JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

17.08.2017.

ECLIPSES IN AUGUST 2017 [PART 3]

 


DISTANCES FROM PLANET EARTH AND MUTUAL DISTANCES RĀHU, SUN [SŪRYA NĀRĀYAṆA], MOON [CANDRA], NAKṢATRAS AND PLANETS.

 
LUNAR ECLIPSE: 7 AUGUST 2017 – 20:21:00 [18 :21:00 GMT] [PARCIAL] -- IN CAPRICORN [MAKARA]

SOLAR ECLIPSE: 21 AUGUST 2017 – 20:26:39 [18:26:39 GMT]  [TOTAL]  IN SIṀHA [LEO -- LAV]

[TIMES FOR SARAJEVO & CENTRAL EUROPE]

 

KOMENTAR: Teško da ćemo na internetu uopće pronaći prave opise i slike pomaračenja bilo Sunca bilo Mjeseca, kao i inače detaljnije podatke o strukturi univerzuma, zbog opće neupućenosti u sofisticiranu vedsku kosmologiju, astrologiju, postojanje dvojne stvarnosti i transcendentalna znanja višeg ranga. Ali na svu sreću po čovječanstvo i ponajviše zahvaljujući knjigama Śrīla Prabhupāda i propovijedačkim misijama današnjih ISKCON duhovnih učitelja, te drugih iskusnih vaiṣṇava i to se postepeno mijenja.

 

Inače i ove godine imamo redovan broj eklipsi [4], dok 2018 godina već nastupa povećani broj eklipsi [5], te 2019 [5] i 2020 [6], što već indicira najblaže rečeno na dodatna uznemirenja po naše krhke duše na ličnom planu, kao i neka napeta događanja u svijetu na globalnoj razini, koja također donose određene nepovoljne reperkusije. Također, kako je već prije rečeno i ove godine moguća su dodatna uznemirenja u prije navedenim mjesecima eklipsi, kao i sada u augustu, te u nekim naznačenim slučajevima i po nekoliko mjeseci kasnije kada stižu glavni rezultati eklipsi za pojedine vrste znakova.  Evo radi podsjećanja ponovo datuma i vremena svih eklipsi u 2017 godine za koordinate Sarajeva:

 

LUNAR ECLIPSE [A] 11 FEBRUARY 2017 SATURDAY 01:45 [00:45 GMT] IN CANCER [KARKAṬA RĀŚI]

[Glavni rezultati ove eklipse dolaze brzo, jer se radi o Cara Rāśi – pokretnom znaku [movable].

 

SOLAR ECLIPSE [A] 26 FEBRUARY 2017 SUNDAY 15:55 [14:55 GMT] IN AQUARIUS [KUMBHA RĀŚI].

[Glavni rezultati ove eklipse dolaze za 2-3 mjeseca jer se radi o Stira Rāśi – fiksnom znaku].

 

LUNAR ECLIPSE [P]  7 AUGUST 2017 MONDAY 20:21:00 [18:21:00 GMT] IN CAPRICORN [MAKARA RĀŚI]

[Glavni rezultati ove eklipse dolaze brzo, jer se radi o Cara Rāśi – pokretnom znaku [movable].

 

SOLAR ECLIPSE [TOTAL] 21 AUGUST 2017 MONDAY 20:26:39 [18:26:39 GMT] IN LEO [SIṀHA RĀŚI]

[Glavni rezultati ove eklipse dolaze za 2-3 mjeseca jer se radi o Stira Rāśi – fiksnom znaku].

 

U sklopu poznavanja kompletne strukture našeg univerzuma i mnogobronjih kontraverzi, potrebno  je poznavati i stvarne dimenzije svih nebeskih tijela, pa tako i Sunca [Sūrya Nārāyaṇa],  Mjeseca [Candre], Rāhua i Ketua, kao i njihove međusobne udaljenosti, te i udaljenosti od naše planete Zemlje, pa znati procijeniti ko koga zaklanja prilikom pomračenja. Tako, moraćemo se postepeno operirati od mnogobrojnih pogrešnih zapadnih dogmi i raličitih svjetovnih mis-koncepcija, kojima su nas godinama pogrešno učili. Potrebno je i nešto životnog iskustva, pa početi shvatati da je ovo svijet māye, ili onoga što nije, ali i da paralelno egzistira i još jedan puno bolji svijet – duhovni svijet. Nije baš tako jednostavno, ali generalno gledano, već iz znakova u kojima su nam pozicionirane planete prilikom rođenja, možemo sagledati na koji svijet od ova dva ćemo biti više orjentirani tokom života. Ako pretežu vodeni znaci, vjerovatna je tendencija ka duhovnom životu, dok će zemljani dati više preokupiranost praktičnim stvarima, kao što bi se reklo. Dakako, ukoliko budemo permanentno ulagali dodatni trud i vrijeme da pročistimo svoje postojanje postepenim okretanjem ka putu dharme i transcendenciji,  možemo itekako korigirati svoje karmičke uslovljenosti na bolje, uz predpostavku da postoje i karmičke reference za isto. Zato je dobro iskoristiti sadašnji život i stvoriti određeni povoljan karmički kredit za sebe. Dakako, u iznimnim, veoma rijetkim slučajevima Svevišnji Gospodin može podariti milosti i blagoslove paloj duši za dostizanje duhovnog svijeta odmah, neovisno od ostalih okolnosti. Ali znajmo, kada se kaže da je Gospodinova milost bezuzročna, poenta je da nema materijalnog uzroka.

 

Da se podsjetimo veličina Sunca [Sūrya Nārāyaṇa],  Mjeseca [Candre], te Rāhua i Ketua [Planets Shadows] datih u Śrīmad Bhāgavatamu 5.24.2: 

 

Prečnik Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] je 10.000 yojana ili 80.000 milja. prečnik Mjeseca [Candre] je 20.000 yojana ili 160.000 milja. Dakle, Mjesec je dvostruko veći od Sunca, što čak i danas u doba globalnih komunikacija, ipak još uvijek većina ljudi ne shvata. Spominje se i da je prečnik Rāhua tri puta veći od Sunca, međutim prema mišljenju Vijayadhvaje, komentatora Śrīmad-Bhāgavatama, Rāhu bi morao biti dvostruko veći od Mjeseca, dakle punih 40.000 yojana ili 320 000 milja. Tako prema zaključku komentatora, Rāhu je  dvostruko veći od Mjeseca, koji je dvostruko veći od Sunca.

 

Opet, međusobne udaljenosti gore navedenih nebeskih tijela, kao i udaljenosti od naše planete Zemlje posmatrano po vertikali su slijedeće prema Śrīmad Bhāgavatamu, Canto 5, Chapter 22 i Chapter 24, što je i opće prihvaćeno. Da usput navedemo i neke druge udaljenosti nama bližih nebeskih tijela:

 

Nakṣatre -- 28 skupina zvijezda [fiksne zvijezde prema zapadnoj etimologiji], od koji se njih 27 upotrebljava za uobičajena izračunavanja u vedskoj astrologiji prilikom analiza ličnih horoskopa su pozicionirane na udaljenosti od 500 000 yojana ili 4 000 000 milja od planete Zemlje.

 

Prema Śrīmad Bhāgavatamu 5.22 Mjesec se nalazi 100 000 yojana ili 800 000 milja iznad Sunčevih zraka. Nakṣatre su pozicionirane 200 000 yojana ili 1 600 000 milja iznad Mjeseca.  Iznad Nakṣatri su pozicionirane ostale planete, koje se upotrebljavaju u vedskoj astrologiji i kosmologiji: Venera [Śukra-graha], a na  na 200 000 yojana ili 1 600 000 milja,  od Venere je Merkur [Budha graha], te na identičnim udaljenostima dalje redom Mars [Ańgāraka-graha], Jupiter [Bṛhaspati-graha], Saturn [Śanaiścara-graha]. Iznad Saturna nalazi se skup od sedam zvijezda, nastanjenih velikim svetim osobama [Sapta Rṣi -- Sedam Mudraca], koji uvijek misle na dobrobit cijelog univerzuma. Iznad njih je Dhruva loka oko koje se okreću sve zvijezde i planete u središnjem dijelu našeg univerzuma. Direktno ispod Dhruva loke na vertikalnoj osovini je i planeta Zemlja na njenom donjem kraju.

 

Vertikalna udaljenost Sunca od naše planete Zemlje je 100 000 yojana ili 800 000 milja, dok je horizontalna udaljenost puno veća i iznosi 12 500 000 yojana ili 100 000 000 milja.

 

Rāhu se nalazi 10 000 yojana ili 80 000 milja ispod Sunca, prema Zemlji. Ispod Rāhua se nalaze planete Siddha, Cārana i Vidyāhara, a ispod njih su planete kao što su Yakṣaloka i Rakṣaloka. Ispod tih planeta se nalazi planeta Zemlja, a na 70 000 yojana ili 560 000 milja ispod Zemlje su niži planetarni sistemi [7 sistema], koji se nazivaju i rajske planete ispod Zemlje: Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala i Pātāla. Stanovnici ovih planetarnih sistema su uvijek zaokupljeni čulnim uživanjem. Inače, do ovih planetarnih sistema ne dopire Sunčeva svjetlost, jer Sunce obasjava samo gornju polovinu univerzuma gdje je i Zemlja i još 6 planetarnih sistema, ali na njima nema tame, jer su obasjani draguljima s glava zmija, iako njihovi stanovnici u iluziji misle da ih obasjava Sunce.

 

Malo je duža astronomska priča o nastanku Rāhua i Ketua, ponovićemo je nekada, ali ukratko prema toj drevnoj priči, poenta je da Rāhu i Ketu progone Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] i Mjesec [Candru] tokom godine i kada ih sustignu nastoje da ih potpuno zaklone i pomrače, te da im oduzmu svjetlost i povoljne uticaje koje vrše na sva živa bića. Dakle, u vrijeme eklipsi su prominentni uticaji Rāhua i Ketua, a ne svjetlećih nebeskih tijela Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i Mjeseca [Candre], te tako i nastaju različiti nepovoljni uticaji za sva živa bića.

 

U vrijeme eklipsi kao sada,  htjeli mi to ili ne, sigurno je da će nas manje-više dohvatiti neki nepovoljni uticaji u nekoj od ljudskih djelatnosti, astrološki prikazanim kroz aktivnosti pojedinih kuća i aspekata znakova i planeta u vedskom chartu. Opet, nepovoljni uticaji će biti znatno korigirani, ili potpuno neutralizirani, ukoliko postepeno dostignemo transcendentalne zaštite višeg ranga, uzimanjem utočišta i služenjem vjedostojnih ISKCON duhovnih učitelja, te kroz razvijanje svakodnevne lične sādhane -- duhovne prakse, pažljivo mantranje i seve koje obavljamo.

 

Nepovoljni efekti eklipsi će biti izraženiji u onim zonama svijeta gdje su pomračenja vidljivija, kao sada 21  augusta, u Sjevernoj Americi i Zapadnoj Evropi za vrijeme totalnog Sunčevog pomračenja. Dakle, ovaj put su na udaru zone ekonomski moćnijih zemalja, te su u tim zonama vjerovatnija različita napeta i  nepovoljna događanja. Dakako, kao i uvijek ta događanja imaju određene reperkusije i na ostali dio svijeta i na manje moćne zemlje.

 

Za vrijeme eklipsi nije preporučljivo forsirati materijalističke preokupacije, dakle, započinjati nove projekte, ili završavati već započete, pogotovo u vrijeme između njih, ove dvije sedmice, ali i nešto prije i poslije. Biznis projekti, poslovna i druga ulaganja, kupovine stanova, auta, opreme, etc., mogu se kasnije pokazati kao nerentabilni, ili čak kao veliki promašaji. Tako, drugačije rečeno, nije produktivno u ovo vrijeme forsirati neke svoje planove i ostvarenje želja povezanih s materijalnim tendencijama.

 

Ovo vrijeme je preporučljivo iskoristiti za povećanu meditaciju, proučavanje transcendentalne vedske literature, te za slijeđenje bazične sādhane s povećanom pažnjom: svakodnevno pažljivo mantranje Hare Kṛṣṇa mahā mantre, povećanje dnevnog standarda krugova, češće prisustvovanje programima u templovima i druženje s bhaktama kroz različite programe, te ufiksiranost i entuzijastično obavljanje i drugih seva u sklopu 64 procesa predanog služenja Svevišnjeg Gospodina.  Jako je povoljno, ako smo  već ranije, prije nego što su uticaji eklipsi postali prominentni, počeli s mantranjem povećanog broja krugova. Primjera radi, 8 do 12 dodatnih krugova dnevno je već nešto i ako to zatim nastavimo prakticirati tokom cijelog augusta, septembra i dalje, toliko će nas to pogurati naprijed da vjerovatno nećemo moći prihvatiti ni s obje ruke.

 

Sem za naše suptilno i duhovno tijelo, također i za fizičko tijelo je potrebno preduzimati potrebne preventivne korake, ispoštovati regulativne duhovne principe [principe slobode od materijalnih zapletenosti], regulirati ishranu i preći u potpunosti na vegeterijanski način ishrane, a izbaciti sve nedodirljive stvari, te i aktivnosti, ako to do sada zbog različitih okolnosti nismo učinili.

 

U Indiji, u vrijeme eklipsi, negdje jedan sat prije i sat poslije, dakle efektivno oko dva sata najjačih uticaja pomračenja i nepovoljnih uticaja Rāhua i Ketua, ljudi masovno napuštaju sve materijalističke aktivnosti i poslove, odlaze na svete rijeke, kao što su Gaṅgā, Yamunā i druge, ulaze u vodu   i pjevaju sveto ime Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe, te upućuju molitve.

 

Eklipse možemo posmatrati i kao dodatno sredstvo, koje je na raspolaganju višim autoritetima u univerzumu, kojim mogu da nas povremeno malo pročiste i dovedu u red – htjeli mi to ili ne. Ko više voli, možemo to i drugačije reći: priroda uvijek pronađe način da postanemo ponizniji.

 

Kada je to već tako, tada je bolje da samoincijativno intezivnije poradimo na vlastitoj samospoznaji, postepenom duhovnom napretku, spoznaji našeg odnosa s Svevišnjim Gospodinom, te spoznaji dvojne stvarnosti, koja nas okružuje i u kojoj i sami egzistiramo. 

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Images: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

Sona Gaurāńga Dās's photo.

 

Canto 5: The Creative Impetus   Chapter 22: The Orbits of the Planets; Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.22 Summary; 5.24 Summary, 5.24.2 

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo. Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo. Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
<< 08/2017 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free countersMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
169674

Powered by Blogger.ba