NĀRĀYAṆA], OR THE SUN AROUND THE EARTH? -- KO SE OKO KOGA OKREĆE? ZEMLJA OKO SUNCA ILI SUNCE OKO ZEMLJE?

 

KOMENTAR: S obzirom da se ova tema dotiče i vedske kosmologije i vedske astrologije, ići će na blogovima, koji obrađuju ove teme. Ovakvi tekstovi pisani jednostavnim jezikom razumljivim za sve, su skromni doprinos boljem razumijevanju sofisticirane vedske kosmologije i astrologije. Kako već znamo, na zapadu stoljećima egzistiraju mnogobrojne velike zablude, pogrešne dogme i mis-koncepcije, koje se u nekim zemljama nažalost i dan-danas uče u školama i na univerzitetima. Opet na nekim od najprestižnijih koleđa i univerziteta u svijetu, studenti već proučavaju sanskrit i sofisticirana vedska znanja i to je dobra osnova za dalja vedska transcendentalna duhovna znanja.

 

Temeljni princip vedske kosmologije podrazumijeva postojanje dvojne stvarnosti: vidljive-materijalne i one nevidljive-nematrijalne i dok to dublje ne razumijemo jednostavno ne možemo dalje napredovati, kada je u pitanju razumijevanje strukture našeg univerzuma i cjelokupne kreacije, pa čak i  razumijevanje mnogobrojnih transcendentalnih postavki.

 

Postoje i mnogobrojne [prividne] kontraverze kada je riječ o strukturi našeg univerzuma, koji iako ogroman ipak je samo jedan od manjih. Prečnika je četiri milijarde milja. Ali već i kao takav praktički je skoro nepregledan za posmatrača s planete Zemlje. Pomenute kontraverze oko strukture univerzuma su više prividne ustvari i ne postoje stvarno u vedskim spisima, samo je u pitanju naše razumijevanje različitih opisa u dostupnim spisima, radi različitih razina svjesnosti i naših mnogobrojnih karmičkih uslovljenosti. A nekada su stvari i kodirane na neki način radi zaštite od  mogućih manipulacija i pogrešne upotrebe, ili iz drugih razloga, ili su date u različitim mjernim jedinicama, pa je potrebno poznavati formule za njihovo pretvaranje. etc. Da navedemo jedan od primjera. U Śrīmad-Bhāgavatamu [Bhāgavata Purāṇi], kao i u drugim Purāṇama udaljenosti su date u yojanama. Pored toga u pojašnjenjima His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, iste mjere su uglavnom date i u miljama [1 yojana = 8 milja], radi naše lakše percepcije. Opet u Jyotiṣa śāstrama međusobne udaljenosti su izražene ugaonim brzinama, te je neophodno korištenje formule za pretvaranje jednih u druge. Tada prividnih protivrječnosti neće biti.

 

Moramo uvijek imati u vidu, da je neophodno, prilikom svih ozbiljnijih kosmoloških razmatranja, detaljno proučavati i Sūrya Sidhantu, koju je preveo i komentirao His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja [Bimala Prasād Siddhānta Sarasvatī], Ācarya u našoj sampradāyi [učeničkom naslijeđu], veliki  svetac, vaiṣṇava, učenjak, astronom i vrhunski vedski astrolog.

 

Na slikama u naslovu i u galeriji vidljivo je prikazano ono što je i opisano u Śrīmad-Bhāgavatamu i drugim vedskim kosmološkim spisima.  Također, H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja navodi u svom videu Vedic Cosmos: “Planete i zvijezde su sve vezane za zvijezdu Sjevernjaču [Dhruva-loku] nevidljivim astralnim čvorima [nebeskog] vjetra zvanog Pravaha. Okretanje Dhruva-loke oko svoje osi uzrokuje kruženje ostalih planeta i zvijezda.” Pa tako i Sunca [Sūrya Nārāyaṇa].   

 

Udaljenost Druva-loke [Pole Star, North Star, Zvijezde Sjevernjače] od Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] je 3 800 000 yojana. Vertikalna udaljenost Sunca  [Sūrya Nārāyaṇa] od planete Zemlje je 100 000 yojana ili 800 000 milja. Tako da se planeta Zemlja nalazi na vertikalnoj osi direktno ispod Dhruva-loke na udaljenosti od 3 900 000 yojana, ili 31 200 000 milja.  

 

U Śrīmad Bhāgavatamu 5.22 Summary se navodi: “Prebivajući u spoljašnjem prostoru u sredini univerzuma između Bhū-loke i Bhuvar-loke, Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] kruži vremenskim krugom zodijaka, kojeg predstavlja dvanaest rāśiya [znakova] i prihvata različita imena prema tome u kojem se znaku nalazi.”

 

Tako, Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] se u svom kruženju oko Dhruva-loke kreće gore i dole, sjeverno i južno u središnjem dijelu gornje polovine univerzuma da bi moglo da grije i osvjetljava čitav gornji dio našeg univerzuma. Kružeći oko Dhruva-loke [prijestonice središnjeg dijela univerzuma], praktički kruži i oko vertikalne ose Dhruva-loka --- planeta Zemlja, pa tako i oko same Zemlje.

 

Inače, kako je već rečeno, vertikalna udaljenost Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] od planete Zemlje iznosi  100 000 yojana [800 000 milja]. Horizontalna udaljenost je puno veća i iznosi  prosječno približno 100 000 000 milja [100 milliona milja].

 

Ono što mi vidimo kao okruglu [pari-mandale] planetu Zemlju [ili Bhārat Kandu kako se Zemlja naziva u Viṣṇu Purāṇi, te u Mahābhārati, kao i u prizivu [invokaciji] pod naslovom Sankalpa mantra] je prečnika samo 8 000  milja. Ali, znajmo da je Velika Zemlja ili Bhū Maṇḍala ili Zemljin planetarni sistem mnogo većih dimenzija i liči na ravan disk u obliku lotosovog cvijeta, te otuda dolaze pojedina navođenja da je Zemlja ravna ploča, ali bez daljeg objašnjenja zbog nerazumijevanja kosmologije Velike Zemlje.  Da,  to je tačno, ali samo kada je u pitanju Bhū Maṇḍala – Velika Zemlja, za naše moći percepcije, nevidljiva i koja seže do rubova univerzuma prečnika četiri milijarde nilja, a ne ono što mi vidimo. Što se pak starosti naše planete Zemlje tiče, znajmo da su indijski kosmolozi prvi procijenili njenu starost na 4 milijarde godina.

 

Slike u naslovu i u galeriji:  Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

Sona Gaurāńga Dās's photo.

 

REFERENCE:

 

Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

 

Canto 5: The Creative Impetus   Chapter 20: Studying the Structure of the Universe

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.22 Summary 

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Images: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo. Images: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
13.09.2017.

PUṢYĀ – 8TH NAKṢATRA – PUṢYĀ

 

3-20' TO 16-40' KARKAṬA – RAK [CANCER]

 

KOMENTAR: Da ponovimo radi svih dobronamjernih osoba, koje se tek uključuju u praćenje ovog bloga. Prema vedskom sistemu astrologije postoji podjela zodijaka i po Nakṣatrama sem podjele po znakovima [Rāśiyima] i kućama. Osnovno je pravilo JEDAN ZNAK = JEDNA KUĆA osim kod podjele na Bhave, koja će nam zaista rijetko trebati. Dakle, kod podjele na Nakṣatre [Asterizme ili Konstelacije zvijezda, zodijačke ekstenzije], zodijački krug od 360 stepeni se dijeli na 27 Nakṣatri u natalnoj astrologiji. Svaka Nakṣatra zauzima 13 stepeni i 20 minuta kruga Zodijaka. Radi još preciznije podjele, svaka Nakṣatra se zatim dijeli na četiri Pade. Svaka Pada [Četvrtina-Quarter] zauzima dio Zodijaka od 3 stepena i 20 minuta.

 

Nakṣatre su jako bitno kod svake detaljnije analize ličnih horoskopa i karmičkih predispozicija rođenog/rođene, te procjene mogućnosti potencijala rasta u sadašnjosti i budućnosti.

 

Inače se vedska astrologija može jako dobro koristiti i za potrebne procjene recimo kod svih planiranja ljudskih resursa [human resources] u odjelima kompanija koji se bave ljudskim resursima, u duhovnim zajednicama, te različitim drugim organizacijama, etc. Tada će biti puno manje nametanja ljudima nečega što nije u njihovoj prirodi i prirodna iskoristivost ljudskih potencijala je tada enormno bolja.

 

Sem u knjigama autora navedenih na kraju posta pod ‘reference’, karakteristike Nakṣatri se mogu pronaći i u knjigama još nekih autora.

 

PUṢYĀ – 8TH  NAKṢATRA – PUṢYĀ

 

Puṣyā se smatra najboljom od svih 27 zvijezda. Ona je po prirodi Deva – božanska, a njome vlada Bṛihaspati – glavni duhovni učitelj polubogova [vrhovni sveštenik polubogova]. Simbolizirana je kravljim vimenom što označava plodnost. Upućuje na to da se radi o produktivnoj i hranjivoj zvijezdi. Ljudi pod uticajem ove zvijezde žive bujan život i mogu biti od koristi mnogima. Dobri su učitelji [preceptori] -- predavači i savjetnici. Obično imaju dobro izgrađeno i oblikovano tijelo.  

 

KADA JE OVA NAKṢATRA NA LAGNI [ASCENDENTU] -- karakter je ozbiljan i zamišljen, te religiozan. Oni su tvrdoglavi, ali elokventni [rječiti], saznaje se iz spisa, nezavisni i uspješni u svojoj profesiji. Oni pomažu svoje rođake i uspinju se do dobrog statusa u svijetu.

 

KADA JE MJESEC [CANDRA] POZICIONIRAN U NAKṢATRI – PUṢYĀ – osoba posjeduje smiren um  i obrazovana je, bogata, čestita i vole je svi ljudi.

 

KADA MJESEC [CANDRA] ZAUZIMA RAZLIČITE PADE [QUORTERS-ČETVRTINE] OVE NAKṢATRE -- slijedeće osobine se manifestiraju:

 

PRVA PADA -- MJESEC [CANDRA] NA 3-20' do 6-40' STEPENI CANCER [KARKAṬA – RAK] -- Okrutna osoba,  s lošim temperamentom, skrivanje zle volje prema drugima, visok u izgledima, voli samoću, trpi snažne tjelesne bolove..

 

DRUGA PADA -- MJESEC [CANDRA] NA 6-40 – 10-00' STEPENI CANCER [KARKAṬA – RAK] -- Poštovan od strane mnogih ljudi, voli svakoga, umjereno bogat.

 

TREĆA PADA – MJESEC [CANDRA] NA 10-00' --13-20' STEPENI CANCER [KARKAṬA – RAK] -- Sretan, obrazovan, posvećen, duhovne mudrosti, poštovan, omiljen među mudracima, oprašta drugima.

 

ČETVRTA PADA -- MJESEC [CANDRA] NA 13-20' -- 16-40' STEPENI CANCER [KARKAṬA – RAK] -- Debeo, preljubnički, tvrda srca i svađalačka priroda.

 

Planeta vladalac Nakṣatre Puṣyā je Saturn [Śanaiścara-graha]. Duhovni autoritet za Saturn je Kūrmadeva.

 

ASTRONOMSKA PRIČA UZ NAKṢATRU – PUṢYĀ ILI TIṢYĀ

 

Originalni naziv je Tiṣyā [ṣyā = ostati] -- znači onaj koji ostaje. Puṣyā [Puṣ = njegovati], što znači onaj koji opskrbljuje hranom – koji hrani druge.  Oba imena možda znače, da se uzima kao fiksna točka na nebu u kojoj je proljetni ekvonocij ležao na početku nove godine [u ta vremena], dajući hranu biljkama i životinjama, koji se nalaze u kritičnom stanju poslije surove zime – kao što je nevedeno u Ṛg Vedama [Rig-Vedama].

 

„Ti mudri Marut [bože Vjetra], mi želimo uživati bogatstvo, koje si nam ti dao – promjenam godišnjih doba od zime do proljeća. Neka to ne ode od nas  [misli se „da te dobrobiti ne odu od nas...“] --- kao što Tiṣyā ne napušta nebo.“ [Ṛg -Veda 5.54.13].

 

Puṣyā ili Tiṣyā je formirana od tri zvijezde. Prema spisima, to je zvijezda rođenja Jupitera – glavnog sveštenika polubogova, pa se smatra vrlo povoljnom kada leži s Jupiterom ili u dobrom aspektu.

 

Zvijezda rođenja -- generalno znači ona Nakṣatra [asterizam, zvijezda, skupina zvijezda], koja leži sa Mjesecom u vrijeme rođenja.

 

Ovdje se možda podrazumijeva zvijezda u kojoj je Jupiter [Bṛhaspati-graha] ležao u vrijeme njenog otkrića.

 

Sunčev dolazak u Puṣyā Nakṣatru [svake godine] se posmatra kao prilika za religiozne festivale zvane Puṣyā – Ratha.

 

REFERENCE:

 

HOW TO READ YOUR HOROSCOPE – The Basics of Bona Fide Astrology – By Nalini-Kantha Prabhu [Tom Hopke]

THE SCIENCE BASE OF INDIAN ASTROLOGY – RamKrishna Shastri

 

08.09.2017.

ASTROLOGICAL CONSULTATIONS – 8 SEPTEMBER 2017 FRIDAY – DVITĪYA

 

TRANSIT RĀHU & KETU: 9 SEPTEMBER 2017 [FROM 9:01] -- 23 MARCH 2019 [TO 10:30] KARKAṬA [CANCER-RAK] – MAKARA [CAPRICORN-JARAC] – FOR COORDINATES OF SARAJEVO – BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Na predhodnom postu ponešto je rečeno o upotrebi različitih opcija u programu Jagannātha Hora, kao i inače o različitim opcijama i načinima računanja u različitim programima, upotrebljenim  algoritmima i efemeridama [unaprijed izračunatim položajima nebeskih tijela]. Zbog toga dolazi do izvjesnih razlika, kao u ovom primjeru računanja tranzita Rāhua i Ketua i aktuelne promjene znakova-kuća. Danas ćemo to još dodatno obraditi s upotrebom još nekih opcija.

 

Ako u programu Jagannātha Hora namjestimo opcije na slijedeći način  dobićemo prihvatljive položaje Rāhua i Ketua, te i datume promjene znakova. Dakako, uvijek imamo slobodu izbora. Uz dole niže prikazane opcije treba predhodno namjestiti  i Ayanāḿśu – na opciju True Lāhiri Ayanāḿśa [Citra paksa]:

 

Preferences.

Related to Calculations.

Planet Calculations Options.

True Positions [drugu odozgo opciju namjestiti na ovu].

True Nodes [dole zadnja opcija – umjesto Mean Nodes namjestiti na ovu].

Ok -- klik

 

Ako upotrebimo neke druge opcije i Ayanāḿśe – biće promjena i u kartama rođenja i u predikcijama. Dakako, da trebamo uzeti u obzir i drugačije načine razmišljanja i upotrebu drugih različitih opcija datih u programu s određenim respektom. Jako je dobro znati da  postoje baš  mnogobrojne kontraverze oko strukture našeg univerzuma, a ustvari su u pitanju samo drugačije karmičke uslovljenosti, te razine znanja i različite razine svjesnosti, uloženi trud i vrijeme, te specijalno milost i blagoslovi koje dobijamo ili ne.

 

Da ovom prilikom pomenemo i moguće različite načine gledanja na pojedine kosmološke fenomene, koji često pobjegnu čak i oku pažljivog praktikanta astrologije i brojnih kosmoloških fenomena. Na zapadu smo naučili da posmatramo stvari odozdo – iz naše perspektive gledano sa planete Zemlje, dok se u vedskoj kosmologiji i astrologiji stvari posmatraju odozgo – iz perspektive Deva, polubogova i stanovnika na planetarnim sistema iznad nas. Otuda i jedna od razlika u prikazivanju smjera znakova u zodijaku. Možemo pogledati bilo koji zapadni ili vedski chart. Smjer znakova u vedskom ide kako i je – u smjeru kazaljki na satu, dakle s lijeva udesno, dok zapadne koncepcije preferiraju gledanje obratno od smjera kazaljki na satu, dakle s desna u lijevo. Dakako, to neko ko se bavi isključivo zapadnim sistemom astrologije neće ni primijetiti, zbog ustaljene navike posmatranja stvari isključivo iz naše perspektive, kao i nerazumijevanja postojanja dvojne stvarnosti: one nevidljive-nematerijalne i one vidljive-materijalne.

 

30.08.2017.

ASTROLOGICAL CONSULTATIONS – 30 AUGUST 2017 WEDNESDAY – NAVAMĪ

 

TRANSIT OF RĀHU & KETU: 9 SEPTEMBER 2017 TO 23 MARCH 2019 IN CANCER – CAPRICORN.

TRANSIT OF SATURN [ŚANAIŚCARA-GRAHA].

RETROGRADE MERCURY [BUDHA-GRAHA]: 13 AUGUST TO 5 SEPTEMBER 2017.

 

UKRATKO O TRENUTNIM AKTUELNIM DOGAĐANJIMA – Vjerovatno možemo osjetiti, prema nekim događanjima u našim životima, da su trenutno na sceni brojni kombinirani aspekti. Ima tu i nekih napetih aspekata, kao i onih blažih. Sve to skupa, zajedno s našim mnogobrojnim karmičkim uslovljenostima iz prošlih života, donosi priliv nekih novih energija i intezivniji život i događanja. Ako postupamo kao introspektivni mudraci, priliv energija i napete aspekte možemo dobro iskoristiti za naš vlastiti duhovni samointeres, koji je i najpreči – a to je krenuti putem dharme – putem transcendencije, ili se još više učvrstiti na tom putu i krenuti dalje. U nama će se stvoriti dovoljno kritične mase za odraditi neke aktivnosti i projekte, ali gledajmo da naš trud, vrijeme i energije budu više okrenuti ka nevidljivom dijelu naše dvojne stvarnosti. Nije dobro ulagati energije isključivo u materijalističke tendencije, jer to su prolazne stvari. Dakako, moramo uvijek biti aktivni u ovom materijalnom svijetu, ali na prigodan način i u skladu s našom dharmom i našom misijom u ovom životu, samo treba da je prepoznamo.

 

Kada se upustimo u malo dublji razgovar s ljudima u našem okruženju, primijetićemo odmah veliku uznemirenost, koju neko ispoljava više, a neko manje, te često i vrlo oprečna razmišljenja, čak i veoma sporna, bez obzira kroz kakve kulturne naočali to posmatrali. Dakako, svi imamo veoma različite karmičke reference iz prošlih života, te sadašnju prirodu i karakter, potencijale, sklonosti, nade i pomoći, zapreke, etc. Ali, generalno gledano, vjerovatno će nam svima postati jako intezivno u ovom periodu – specijalno u zadnjoj trećini augusta, a to će se nastaviti i dalje u septembru, te i kasnije, kada stignu glavni rezultati posljednje eklipse na naplatu, odnosno drugačije rečeno kada rezultati eklipse postanu vidljivi. Tako, zbog pojačanog inteziteta događanja, moguće su neke pogreške u našim procjenama, bilo kada smo mi sami u pitanju, bilo druge osobe. Dobro je ostaviti neke moguće ishitrene odluke, da malo odleže preko noći. A tu su i uticaji drugih aspekata, kako je već rečeno.

 

Kao i uvijek, sve što nam se dešava, u nekom krajnjem razlučivanju stvari, uveliko će zavisiti od lične karme svakoga ponaosob, vidljive kroz mnogobrojne karmičke odrednice date u vedskom chartu, te od vremena i truda, koji svakodnevno ulažemo u spoznaje višeg ranga i transcendentalna vedska znanja, kao i specijalno od milosti i blagoslova koje dobijamo ili ne. Znajmo da oko nas uvijek pada prava kiša milosti i blagoslova, ali je potrebno prvo izbaciti kamenje iz ruku da bi mogli prihvatiti dragulje.

 

EKLIPSE -- Kako je već pomenuto na predhodnim postovima, u augustu su prominentni uticaji eklipsi [pomračenja] prvo Mjeseca [Candre] – 7 augusta, te potom Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] 21 augusta. Ali, tu ne završava priča, jer će glavni rezultati zadnje eklipse postati vidljivi za 2-3 mjeseca, pošto se radi o fiksnom znaku [Stira Rāśi]. Dakle, neki započeti procesi unutar nas samih i vidljivi kroz interakcije kroz odnose s drugima, ali i kroz naš unutrašnji stav prema svemu oko sebe – imaće nešto dugoročnije posljedice, koje ćemo moći sagledati tek nekada kasnije.

 

TRANZIT RĀHUA & KETUA: 9 SEPTEMBER 2017 DO 23 MART 2019 KROZ RAKA [KARKAṬA-CANCER] -- JARCA [MAKARA-CAPRICORN] – Zavisno od programa za vedsku astrologiju i opcija koje koristimo u programima, te algoritama koji su korišćeni kod izrade programa, kao i zavisno od pojedinih efemerida-- američkih, švajcarskih, etc., može biti nekih manjih razlika, kada je u pitanju promjena znakova Rāhua i Ketua, kao što je to sada slučaj.  Tako, primjera radi, ako u Jagannatha Hora programu radimo sa opcijom True Lāhiri Ayanāḿśa [Citra paksa], koja je inače preporučena, tada su Rāhu i Ketu već promijenili znakove-kuće 18 augusta 2017, te iz Lava [Siṁha Rāśi] i Vodolije [Kumbha] prešli u znak Raka [Karkaṭa Rāśi] i Jarca [Makara].

 

Opet, kada se podaci iz Efemerida konvertuju uzimajući u obzir vrijednost True Lāhiri Ayanāḿśe [Citra paksa], Rāhu i Ketu mijenjaju znakove i kuće samo nešto malo kasnije, 9 septembra 2017. Kako god, to je negdje ovih dana prominentno i u toku, ili će da bude za nekih desetak dana.

 

Opet, postoji i treća opcija, kada u JH programu uzmemo vrijednost takozvane tradicionalne Lāhiri Ayanāḿśe. Tada bi promjena znakova-kuća nastupala tek negdje 30 oktobra 2017, što je manje vjerovatno.

 

Ovakva manja odstapanja u vremenu, zbog mogućeg uzimanja različitih parametara u proračunima, ne treba da nas puno uznemiravaju, bitna je suština – da zaista pravilno sagledamo moguće promjene u životu, te moguće udare na naše krhke duše. Potom je potrebno precizno odrediti na kojoj razini nas to čeka, u kojoj od naših svakodnevnih aktivnosti, te kakva nam vedska sredstva pomoći trenutno stoje na raspolaganju za neutralizaciju istih, kao i kako se inače mudro postaviti prema njima.

 

Tranziti Rāhua i Ketu su inače jači, ne samo zbog njihove veličine [Rāhu je dva puta veći od Mjeseca, a četiri puta veći od Sunca, tako i Ketu], već i zbog činjenice da su dugotrajniji, jer prosječno ostaju oko 1.5 godinu [18 mjeseci] u pojedinim znacima. Za 18 godina Rāhu i Ketu naprave puni krug kroz sve znakove zodijaka. Ali, imajmo na umu da se Rāhu i Ketu kreću suprotnim smjerom kroz znakove zodijaka -- unatrag, dakle suprotno kretanjima ostalih planeta, obrnuto od smjera kretanja kazaljke na satu – te se kreću s desna u lijevo.

 

Tako, trenutna osa Rāhua i Ketua u tranzitu može da se često pokaže, kao predominantna. Vjerovatno da ćemo isto i sami osjetiti kroz neka intezivna događanja. Opet, veliko je pitanje koju razinu od dva dijela dvojne stvarnosti koja nas okružuje, više hranimo svakodnevno, svjesno ili nesvjesno, u znanju ili u neznanju – onu materijalnu-vidljivu, ili onu nematerijalnu-nevidljivu. A, to je naš slobodni izbor, ali znajmo da imamo i odgovornost za isto.

 

RETROGRADNI MERKUR [BUDHA-GRAHA]: 13 AUGUST DO 5 SEPTEMBAR 2017 – Osnovno je znati, kada je retrogradna neka od planeta, njene su aktivnosti i mogući  uticaji ojačani nekoliko puta. Potrebno je uzeti u obzir, pored ostaloga  i to da li je određena planeta, u ovom slučaju Merkur -- planeta benefik [povoljna], malefik [nepovoljna], neutralna, etc., za naš Ascendent [Lagnu] prema vedskoj astrologiji, te znati procijeniti i snagu planete u vedskom chartu, interakcije u zavisnosti od znaka-kuće i ostale elemente. Ali, generalno gledano, vjerovatno ćemo imati pojačane komunikacije i druge aktivnosti za koje su zaduženi Merkur i kuće kojima vlada u našem chartu, samo treba određena doza opreza kod inteziviranja naših komunikacija, specijalno ako nam je Merkur malefik i slab., u nepovoljnom znaku i tako to. Dakako, potrebno je uvijek uzeti u obzir cijeli chart i karmičke periode u kojima smo.

 

TRANZIT SATURNA [ŚANAIŚCARA-GRAHA]: Prema nekim aranžmanima Saturn je baš ovih dana izašao iz retrogradnog kretanja i to će nam vjerovatno donijeti malo olakšanja, jer je bio u retrogradnom kretanju od 6 aprila do 25 augusta 2017. Kasnije će promijeniti i znak koji tranzitira i ponovo se vraća u znak Strijelca [26 oktobra 2017], gdje će ostati do 23 januara 2020, tako da i ova promjena znakova-kuća može da prourokuje izvjesne napetosti i moguće lomove u našim životima.

 

Svakako da je preporučljivo da uvijek uzmemo u razmatranje i još neke jače aspekte, kao tranzite Marsa, Jupitera i Sunca.

 

Koliko ozbiljno treba shvatiti vedske kosmološke  postavke, te i karmička određenja vidljiva iz vedskog charta, najbolje govore i ovogodišnje nezampaćene poplave u USA -- Teksasu, Luizijani, istočnoj indiji, Bangladeshu, etc. Desetine i stotine hiljada ljudi je ugroženo. Ali, mora se opet naglasiti, velike padavine su bile predvidljive. Poznato je iz vedskih spisa, kada god je Venera iza Sunca kao sada, javljaju se povećane padavine i vlažnost. I to je najavljeno na jednom od predhodnih postova. Dakle, sve ovo je itekako predvidljivo. Međutim na zapadu, naučnici vide oluju tek kada ona dolazi, valjda zbog inertnosti oko učenja i daljeg usavršavanja.

 

Evo teksta objavljenog posta od 16 maya 2017:

 

U periodu, negdje od 25 marta 2017 do 12 januara 2018 postoji povećana mogućnost vlage u atmosferi i padavina, zavisno i od lokalnih uslova, te od blizine velikih vodenih površina, kao i inteziteta njihovog isparavanja. Naime, kada god se planeta Venera [Śukra-graha] u svom kretanju nalazi iza Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] kao u naznačenom periodu, tada to ukazuje na povećanu vlažnost. Kod razmatranja inteziteta vlažnosti i padavina, dobro je uzeti u obzir i prirodu znaka kroz koji se Venera trenutno kreće. Radi primjera, Venera će se do 31 maya 2017 kretati kroz znak Riba [Mina – Pisces] prema vedskoj astronomiji i astrologiji, dakle kroz vodeni znak, pa možemo sami malo istražiti i analizirati lokalne uslove i intezitet vlažnosti.

 

http://jyotisha.blogger.ba/arhiva/2017/05/16/4059285

 

Na današnjem postu o aktuelnim događanjima na nebu, date su samo neke kratke natuknice o trenutnim kretanjima na nebu pojedinih planeta, te mogućim izazovima i testovima [neko će reći – iskušenjima], koja nas očekuju. Potrebne su daleko šire analize, ali već i ovako mogu da posluže svojoj namjeni i kao moguća inspiracija za dalje istraživanje. Dobro je imati prijatelja/prijateljicu upućenog vedskog astrologa, koji ujedno imaju i svakodnevnu i neprekinutu sadhanu – duhovnu praksu. Takve iskusne osobe nam mogu šire pojasniti određene uticaje, te kako možemo čak i nepovoljne uticaje u nekim slučajevima dobro iskoristiti za vlastitu dobrobit, ekonomski napredak, te samospoznaju i dalji duhovni napredak. Znajmo, ništa nije dobro suviše i ništa nije tako loše, kao što često izgleda na prvi pogled – sve je namijenjeno našem učenju.

 

Stay Tuned. To be Continued.

 

 


Stariji postovi

JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
<< 11/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free countersMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
139042

Powered by Blogger.ba