JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

08.01.2019.

RĀHU AND KETU AND ECLIPSES -- PLANETS SHADOWS AND ECLIPSES [PART 1]


PREČNIK SUNCA [SŪRYA NĀRĀYAṆA] JE 10.000 YOJANA ILI 80.000 MILJA. PREČNIK MJESECA [CANDRE] JE 20.000 YOJANA ILI 160.000 MILJA. DAKLE, MJESEC JE DVOSTRUKO VEĆI OD SUNCA, ŠTO I DANAS U DOBA RAZVIJENIH GLOBALNIH KOMUNIKACIJA IPAK JOŠ UVIJEK VEĆINA LJUDI NE SHVATA. PREMA MIŠLJENJU VIJAYADHVAJE, KOMENTATORA ŚRĪMAD-BHĀGAVATAMA, RĀHU BI MORAO BITI DVOSTRUKO VEĆI OD MJESECA, DAKLE PUNIH 40.000 YOJANA ILI 320.000 MILJA. TAKO PREMA ZAKLJUČKU KOMENTATORA, RĀHU JE  DVOSTRUKO VEĆI OD MJESECA, KOJI JE DVOSTRUKO VEĆI OD SUNCA.

 

Bez detaljnijeg poznavanja vedske kosmologije, ne može biti ni govora o nekom ozbiljnijem poznavanju  vedske astrologije, jer nećemo ništa shvatiti kako treba. Niti je moguće pravilno sagledati kako svoju tako i karmu drugih ljudi, te prirodu, razinu svjesnosti, karakter-mentalnost, prošlost, sadašnjost i buduća određenja. Između ostaloga, među brojnim mis-koncepcijama na zapadu i nekim zemljama istoka također, koje nisu imale ozbiljniji kontakt sa sofisticiranom vedskom naukom i kulturom i dan-danas se pogrešno smatra da pomračenje Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i Mjeseca [Candre] uzrokuju Mjesec, odnosno Zemljina sjenka. Međutim, pravi uzročnici pomračenja su ogromne planete sjenke Rāhu i Ketu, što je i tema današnjeg posta.

 

Vedska kosmologija [Gola -- astronomija] je jedna od šest grana Jyotiṣa--vedske astrologije, kako smatra dobar dio upućenih vedskih astrologa. Te grane vedske astrologije su: Gola-astronomija, Ganita-matematička astrologija, Jātaka-natalna astrologija, te Praśna, Muhūrta i Nimitta -- proricanja. Generalno, u tom pogledu su uglavnom usaglašeni stavovi većine klasika s ovog područja, te i današnjih naprednih vedskih astrologa, iako može biti manjih razlika u nijansama, ali to ne treba da nas previše uznemirava, bitna je suština. Tako, možemo da razumijemo da je za potpunije poznavanje sofisticirane vedske astrologije Jyotiṣa, neophodno i detaljno poznavanje vedske kosmologije, te strukture našeg univerzuma, kao i cjelokupne Božje kreacije. Kada je u pitanju struktura našeg univerzuma i cjelokupne kreacije, do vedskih znanja višeg ranga možemo ponajprije doći detaljno proučavajući Śrīmad-Bhāgavatam [Bhāgavata Purāṇu] – His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, druge izvorne Purāṇe, te specijalizirane  kosmološke spise, kao što su Sūrya Siddhānta – čiji je kompilator, prevodilac i editor His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja, a ima i još čitav niz značajnih kosmoloških spisa drugih autora. Inače, bazična literatura za vedsku astrologiju je Bṛhat Parāśara Horā Śāstra – Parāśare Muniya, velikog sveca i mudraca.

 

Brojne su kontraverze, koje nas čekaju prilikom izučavanja ovakve vrste, zavisno od naše trenutne razine svjesnosti i mnogobrojnih drugih karmičkih predispozicija, uloženog truda i vremena, te milosti i blagoslova, koji nam stižu preko današnjih vjerodostojnih ISKCON duhovnih učitelja svijeta, a koji umnogome determiniraju našu prirodu i dalja događanja  u ovom životu.

 

Rāhu i Ketu su veći i jači po uticaju od bilo koje planete, a osa njihovog djelovanja može biti u neku ruku predominantna i u odnosu na sve druge planete zajedno.

 

Snaga Rāhua i Ketua može biti još vidljivija za određene datume i vremena  rođenja,  kada su sve planete prema višem uređenju smještene na jednoj strani vedskog horoskopa [charta], a Rāhu i Ketu predstavljaju granice u kojima su smješteni. Tada nastaje nepovoljna Kāla Sarpa Yoga, ako Rāhu predvodi ostale planete, ili suprotno tome  povoljna Amrita Kāla Yoga, kada Ketu predvodi ostale planete.

 

Kada god govorimo o Rāhu i Ketu, neizostavno se mora pomenuti i njihov uticaj prilikom eklipsi [pomračenja]. Preporučljivo je što prije pokušati shvatiti da pomračenja u stvari prouzrokuju ove dvije glomazne nevidljive planete. Dakle, nisu to nikakvi ‘Mjesečevi Čvorovi’ kako ih na zapadu obično pogrešno zovu oni koji nemaju pravo znanje iz sofisticirane vedske kosmologije. To su stvarna, ogromna suptilna nebeska tijela [planets shadows], ali obično nevidljiva za naše moći percepcije, osim u vrijeme pomračenja. Eklipse [pomračenja] su rijetke prilike da možemo i praktično uočiti u okviru vatrenog ringa oko Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] ogromnu tamnu siluetu  Ketua u slučaju pomračenja Sunca, kada je Amāvasyā, ili Mladi Mjesec. Opet kada je u pitanju pomračenje Mjeseca [Candre] – možemo i praktično primijetiti tamnu siluetu Rāhua, kada je Pūrṇimā  ili Puni Mjesec.  

 

U literaturi i napisima na internetu poteklim od izvora na zapadu, uglavnom možemo pronaći nesavršena tumačenja eklipsi, ili pomračenja Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i Mjeseca [Candre], ukoliko ne znamo gdje treba potražiti. Šta je to što naši zapadni umovi uglavnom ne prihvataju, pa čak i učeni zapadni astronomi, astrolozi s naučnim zvanjima i diplomama? Jedan od razloga za neshvatanje i neprihvatanje su i mnogobrojne pogrešne dogme iz prošlosti, kojih se sada veoma teško osloboditi. Tome su umnogome doprinijela kolonijalistička osvajanja drevne Indije. Imperijalističke sile Evrope i Azije su nastojale opljačkati što više bogatstva, uništiti golemu indijsku kulturu, nauku, templove, Božanstva, porobiti tamošnje stanovništvo i preobraćati ga silom u svoje materijalističke pobožnosti, nametati im svoj jezik i nekulturu. Čak su milioni krava, bikova i teladi ubijani za ishranu velikog broja vojnika tokom daljih osvajanja, ne samo u Indiji i Aziji, nego čak i u drugim prekomorskim kolonijama i ratištima u svijetu. Smatra se, što je manje poznato, da je ubijeno preko 300 miliona krava, bikova i teladi. To su stravične brojke, koje najviše idu na dušu tadašnjoj imperijalnoj Britaniji. U to vrijeme  Indija je  brojala više krava, bikova i teladi nego stanovnika. Adekvatna zakonska zaštita i praktična briga o kravama je  ustvari odraz visoko razvijene kulture i civilizacije. Ali, neumoljivi karmički zakoni su često neshvatljivi za obične ljude.  Šta se desilo prema višem uređenju? Mnogobrojni potomci tih imperijalističkih osvajača i vojnika danas slijede vedsku kulturu i dijele vedsku literaturu širom svijeta, te i praktički žive život, koji su njihovi pra-preci nastojali tako neumoljivo uništiti.

 

Pored mnogobrojnih pogrešnih dogmi uglavnom nastalih na zapadu, tu je i indikativno nepoznavanje strukture našeg univerzuma, kompletne kreacije i brojnih prividnih kontraverzi, koje ih prate. Tako, da je na zapadu uglavnom nepoznata, pored svega ostaloga i prava priroda golemih suptilnih planeta Rāhua i Ketua, planeta sjenki, koje su u stvari pravi uzročnici pomračenja Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i Mjeseca [Candre]. Dešava se često i da  osobe, koje su krenule dugim putem traganja za znanjima višeg ranga -- dijelom ovladaju pojedinim segmentima znanja i tehnika Jyotiṣa – vedske astrologije, ali zbog neupućenosti u Purāṇe, specijalno sveti vedski spis Śrīmad-Bhāgavatam [Bhāgavata Purāṇu] --- također ne poznaju stvarnu prirodu Rāhua i Ketua [Shadow Planets] i pogrešno ih nazivaju ‘Mjesečevim Čvorovima’, ili sjecištima ekliptika prema pogrešnim zapadnim koncepcijama. Dakle, posmatraju ih zbog neznanja, kao neke imaginarne ‘tačke’ u prostoru, umjesto kao ogromne stvarne planete.

 

Treba izbjegavati kontakt s takvim astrolozima i preuzimanje pojedinih segmenata njhovih još nesavršenih spoznaja iz vedskog charta, jer ćemo tako dobiti i nesavršeno znanje, upute kao i karmičke posljedice za isto. Ista stvar je i kada neko preuzima brojne druge pogrešne dogme o strukturi univerzuma, pa zagovara i postojanje nekog drugog imaginarnog galaktičkog središta, sem Dhruva loke. Takva osoba sigurno ne poznaje stvarnu strukturu i pozicije 14 planetarnih sistema u našem univerzumu, gledano po vertikali, te ne zna da se sve planete i zvijezde, pa i Sunce i Mjesec kreću oko Dhruva loke, kao bikovi upregnuti u jaram na gumnu [guvno ili arman] da vrše žito.

 

Stvari će umnogome biti jasnije, kada pokušamo da shvatimo da su Rāhu i Ketu znatno veći od Sunca i  Mjeseca, a Rāhu se povremeno nalazi u poziciji, kao u slučaju pomračenja Mjeseca, da zaklanja Mjesec, dok Ketu  zaklanja Sunce prilikom Sunčevog pomračenja [Solarne eklipse], kako je već rečeno.

 

Rāhu i Ketu su uvijek u dijametralno suprotnim znacima-kućama, a nalaze se na udaljenosti od 10.000 yojana ili 80.000 milja ispod Sunca, gledano prema planeti Zemlji. Prečnik Sunca je 10.000 yojana ili 80.000 milja. Prečnik Mjeseca je 20.000 yojana ili 160.000 milja. Dakle, Mjesec je dvostruko veći od Sunca, što još uvijek većina ljudi ne shvata. Prečnici Rāhua i Ketua su 30.000 yojana ili 240.000 milja prema nekima mišljenjima, dok  bi prema mišljenju Vijayadhvaje, komentatora Śrīmad-Bhāgavatama, Rāhu morao biti dvostruko veći od Mjeseca, dakle punih 40.000 yojana ili 320 000 milja. Tako prema zaključku komentatora, Rāhu bi morao biti dvostruko veći od Mjeseca, koji je dvostruko veći od Sunca. Ove, naizgled kontraverze, uvijek mogu da privuku naše dodatno interesovanje i trud u proučavanju strukture univerzuma. U stvari, kontraverze u svetim spisima ne postoje, samo moramo prepoznati da su pojedine sekvence Veda date za određene razine svjesnosti. Dakako, treba zaista jako puno milosti i blagoslova pa se upuštati u ovakva dublja, ali i vrlo  intrigantna proučavanja.

 

Inače, za naša nesavršena čula vida, ali i za moćne teleskope također, Rāhu i Ketu ostaju nevidljivi. Dijelom su vidljivi za pažljivog posmatrača samo za vrijeme eklipsi – pomračenja Mjeseca i Sunca, kako je već rečeno. Ljude redovito fascinira takozvani krvavi Mjesec, koji se pojavljuje obično  kada je nisko na horizontu prilikom pomračenja. Čak neki to koriste i za špekulativna senzacionalistička predskazanja, koja nemaju bona fide osnove. Tako, generalno gledano, svijet je pun neznanja. Smatra se, da čak preko 99% ljudske populacije, od sadašnjih oko sedam i po milijardi stanovnika, za sada nema pravilno razumijevanje razotkrivenih vedskih spisa i drevnih kosmoloških znanja usljed mnogobrojnih karmičkih ograničenja, ali i zbog nedovoljnog ulaganja vlastitog truda i vremena u ovom životu u proučavanje i primjenu uputa obimnih vedskih spisa i regulacija. Moramo znati da su vedski spisi namijenjeni samospoznaji i postepenom korigiranju demonske ljudske prirode. Ovo je neophodno potrebno svakom ljudskom društvu, koje misli naprijed – stalna sistematska edukacija i trening da postepeno dostignemo provoklasan karakter. Ali, to uveliko zavisi i od  nekih viših faktora -- milosti i blagoslova Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe, koji slijede nakon uzimanja utočišta bona fide duhovnih učitelja svijeta, ponajbolje ISKCON duhovnih učitelja, te uloženog vlastitog truda i vremena u prakticiranje jednog, ili više procesa predanog služenja Svevišnjeg Gospodina s ljubavlju. Tada dolazi i do uspostavljanja i svakodnevnog održavanja pravilne duhovne prakse sādhane, prvenstveno preko pažljivog mantranja svetih imena Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe minimalno 16 krugova dnevno, ali i slijeđenja još nekih od 64 procesa predanog služenja koliko ih ukupno ima, uz obavezno svakodnevno proučavanje śāstra,  služenje duhovnog učitelja i drugih bhakta, te u konačnici i svih drugih živih bića.

 

Da ovom prilikom ponovo pomenemo, pored mnogih drugih vjekovnih iluzija zapadnog svijeta  – netačno je razmišljanje da se planeta Zemlja okreće oko Sunca, već se Sunce u svom kretanju kreće po čitavoj gornjoj polovini univerzuma lijevo i desno, gore i dolje, da bi moglo da izvršava zapovijedi Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe, te da osvjetljava i grije univerzum. Na taj način, kao i sve druge planete i zvijezde, kreće se oko Dhruva loke ili zvijezde Sjevernjače [Pole Star], pa tako i oko planete Zemlje, jer se Zemlja nalazi na donjem kraju ose direktno ispod Dhruva loke, gledano po vertikali.

 

Možemo i sami da konstatiramo, da je za sve astrologe, astronome, kosmologe i kompatibilne naučne discipline, jako preporučljivo svakodnevno proučavanje Śrīmad-Bhāgavatama, ako želimo da u potpunosti shvatimo prirodu ovog svijeta. Samo tehničko znanje iz pojedinih astroloških proračuna neće donijeti savršene rezultate. Trebamo potražiti milostive svete osobe, koje posjeduju i kosmološka znanja višeg ranga i početi ih ponizno propitkivati uz istovremeno služenje. Pri tome znajmo, da samo mali broj jako upućenih osoba ima i karmičke predispozicije za dalje prenošenje znanja drugima.


Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

Sona Gaurāńga Dās's photo.

 

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24.2 

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
<< 01/2019 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free countersMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
286462

Powered by Blogger.ba