JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

06.08.2017.

ECLIPSES IN AUGUST 2017 [PART 2]

 

LUNAR ECLIPSE: 7 AUGUST 2017 – 20:21:00 [18 :21:00 GMT] [PARCIAL] -- IN CAPRICORN [MAKARA]

SOLAR ECLIPSE: 21 AUGUST 2017 – 20:26:39 [18:26:39 GMT]  [TOTAL]  IN SIṀHA [LEO -- LAV]

[TIMES FOR SARAJEVO & CENTRAL EUROPE]

 


KOMENTAR: Da bi uopće mogli pravilno sagledati djelovanje eklipsi i njihove efekte, kao i druge brojne kosmološke fenomene, potrebno je dublje poznavanje vedske kosmologije i strukture našeg univerzuma, a to se zasada nažalost uglavnom još ne uči masovnije u školama i na univerzitetima, iako i u tom pogledu već postoje brojni pozitivni primjeri na najprestižnijim koleđima i univerzitetima na zapadu. U drugim dijelovima svijeta gdje toga nema, potreban je neki vid dodatne edukacije. Proučavajući sofisticiranu vedsku kosmologiju i astrologiju biće nam jasnije ko ustvari prouzrokuje dodatna uznemirenja i nepovoljnosti prilikom pomračenja Sunca i Mjeseca. Pored toga, čak i samo logikom možemo doći do nekih zaključaka, koji se protive pogrešnim dogmama. Samo se upitajmo kako je moguće stvaranje nepovoljnosti i uznemirenja, od dva najsvijetlija tijela na nebu, koja inače donose život, svjetlost i toplotu svim živim bićima u našem univerzumu, ili pak od sjenke planete Zemlje, koja nam svima pruža utočište i smatra se prema vedskim spisima jednom od naših pet majki? Dakle, potrebno je operirati se od  brojnih, skroz pogrešnih zapadnih koncepcija i vladajućih svjetonazora. Dalje, također možemo prepustiti vlastitoj imaginaciji, pa se prirodno upitati kako to da je Mjesec navodno kod pomračenja Sunca taman, ako je inače vidljiv čak i pri kraju dana i svijetli? S vremenom ćemo spoznati da su ustvari tamne planete Rāhu i Ketu ti, koji zaklone i pomračuju Sunce i Mjesec. Dakako, svako od nas svijet oko sebe posmatra kroz određene kulturne naočali, shodno razini dostignute svjesnosti. Ali, moramo se jako potruditi i postepeno doći do transcendetalnih vedskih znanja višeg ranga.

 

Danas se u svijetu vrše mnogobrojna opsežna i skupa istraživanja različitih tehničkih detalja ovog vidljivog materijalnog svijeta: zračenja koja nam dolaze iz dubina univerzuma, brzine i spektra svjetlosti. te podsvjetlosnih  i nadsvjetlosnih brzina; različitih izvora, frekfencija i brzina zvuka; putovanja svemirskih brodova s ljudskim posadama na bliža nebeska tijela, udaljenih svjetova-galaksija i mogućnosti slanja svemirskih sondi do istih, crnih rupa, moćnih zvijezda i drugih nebeskih tijela, etc. Neki opet istražuju ono što je tu oko nas u atmosferi, te ostatke drevnih civilizacija u okeanima i na zemlji, prirodne piramidalne oblike planina i njihova zračenja, pojedina magnetska polja i njihove izvore, nepojmljive brzine uma, etc.

 

Ali, sve to su samo mnogobrojni tehnički detalji na vidljivoj razini onoga što nam kreira Vrhovni Kreator, Svevišnja Božanska Osoba. Međutim, moramo lagano postati svjesni i drugog, nevidljivog dijela dvojne stvarnosti, koja nas okružuje, kao i pravog izvora svega. Dakako, ovo pod uslovom ako želimo naprijed u životu, te da ne ostanemo vječno samo neko ko se bori u masi za vlastitu egzistenciju, ide na posao, jede, razmnožava se i spava, dakle permanentno živi i djeluje samo u velikoj šumi uživanja materijalnog postojanja. Životinje također, jedu, bore se, razmnožavaju i spavaju, ali ne mogu dostići duhovnu svjesnost, što je naš primarni samointeres, kada već dobijemo ljudsko tijelo.

 

RĀHU AND KETU -- PLANETS SHADOWS

 

PREČNIK SUNCA [SŪRYA NĀRĀYAṆA] JE 10.000 YOJANA ILI 80.000 MILJA. PREČNIK MJESECA [CANDRE] JE 20.000 YOJANA ILI 160.000 MILJA. DAKLE, MJESEC JE DVOSTRUKO VEĆI OD SUNCA, ŠTO I DANAS U DOBA GLOBALNIH KOMUNIKACIJA IPAK JOŠ UVIJEK VEĆINA LJUDI NE SHVATA. PREMA MIŠLJENJU VIJAYADHVAJE, KOMENTATORA ŚRĪMAD-BHĀGAVATAMA, RĀHU BI MORAO BITI DVOSTRUKO VEĆI OD MJESECA, DAKLE PUNIH 40.000 YOJANA ILI 320 000 MILJA. TAKO PREMA ZAKLJUČKU KOMENTATORA, RĀHU JE  DVOSTRUKO VEĆI OD MJESECA, KOJI JE DVOSTRUKO VEĆI OD SUNCA.

 

Vedska kosmologija [Gola -- astronomija] je jedna od grana Jyotiṣa, vedske astrologije. Generalno, možemo smatrati da su grane vedske astrologije: Gola-astronomija, Ganita-matematička astrologija, Jātaka-natalna astrologija, te Praśna, Muhūrta i Nimitta -- proricanja. Vjerovatno da su u ovom pogledu uglavnom usaglašeni stavovi današnjih naprednih vedskih astrologa i kosmologa u svijetu, iako može biti manjih razlika, ali to ne treba da nas previše uznemirava, bitna je suština. Svako izučava samo ono što mu je dato prema višem uređenju i aranžmanima koji slijede.

 

Tako, možemo da razumijemo da je za potpunije poznavanje sofistificirane vedske astrologije Jyotiṣa, neophodno i detaljno poznavanje vedske kosmologije i strukture našeg univerzuma, te i cjelokupne Božje kreacije, kao i brojnih kontraverzi, koje prate izučavanja ovakve vrste. Do vedskih znanja višeg ranga ponajprije možemo doći detaljno proučavajući Śrīmad-Bhāgavatam [Bhāgavata Purāṇu] – His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, druge Purāṇe, te specijalizirane  kosmološke spise, kao što su: Sūrya Siddhanta -- His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja i drugi. Inače, bazično djelo za vedsku astrologiju je Bṛhat Parāśara Horā Śāstra – Parāśare Muniya, velikog sveca i mudraca.

 

Brojne su naizgled kontraverze, kao što je već rečeno, koje nas čekaju prilikom izučavanja ovakve vrste, zavisno od naše trenutne razine svjesnosti i inače mnogobrojnih karmičkih predispozicija, uloženog ličnog truda i vremena u mantranje i različite vrste seva, te milosti i blagoslova, koji nam stižu preko današnjih vjerodostojnih ISKCON duhovnih učitelja svijeta, sadhua i śāstra, a koji umnogome određuju našu prirodu, karakter i dalja događanja  u ovom životu.

Rāhu i Ketu su veći i jači po uticaju od bilo koje planete, a osa njihovog djelovanja, u nekom pogledu, može biti u neku ruku dominantna i u odnosu na sve druge planete zajedno.

 

Snaga Rāhua i Ketua može biti još vidljivija za određene datume rođenja,  kada su Ascendent [Lagna] i sve planete prema višem uređenju smještene na jednoj strani vedskog horoskopa [charta], a Rāhu i Ketu predstavljaju granice u kojima su smješteni. Tada nastaje nepovoljna Kāla Sarpa Yoga, ako Rāhu predvodi ostale planete, ili suprotno tome  povoljna Amrita Kāla Yoga, kada Ketu predvodi ostale planete.

 

Kada god govorimo o Rāhuu i Ketuu, neizostavno se mora pomenuti i njihov uticaj prilikom eklipsi [pomračenja]. Moramo pokušati razumjeti da pomračenja ustvari prouzrokuju ove dvije glomazne nevidljive planete. Dakle, nisu to nikakvi “Mjesečevi Čvorovi” kako ih na zapadu obično pogrešno zovu, već stvarna, ogromna suptilna nebeska tijela [Planets Shadows], ali nevidljiva za naše moći percepcije. Eklipse [pomračenja] su rijetke prilike da pokušamo i praktično uočiti u okviru vatrenog ringa oko Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] ogromnu tamnu siluetu Rāhua u slučaju pomračenja Sunca, kada je Amāvasyā, ili Mladi Mjesec. Opet kada je u pitanju pomračenje Mjeseca [Candre] – možemo i praktično primijetiti ispred tamnu siluetu Ketua, kada je Pūrṇimā  ili Puni Mjesec.  

 

U literaturi, te na internetu, u tekstovima koji uglavnom potiču od autora na zapadu, uglavnom možemo pronaći nesavršena tumačenja eklipsi, ili pomračenja Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i Mjeseca [Candre], ukoliko ne znamo gdje treba potražiti. Šta je to što naši zapadni umovi uglavnom ne prihvataju, pa čak i učeni zapadni astronomi, astrolozi, etc.? Jedan od razloga za neshvatanje i neprihvatanje su i mnogobrojne pogrešne dogme iz prošlosti, kojih se poslije veoma teško osloboditi. Tome su umnogome doprinijela kolonijalistička osvajanja drevne Indije. Nekadašnje imperijalističke sile Evrope i Azije su redom nastojale opljačkati što više bogatstva, uništiti golemu indijsku kulturu, nauku, templove, Božanstva, porobiti tamošnje stanovništvo i preobraćati ga silom u neke svoje materijalističke pobožnosti, nametati im svoj jezik i [ne]kulturu, pa su čak i milioni krava i bikova ubijani i njima su hranjeni vojnici tokom daljih osvajanja, ne samo u Indiji i Aziji, nego čak i u drugim prekomorskim kolonijama i ratištima u svijetu. Smatra se, što je manje poznato, da je ubijeno preko 300 miliona krava, bikova i teladi. To su stravične brojke, koje najviše idu na dušu tadašnjoj imperijalnoj Britaniji. U to vrijeme  Indija je  brojala više krava, bikova i teladi nego stanovnika. Adekvatna zakonska zaštita i praktična briga o kravama je  ustvari odraz visoko razvijene kulture i civilizacije. Ali, neumoljivi karmički zakoni su često neshvatljivi za obične ljude.  Šta se desilo prema višem uređenju? Brojni potomci tih imperijalističkih osvajača i vojnika na zapadu, danas slijede vedsku kulturu i dijele vedsku literaturu širom svijeta, te i praktički žive život, koji su njihovi preci tako neumoljivo nastojali iz temelja uništiti.

 

Pored mnogobrojnih pogrešnih dogmi nastalih na zapadu, tu je i indikativno nepoznavanje strukture našeg univerzuma, kompletne kreacije i brojnih prividnih kontraverzi, koje ih prate. Tako, da je na zapadu uglavnom nepoznata, pored svega ostaloga i prava priroda golemih suptilnih planeta Rāhua i Ketua, planeta sjenki, koje su u stvari pravi uzročnici pomračenja Sunca i Mjeseca. Dešava se da čak i  poneki vedski astrolozi, koji su inače dobro ovladali pojedinim tehnikama i granama Jyotiṣa – vedske astrologije, zbog neupućenosti u Purāṇe, specijalno sveti vedski spis Śrīmad-Bhāgavatam [Bhāgavata Purāṇu], najsvjetliju od svih Purāṇa --- također ne poznaju stvarnu prirodu Rāhua i Ketua [Shadow Planets] i pogrešno ih nazivaju  “Mjesečevim Čvorovima”, ili sjecištima ekliptika, dakle posmatraju ih zbog neznanja, kao neke “matematičke tačke” u prostoru, umjesto kao ogromne stvarne planete.

 

Stvari će umnogome biti jasnije, kada pokušamo da shvatimo da su Rāhu i Ketu znatno veći i od Sunca i od Mjeseca, a Ketu se povremeno nalazi u poziciji, kao u slučaju pomračenja Mjeseca, da zaklanja Mjesec, dok Rāhu zaklanja Sunce prilikom Sunčevog pomračenja [eklipse].

 

Rāhu i Ketu su uvijek u dijametralno suprotnim znacima-kućama, a nalaze se na udaljenosti od 10.000 yojana ili 80.000 milja ispod Sunca, gledano prema planeti Zemlji. Prema Śrīmad Bhāgavatamu 5.24.2  prečnik Sunca je 10.000 yojana ili 80.000 milja. Prečnik Mjeseca je 20.000 yojana ili 160.000 milja. Dakle, Mjesec je dvostruko veći od Sunca, što još uvijek većina ljudi ne shvata. Prečnici Rāhua i Ketua su 30.000 yojana ili 240.000 milja prema nekima mišljenjima, dok  bi prema mišljenju Vijayadhvaje, komentatora Śrīmad-Bhāgavatama, Rāhu morao biti dvostruko veći od Mjeseca, dakle punih 40.000 yojana ili 320 000 milja. Tako, prema zaključku komentatora, Rāhu bi morao biti dvostruko veći od Mjeseca, koji je dvostruko veći od Sunca. Ove, naizgled kontraverze, uvijek mogu da privuku naše dodatno interesovanje i trud u proučavanju strukture univerzuma. Ustvari, kontraverze u svetim spisima ne postoje, samo moramo prepoznati da su pojedine sekvence Veda date za određene razine svjesnosti. Dakako, treba zaista jako puno milosti i blagoslova pa se upuštati u ovakva dublja, ali i vrlo  intrigantna proučavanja.

 

Inače, za naša nesavršena čula vida, ali i za moćne teleskope također, Rāhu i Ketu ostaju i dalje nevidljivi. Dijelom su vidljivi za pažljivog posmatrača samo za vrijeme eklipsi – pomračenja Sunca i Mjeseca, kako je već rečeno. Ljude redovito fascinira takozvani krvavi Mjesec, koji se pojavljuje obično  kada je nisko na horizontu prilikom pomračenja. Čak neki to koriste i za neka špekulativna senzacionalistička predskazanja, koja nemaju bona fide osnove. Generalno gledano, svijet je pun neznanja, tako da se prirodno nameće potreba sistematske dodatne edukacije prvo svih edukatora, a zatim i svih slojeva ljudskih društva u svijetu. Smatra se da veliki dio ljudske populacije, od sadašnjih preko sedam milijardi stanovnika, trenutno nema mogućnost pravilnog razumijevanja razotkrivenih vedskih spisa i sofisticiranih drevnih kosmoloških znanja usljed mnogobrojnih karmičkih ograničenja, ali i zbog nedovoljnog ulaganja vlastitog truda i vremena u ovom životu u proučavanje i primjenu uputa obimnih vedskih spisa i regulacija.

 

Moramo znati da su vedski spisi namijenjeni samospoznaji i postepenom korigiranju demonske prirode  i pretvaranju u produhovljenu. To je potrebno svakom ljudskom društvu – treniranje da dostignemo provoklasan karakter, ali to uveliko zavisi i od  nekih viših faktora -- milosti i blagoslova Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe, koji slijede nakon uzimanja utočišta bona fide duhovnih učitelja svijeta, ponajbolje ISKCON duhovnih učitelja, te uloženog vlastitog truda i vremena u prakticiranju jednog, ili više procesa   predanog služenja Svevišnjeg Gospodina s ljubavlju, od 64 koliko ih ukupno ima, te nakon uspostavljanja svakodnevne neprekinute sādhane – duhovne prakse, pažljivog mantranja svetih imena Svevišnjeg Gospodina minimalno 16 krugova dnevno, uz obavezno proučavanje śāstra  i služenje  duhovnog učitelja, drugih bhakta i svih drugih živih bića.

 

Da ovom prilikom ponovo pomenemo još jednu pogrešnu dogmu, pored mnogih drugih viševjekovnih velikih zabluda zapadnog svijeta  – ne okreće se planeta Zemlja oko Sunca, već se Sunce u svom kretanju kreće po čitavoj gornjoj polovini univerzuma lijevo i desno, gore i dolje, da bi moglo da izvršava zapovijedi Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe, te osvjetljava i grije čitavu gornju polovinu univerzuma. Na taj način, Sunce kao i sve druge planete i zvijezde, okreće se oko Dhruva-loke, koja se nalazi na vrhu središnjeg dijela našeg univerzuma. Pošto se planeta Zemlja nalazi na vertikalnoj osovini direktno ispod Dhruva-loke ili zvijezde Sjevernjače [Pole Star],  također možemo govoriti o tome da se ustvari Sunce kreće i oko planete Zemlje, a ne obratno.

 

Tako, možemo da konstatiramo, da je i za sve astrologe, astronome, kosmologe i kompatibilna zanimanja, jako preporučljivo svakodnevno proučavanje Śrīmad-Bhāgavatama, ako želimo da u potpunosti shvatimo prirodu ovog svijeta. Samo tehničko znanje iz pojedinih astroloških proračuna neće donijeti savršene rezultate. Trebamo potražiti svete osobe, koje posjeduju znanja višeg ranga i početi im ponizno postavljati pitanja uz istovremeno služenje.


Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

Sona Gaurāńga Dās's photo.

 

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus   Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.2 

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
<< 08/2017 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free countersMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
169674

Powered by Blogger.ba