JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

31.01.2018.

ASTROLOGICAL CONSULTATIONS -- 31 JANUARY 2018 WEDNESDAY – PŪRṆIMĀ

 

 

BE VERY CAREFUL TODAY, ALSO FEBRUARY 2018!

 

Lunar Eclipse 31 January 2018 Wednesday -- 14:31:00 [GMT 13:31] Total - Karkaṭa [Cancer - Rak].

Time for Sarajevo – Bosnia and Herzegovina.

Time of eclipse for Śrī Dhām Māyāpur West Bengal India: + 4:30 hours of Sarajevo Time.

Time of eclipse for Toronto Canada: - 5:00 hours of Sarajevo Time.

 

 

25.01.2018.

ŚRĪ VARĀHA DVADĀŚĪ - APPEARANCE OF LORD VARĀHADEVA [FAST TODAY] [FAST TODAY FOR LORD NITYĀNANDA TRAYODAŚĪ] – 28 JANUARY 2018 SUNDAY [PART 1]

 

 

KOMENTAR: Ako nas u ovo vrijeme eklipsi i specifičnih pročišćenja, koje nose sa sobom, ali i inače u vrijeme povećanih sukoba na globalnoj razini, koji se potom ekspandiraju i u naše domove, možda trenutno preokupiraju neke materijalističke tendencije i teška borba za opstanak, obično garnirana frustrirajućim događanjima i neispunjenim očekivanjima, a smatramo da zaslužujemo više i bolje, tada možemo pokušati zadobiti dublje razumijevanje svijeta i svih događanja oko nas detaljno proučavajući sofisticirana vedska znanja višeg ranga i postepeno uspostavljajući redovnu duhovnu praksu -- sādhanu. Kada počnemo malo dublje proučavati događanja na ličnom planu, možemo doći do zaključka da su sve nepovoljnosti uzrokovane karmičkim posljedicama naših aktivnosti u ovom i prošlim životima. Mnogobrojne karmičke odrednice   postaće dosta vidljivije uz pomoć sofisticirane vedske astrologije i analiza karmičkih događanja kroz analize vedskog charta  i više sistema predikcija kroz podjelne karte. Tu su i karmički indikativni snažni uticaji  nevidljivih, ogromnih suptilnih planeta sjenki Rāhua i Ketua [Planets Shadows], ali i svih drugih nebeskih tijela relevantnih za određene procjene u vedskoj astrologiji,  

 

Specifičan akcenat u današnjoj temi je vezan za uticaj Rāhua. Tako, ako nam se istovremeno dešavaju i neke nepredvidljive i misteriozne stvari, a pojavljuju se i neke teže prepoznatljive prepreke i smetnje, tada je vjerovatno vrijeme da odemo na darśan [susret] sa Rāhuom i upitamo s dužnim respektom:  „Molim te da mi objasniš, šta mi se to dešava?“ Ali, obično kada ovo pomenemo nekome, često će izazvati specifičan osmijeh kod većine osoba, jer na ovom mjestu pada u vodu naša racionalnost i prelazimo na manje znano i nevidljivo područje. Tada već ulazimo u paralelne dimenzije postojanja -- paralelne svjetove i postojanje naše dvojne stvarnosti, a čije postojanje ne može da shvati baš svako zbog neupućenosti u kompliciranu strukturu našeg univerzuma i brojne kontradiktornosti. Ustvari, kontradiktornosti ne postoje, samo su različite razine svjesnosti u pitanju. Kako sada pa to, otići do Rāhua i razgovarati s njim? Odgovor je: Preko Rāhuvog autoriteta na duhovnoj razini, preko Gospodina Varāhadeva, koji je jedna od brojnih inkarnacija Gospodina Viṣṇua u materijalnom svijetu.  Najednostavnije je za početak preko kratke mantre za invokaciju -- zazivanje: oḿ namo bhagavate varāhadevāya. Posve je sigurno, postepeno ćemo dobiti traženi odgovor, na neki od načina, često neuobičajenih. Može biti u pitanju poruka na đambo plakatu na ulici, može biti neka reklama na televiziji, ili preko neke nama drage osobe, ili na mnogo drugih načina, a moguć je nekada i direktan odgovor, u zavisnosti kakav odnos imamo sa Gospodinom Varāhadevom.

 

Pošto je materija povezana, post će biti objavljen na ovom blogu, kao i na blogu za vedsku astrologiju.

 

Za postepeno razvijanje odnosa sa Gospodinom Varāhadevom, jako je povoljno čitati i proučavati ovakve tekstove, koji opisuju Njegove transcendentalne aktivnosti u ovom svijetu.

 

Śrī Maitreya je rekao:

 

Videći tako da je Zemlja uronjena u vodu, Brahmā je dugo pažljivo razmišljao o tome kako bi se mogla podignuti.

 

SMISAO: Prema Śrīla Jīva Gosvāmīyu, teme koje se ovdje opisuju, su iz različitih milenija. Sadašnje teme pripadaju Śveta-Varāha mileniju, a teme koje se odnose na Cākṣuṣa milenij,  također će se razmotriti u ovom poglavlju.

 

Brahmā je mislio:

Dok sam bio zaokupljen procesom stvaranja, na Zemlji je došlo do potopa i Zemlja je potonula u dubine okeana. Šta možemo učiniti mi, koji smo zaokupljeni ovim pitanjem stvaranja? Najbolje je da nas uputi Svemoćni Gospodin.

 

SMISAO: Gospodinovi bhakte, koji su svi povjerljivi sluge, postanu zbunjeni u izvršavanju svojih dužnosti, ali nikada nisu obeshrabreni. Imaju potpunu vjeru u Gospodina, koji utire put nesmetanog napredovanja bhakte u izvršavanju dužnosti.

 

O bezgriješni Vidura, dok je Brahmā razmišljao, iznenada je iz njegove nosnice izašao sićušan oblik vepra. Stvorenje nije bilo veće od gornjeg dijela palca.

 

O potomče Bharate, dok Ga je Brahmā posmatrao, vepar se našao na nebu u čudesnom obliku, gigantskom poput ogromnog slona.

 

Pogođen čudom vidjevši na nebu čudesan oblik nalik vepru,  Brahmā je počeo na različite načine raspravljati s čuvenim brāhmaṇama kao što su Marīci, Kumāre i Manu.

 

Da li je ovo neko neobično biće, koje je došlo pretvarajući se da je vepar? Zaista je čudesno da se pojavilo iz mog nosa.

 

Prije svega, vidjeli smo da ovaj vepar nije bio veći od vrha palca i za tren je postao velik kao stijena. Um mi je zbunjen. Da li je to Svevišnja Božanska Osoba Viṣṇu?

 

SMISAO: Pošto je Brahmā vrhovna osoba u univerzumu i pošto nikada do tada nije vidio ovakav oblik, mogao je pretpostaviti da je čudesna pojava vepra inkarnacija Viṣṇua. Neobičan izgled, karakterističan za inkarnaciju Boga, može zbuniti čak i Brahmin um.

Dok se Brahmā savjetovao sa svojim sinovima, Svevišnja Božanska Osoba, Viṣṇu, riknuo je gromoglasno kao velika planina.

 

SMISAO: Izgleda da velika brda i planine, isto tako imaju moć rike, jer su i ona živa bića. Jačina vibriranog zvuka je srazmjerna veličini materijalnog tijela. Dok je Brahmā nagađao o pojavi Gospodinove inkarnacije u obliku vepra, Gospodin je potvrdio njegove misli, riknuvši Svojim divnim glasom.

 

Svemoćni Svevišnji Gospodin je obradovao Brahmu i ostale uzvišene brāhmaṇe ponovo riknuvši Svojim neobičnim glasom, koji je odjekivao u svim pravcima.

 

SMISAO: Brahmā i ostali prosvjetljeni brāhmaṇe, koji poznaju Svevišnju Božansku Osobu, raduju se kad se Gospodin pojavi u bilo kojoj od Njegovih mnogobrojnih inkarnacija. Pojava čudesne i ogromne inkarnacije Viṣṇua kao vepra, nalik planini, nije ih ispunila nikakvim strahom, iako je Gospodinov snažni glas bio zaglušujući i odjekivao je užasno u svim pravcima, kao otvorena prijetnja svim demonima koji bi se usudili da ospore Njegovu svemoć.

 

niśamya te ghargharitaḿ sva-kheda  -  kṣayiṣṇu māyāmaya-sūkarasya

janas-tapaḥ-satya-nivāsinas te    tribhiḥ pavitrair munayo 'gṛṇan sma

 

 SYNONYMS

 

niśamya — just after hearing; te — those; ghargharitam — the tumultuous sound; sva-kheda — personal lamentation; kṣayiṣṇu — destroying; māyā-maya — all-merciful; sūkarasya — of Lord Boar; janaḥ — the Janaloka planet; tapaḥ — the Tapoloka planet; satya — the Satyaloka planet; nivāsinaḥ — residents; te — all of them; tribhiḥ — from the three Vedas; pavitraiḥ — by the all-auspicious mantras; munayaḥ — great thinkers and sages; agṛṇan sma — chanted.

 

Kada su veliki mudraci i filozofi, koji prebivaju na Janaloki, Tapoloki i Satyaloki, čuli zaglušujući glas Gospodina Vepra [Lord Boar], svepovoljni glas svemilostivog Gospodina, počeli su pjevati povoljne mantre iz tri Vede.

 

SMISAO: Riječ māyāmaya  je veoma značajna u ovom stihu. Māyā znači "milost",  „određeno znanje", kao i "iluzija". Prema tome, Gospodin Vepar je sve: milostiv je, svo je znanje i također je iluzija. Na zvuk, koji je vibrirao kao inkarnacija u obliku vepra, veliki mudraci na planetama Janaloki, Tapoloki i Satyaloki su odgovorili vedskim himnama. Na tim planetama žive najintelektualnija i najpobožnija živa bića i kad su čuli neobičan glas vepra, mogli su shvatiti da je taj poseban zvuk vibrirao niko drugi do Sam Gospodin. Zato su odgovorili, moleći se Gospodinu vedskim himnama. Planeta Zemlja je bila potopljena u mulj, ali kad su čuli zvuk od Gospodina, stanovnici viših planeta su se obradovali, jer su znali da je Gospodin došao da izbavi Zemlju. Zato su se Brahmā i svi mudraci, kao što su Bhṛgu, te Brahmini ostali sinovi i učeni brāhmaṇe, obradovali i složno udružili u veličanju Gospodina transcendentalnim vibracijama vedskih himni. Najvažniji je stih iz Bṛhan-Nāradīya Purāṇe -- Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

 

Canto 3: The Status Quo          Chapter 13: The Appearance of Lord Varāha

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.13.16-25

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

 

12.01.2018.

HASTA – THE 13TH NAKṢATRA

 

10-00' DO 23-20' DEGREES KANYĀ [VIRGO – DJEVICE]

 

NEKE OD AKTUELNOSTI U NAREDNOM PERIODU

 

LUNAR ECLIPSE 31 JANUARY 2018 14:31:00 [GMT 13:31:00] TOTAL - KARKAṬA [CANCER - RAK]

SOLAR ECLIPSE 15 FEBRUARY 2018 21:52:31 [GMT 20:52:31] PARTIAL - KUMBHA [AQUARIUS-VODOLIJA]

 

Kako je već najavljeno na prošlom postu, ove godine imamo povećani broj eklipsi [pomračenja] – pet [5]. Od toga su dvije eklipse u januaru i februaru 2018, a tri [3] eklipse u mjesecima juli [2]  i august 2018 [1].

 

Ako želite znati tačno vrijeme dešavanja nastupajućih eklipsi u vašem regionu, tada na dato vrijeme GMT [Greenwich Mean Time Zone – opservatorija Greenwich u Londonu UK – nulti meridian] treba nadodati razliku za vašu vremensku zonu, ako ste istočno. Za destinacije zapadno od Londona, razlika u vremenskim zonama se oduzima. Za Sarajevo i srednju Evropu to je u primjeru naše naše vremenske zone + 1 sat u toku perioda zimskog računanja vremena, dok je u ljetnjem + 2:00 sata.   

 

Pomračenja ili eklipse, obično uvijek ostavljaju većeg traga u našim životima. Uobičajeni broj eklipsi godišnje je četiri [4] i obično generiraju neka nepredvidljiva, ishitrena i neuobičajena događanja, a specijalno kada ih ima povećani broj kao i ove godine. Pored ostaloga, to će  ostaviti traga i kroz interakcije u našim odnosima. Najjednostavnije rečeno – to su godine pročišćenja – godine duhovne katarze, htjeli mi to ili ne htjeli. Dakako, svako ide nekim svojim korakom i mnogo toga ovisi od lične karme svakoga ponaosob, trenutnog ulaganja truda i vremena u rad na sebi i vlastito pročišćavanje, te specijalno od milosti i blagoslova, koje dobijamo ili ne dobijamo. Najblaže rečeno, na vidljivom planu, eklipse donose dodatna uznemirenja u oblastima života o kojima govori kuća-znak u našem vedskom horoskopu, gdje se dešava eklipsa.  Za dodatna pojašnjenja preporučljivo je da se obratite vašem astrologu/astrologinji, koji će sagledati i niz drugih elemenata vidljivih iz vašeg vedskog charta, kao  i vaš vedski horoskop u cjelini.

 

Tako, generalno posmatrano, u januaru 2018 -- od polovine mjeseca intezivnije, te u februaru 2018, eventualno i prva polovina marta manje intezivno, čekaju nas dodatna pročišćenja, kao posljedice eklipsi i onog što prouzrokuju u našim životima.

 

KOMENTAR -- NAKṢATRA HASTA: Kada god je riječ o nekim karmičkim osobinama, koje zadobijamo u ovom životu na osnovu naših aktivnosti u predhodnim životima, treba uvijek imati na umu i konstataciju iz vedskih spisa: OSOBINE SE STIČU DRUŽENJEM.

 

13TH zodijačka ekstenzija zahvata dio neba od 160-00’ do 173-20’ i nazvana je Hasta Nakṣatra, korenspodira s imenom Al-Auwa [the barking dog] na Arab Manzil, Corvi na Grčkom, Chin na Chinese Sieu. Sastavljena je od pet zvijezda, nalik na pet prstiju ruke.

 

HASTA – THE 13TH NAKṢATRA -- 10-00' DO 23-20' DEGREES KANYĀ [VIRGO – DJEVICE]

 

Hasta je reprezentirana stisnutom pesnicom. Stvara osobe čiste misli i djela, pomiješano sa snagom kontrole. Pobožne je prirode. Ima sposobnost kreiranja, iscjeljivanja i uklanjanja neznanja. Hasta je lagana zvijezda koja čini ugodan temperament.

 

Kada je ova Nakṣatra na Lagni -- Ascendentu, dobijamo svidljiv karakter, osobu vještu s rukama, društvenu i zabavnu, ali ufiksiranu u svojoj svrsi. Obično dobro izgledaju, ortodoksni su u ponašanju, osjećajni, umjetnički tipovi, naginju javnim službama. Oni posjeduju moć demantovanja, vole strane zemlje, vješti su u govoru, lopovskog su uma.

 

Hasta Nakṣatrom vlada Candra [Mjesec].

 

KADA JE CANDRA [MJESEC] POZICIONIRAN U OVOJ NAKṢATRI – osoba je kradljivičasta, nemilosrdna, radina i sklona intoksikaciji.

 

KADA JE CANDRA [MJESEC]  U RAZLIČITIM PADAMA [QUORTERS, DIJELOVIMA ILI ČETVRTINAMA OVE NAKṢATRE – slijedeće osobine se manifestiraju:

 

PRVA PADA – CANDRA [MJESEC] NA 10-00' – 13-20' STEPENI KANYĀ [VIRGO – DJEVICE] – Jaka osoba i sposobna da pobijedi svoje neprijatelje, možda kratkog života, brza, u poziciji služenja.

 

DRUGA PADA – CANDRA [MJESEC] NA 13-20' – 16-40' STEPENI KANYĀ [VIRGO – DJEVICE] – Dobre kvalitete i slatkoriječivost, žive u domovini i obično imaju malo braće.

 

TREĆA PADA – CANDRA [MJESEC] NA 16-40' – 20-00' STEPENI KANYĀ [VIRGO – DJEVICE] – Interesuje ih muzika, zlobnog su uma, odvojenost od oca.

 

ČETVRTA PADA – CANDRA [MJESEC] NA 20-00' – 23-20' STEPENI KANYĀ [VIRGO – DJEVICE] – Pravilno ponašanje, jaka osoba i visokog statusa u društvu, gurman, dobija pomoć od familije s majčine strane.

 

ASTRONOMSKA PRIČA U POZADINI NAKṢATRE HASTA

 

Hasta = ruka – se odnosi na dio ruke koga čine dlan i prsti.

 

Nakṣatru sačinjava pet zvijezda – četiri veće i jedna manja, koje izgledaju kao pet prstiju ruke. U vedskoj literaturi je asterizam opisan kao ruka Prajapatiya jednog od praočeva čovječanstva.

[Taitriya Brahmana 1.5.21].

 

REFERENCE:

 

HOW TO READ YOUR HOROSCOPE – The Basics of Bona Fide Astrology – By Tom Hopke [Nalini-Kantha Prabhu]

 

THE SCIENCE BASE OF INDIAN ASTROLOGY – RamKrishna Shastri

 

02.01.2018.

ECLIPSES IN 2018 YEAR [PART 1]

 

 

TWO ECLIPSES IN JANUARY AND FEBRUARY 2018.

 

THREE ECLIPSES IN JULY AND AUGUST 2018.


 

KOMENTAR: Protekle 2017 godine su bila četiri redovna pomračenja, dok u 2018 godini već imamo povećani broj pomračenja [eklipsi], dakle pet [5]. Da nas neki ne zavaravaju u promotivne svrhe dnevnih politika, povećani broj pomračenja najblaže rečeno indicira na dodatna uznemirenja po naše krhke duše, na vidljivoj razini. Ali opet, posmatrano s duhovne razine, isto može donijeti i niz uspješnih koraka neohodnih za naš dalji postepeni duhovni razvoj, iako uz određena pročišćenja. Ali, drugačije to i ne ide, kako već znamo. Sve je na ovom svijetu personalno, samo smo mi često impersonalni. Tako je i sa eklipsama. U zavisnosti od toga u kojem znaku-kući našeg vedskog horoskopa se nađu, posmatrajući i karmičke periode u kojima smo trenutno, te i vedski horoskop u cjelini – takve će konotacije i da nas sustignu.

 

Inače, ako se pitamo šta nam to donosi 2018 godina, kompletan odgovor će zavisiti od čitavog niza faktora: karmičkih referenci iz naših prošlih života, našeg truda i vremena, koje ulažemo u transcendenciju i svakodnevnu duhovnu praksu-sādhanu, u reguliranje našeg života na svim razinama, te specijalno zavisno od milosti i blagoslova koje dobijamo ili ne dobijamo. A za milost i blagoslove se treba itekako potruditi. Iako se kaže da je milost bezuzročna, moramo znati da je poenta -- da nema materijalnog uzroka.  Reguliranje života na svim razinama, pored ostaloga znači i strpljivo reguliranje naše ishrane, te postepeni prelazak na konzumiranje isključivo prirodnih sastojaka: žitarica, mahunarki, povrća, voća, mlijeka i mliječnih proizvoda, jestivih šumskih i bobičastih plodova, meda, etc. Prirodna, zdrava i regulirana ishrana podrazumijeva ishranu bez nedodirljivih sastojaka za ljudsku rasu: ubijenih životinja, riba, školjki, ptica, peradi, njihovih mladih i jaja -- da bi očuvali naše dobro fizičko i duhovno zdravlje, te specijalno da ne bi zaradili oštre karmičke reakcije za nanošenje patnje drugim živim bićima, njihovo ubijanje i jedenje. Tu je i svakodnevno vježbanje disanja i barem kraće upražnjavanje fizičkih vježbi i yoga asana pola sata, te šetnja na čistom vazduhu u slobodno vrijeme, etc.

 

Gledano čisto astrološki, šta nam to donosi slijedeća 2018 godina po zapadnom računanju protoka vremena, ili realna vedska Nova 532 godina Gaurābda ere, koja počinje 2 marta 2018 godine, dan poslije Gaurā Pūrṇimā festivala i dan poslije Punog Mjeseca [Pūrṇimā -- Full Moon] -- možemo predvidjeti kroz detaljnu analizu našeg vedskog charta. Ako smo imalo introspektivni i iskreni možemo ustanoviti da nam donosi upravo ono što smo zaradili svojim aktivnostima u ovom i našim prošlim životima, a brojne astrološke reference su samo njihovi vidljivi pokazatelji.

 

TIME OF ECLIPSES FOR COORDINATES OF SARAJEVO – BOSNIA AND HERCEGOVINA AND GMT:

 

LUNAR ECLIPSE 31 JANUARY 2018 14:31:00 [GMT 13:31] TOTAL - KARKAṬA [CANCER - RAK]

SOLAR ECLIPSE 15 FEBRUARY 2018 21:52:31 [GMT 20:52:31] PARTIAL - KUMBHA [AQUARIUS-VODOLIJA]

 

SOLAR ECLIPSE 13 JULY 2018 5:02:20 [GMT 3:02:20] PARTIAL - MITHUNA [GEMINI - BLIZANCI]

LUNAR ECLIPSE 27 JULY 2018 22:22 [GMT 20:22] TOTAL - MAKARA [CAPRICORN - JARAC]

SOLAR ECLIPSE 11 AUGUST 2018 11:47:23 [GMT 9:47:23] PARTIAL - KARKAṬA [CANCER - RAK]

 

U zavisnosti od vremena i drugih okolnosti, vjerovatno će biti više postova na ovu temu.

 

 
IMAGE: NASA CYCLE SUNSPOT
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
<< 01/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free countersMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
202225

Powered by Blogger.ba