JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

14.02.2021.

PŪRVA BHĀDRAPADĀ – 25TH NAKṢATRA

 

 

20°00' KUMBHA [AQUARIUS – VODOLIJA] -- 3°20' MĪNA [PISCES – RIBE].

KONCETRACIJA PLANETA U MAKARA RĀŚI [CAPRICORN, JARAC] JOŠ UVIJEK JE AKTUELNA.

I DALJE JE PROMINENTNA JAKO NEPOVOLJNA KĀLA-SARPA YOGA.

 

AKTUELNOSTI: O koncetraciji planeta u Makara Rāśi [Capricorn, Jarac], te o mogućim uticajima na dalja intezivna karmička pročišćavanja, dosta je toga već prezentirano na predhodnim postovima. Da ukratko pomenemo da je trenutno od 12.02.2021 Sunce [Sūrya Nārāyaṇa, Sun] van pomenute velike grupacije planeta, sada je u Kumbha Rāśi [Aquarius, Vodolija], dok je Mjesec [Candra] već u Mīna Rāśi [Pisces, Ribe]. Tako da preostalu grupaciju planeta u Makara Rāśi [Capricorn, Jarac] čine Budha graha [Mercury, Merkur], Bṛhaspati-graha [Jupiter], Śukra-graha [Venus, Venera] i Śanaiścara-graha [Saturn]. I dalje su mogući snažniji zemljotresi na glavnim i sporednim linijama sudara pod-kontinentalnih ploča u svijetu, ali i specijalno tamo gdje se nanosi velika patnja životinjama, svuda tamo gdje se uzgajaju za ubijanje i masovno ubijaju životinje, ptice, perad, ribe, školjkari, njihovi mladi i jaja, te upražnjavaju i druge brojne  karmički strogo zabranjene i kažnjive djelatnosti.

 

Još uvijek je prominentna i jako nepovoljna Kāla Sarpa Yoga, kada su sve planete smještene između Rāhua i Ketua, a Rāhu predvodi sve ostale planete. Tu su još i neke druge yoge, te napeti aspekti, da sada ne idemo previše u detalje.

 

Prema najnovijim podacima medija, zemljotres magnitude 5.8 pogodio je Kandrian, West New Britain Province, Papua New Guinea u nedelju 14.02.2021 u 1:33 po lokalnom vremenu. Zemljotres magnitude 7.1 pogodio je Fukushimu u Japanu 13.02.2021. Dan prije, 12.02.2021 na sjevero-zapadu Indie i u Murghabu, Gorno-Badakhshan u Tajikistanu, bio je jak zemljotres magnitude 6.0. Dana 10.02.2021 Vanuatu, New Caledonia obala, pogodio je snažan zemljotres magnitude 7.7 i tsunami. Slično je bilo i 10.02.2021 na sjevero-zapadu Sumatre, Indonesia, jak zemljotres magnitude 6.4 u 12:52 GMT. Dana 09.02.2021 zemljotres magnitude 4.8 je pogodio područje Arice, Chile. Snažan zemljotres magnitude 6.9 je 23.01.2021 u 20:37 je registriran nedaleko Antarktika. Ovo su samo neki od registriranih zemljotresa u zadnje vrijeme, a bilo ih je još u raznim područjima svijeta.

 

Sve ovo ukazuje da se prema višim aranžmanima i dalje nastavljaju intezivna karmičaka pročišćenja i u ovoj 2021 godini, da moramo intezivnije raditi na sebi i svojim anarthama [suptilnim nečistoćama u srcu], te na poštivanju i očuvanju prirode, brojnih živih bića i svih prirodnih zakona, kao i specijalno na svom duhovnom uzdizanju kroz dublje proučavanje vedskih spisa, uspostavljanje i dalje kultiviranje redovne duhovne prakse – sādhane, pažljivo mantranje i druge seve u okviru 64 procesa predanog služenja Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe. Jedan od glavnih uzroka za velika karmička pročišćenja je dalje upražnjavanje karmički strogo zabranjenih aktivnosti za pripadnike ljudske rase: seksualni promiskuitet, specijalno mladih generacija; uznemiravanje, nanošenje patnje i ubijanje drugih živih bića, intoksikacija, konzumiranje droga i alkohola, kockanje, igranje hazardnih igara, igara na sreću i klađenje, te imanje umnih špekulacija, etc.

 

Vjerovatno stanovnicima područja pogođenih zemljotresima, ni ne pada na um da i sami doprinose ovim i drugim prirodnim katastrofama, orkanskim vjetrovima, poplavama, pojavi pandemija zaraznih bolesti, a u nekim dijelovima svijeta i brojnim političkim previranjima, velikim međunarodnim sukobima i dugotrajnim ratovima, etc. -- te da hitno moraju mijenjati svoje životne navike u skladu s prirodom, da ovom prilikom ne idemo u detalje.

 

Kao što je poznato, kada je riječ o karmički kažnjivom uznemiravanju drugih i nanošenju patnje, nije u pitanju samo ubijanje drugih ljudi, razaranje domova i infrastrukture, ubijanje životinja, etc. – tu su u zadnje vrijeme i jako izražene pojave jačanja desničarskih demonskih političkih opcija, rasne segregacije, nacionalizama svih vrsta, borbe za prevlast nacionalističkih političkih opcija i svega što ide uz to. Veliki broj ljudi danas je u velikom karmičkom i duhovnom neznanju -- ne shvata da sve to dolazi radi pogrešnih vezanosti za materijalističke tjelesne koncepcije života, lažna tjelesna imenovanja i prolazne pozicije u ovom svijetu. Potrebno je da se svi detaljno preispitamo, kao i o svim spornim neregularnim aktivnostima, svako u svom okruženju. Dakako, za adekvatne dublje analize je neophodno potrebno i dublje poznavanje strogih karmičkih zakona i vedskih principa života i ishrane, a tu su i brojne duhovne upute. Dakle, neophodna je sistemska dodatna edukacija u sofisticirana vedska znanja višeg ranga, pored dubinskih reformi svih segmenata društva, specijalno obrazovanja, pravosuđa, ekonomije, ishrane, proizvodnje zdrave prirodne hrane, etc. Ponešto od ovoga bude povremeno detaljnije prezentirano na popratnim tekstovima uz druge aktuelne teme.  

 

PŪRVA BHĀDRAPADĀ – 25TH NAKṢATRA -- 20°00' KUMBHA [AQUARIUSA – VODOLIJA] -- 3°20' MĪNA [PISCES – RIBE]

 

Pūrva Bhādrapadā Nakṣatra zauzima dio zodijaka od 320°00’ do 333°20’. Korespondira s imenima na  jezicima u drugim kulturama kao: Al-Fargh-Al-Mukdim [the fore spouts of the water-jar] na Arab  Manzil, Pegasi na Grčkom, Che na Chinese Sieu, etc.

 

Pūrva Bhādrapadā je zemaljska i oštra po prirodi. Prevodi se kao goreći par [the burning pair] i ona reprezentira ljude, koji su strastveni, žestoki, ili koji imaju nestabilne umove. Njome vlada Jupiter [Bṛhaspati-graha] i tako označava ljude koji se kaju za svoje grijehe i pogreške. Označava brahmansku ili intelektualnu kastu.

 

KADA JE OVA NAKṢATRA [ZVIJEZDA] NA LAGNI [ASCENDENTU] – Osoba će biti prenapeta, ozbiljna u filozofiji – suprotno od ortodoksna i usredsređena u svom poslu. Oni imaju nevjerovatnu količinu vezanosti za suprotni pol. Često mijenjaju mjesto boravka, dobijaju novac od vlade i imaju dobru dužinu života.

 

KADA JE MJESEC [CANDRA] POZICIONIRAN U OVOJ NAKṢATRI – Osoba će biti bogata, ali mizerna, uznemirena i papučar, spretna u vršenju poslova.

 

KADA JE MJESEC [CANDRA] POZICIONIRAN U RAZLIČITIM PADAMA – ČETVRTINAMA OVE NAKṢATRE -- manifestiraju se slijedeće osobine:

 

PRVA PĀDA: 20° 00' – 23° 20' KUMBHA [AQUARIUS – VODOLIJA] – Visoka osoba i teška, bliska sa tuđim partnerima/partnerkama, ratnik, borac.

 

DRUGA PĀDA: 23° 20'  – 26° 40'  KUMBHA [AQUARIUS – VODOLIJA] – Dobijanje novaca od vlade, privlačna za suprotni pol, ima potpunu materijalnu sreću.

 

TREĆA PĀDA: 26° 40'  --  KUMBHA [AQUARIUS – VODOLIJA] DO 00°00' MĪNA [PISCES – RIBE] – Opuštena i mirna osoba, u dobrom raspoloženju, dobro obučena i poštovana.

 

ČETVRTA PĀDA: 00° 00' TO 3° 20’ MĪNA [PISCES – RIBE] – Ponizna ali mizerna, osoba dobrog izgleda, dugog života, zaokupirana svojim ličnim planovima.

 

ASTRONOMSKA PRIČA U POZADINI PŪRVA BHĀDRAPADĀ NAKṢATRE.   

 

Prema nekim izvorima nekadašnji originalni naziv je bio Proshthapadā [Proshtha = krava + Pada = noga], što znači objekat kome su noge u obliku onih od krava.

 

Pūrva Bhādrapadā [purva = bivši + bhādrapadā = artistic legs = umjetničke noge] znači, nekada dio objekta s umjetničkim nogama, možda se odnosi na neki artikl, koji se koristio u drevna vremena za sjedenje, ležanje ili držanje.

 

Formirana je od 2 veće zvijezde. Predsjedavajuće božanstvo je zamišljeno kao Ajaikapat -- polubog životinja, za osobe koje preferiraju obožavanje polubogova. Inače, kako je već rečeno Nakṣatrom vlada planeta Jupiter [Bṛhaspati-graha], a viši autoritet na duhovnoj razini je Lord Vāmanadeva.

 

KOMENTAR: Dobro je povremeno ponoviti, zbog svih dobronamjernih osoba, koje se žele uputiti u ovo drevno vedsko znanje, ili možda samo u neke sekvence radi analiziranja lične karme -- barem neke od strukturalnih razlika u odnosu na zapadnu astrologiju.

 

1. U vedskoj astrologiji osnovno je pravilo jedan znak-jedna kuća. Postoji i drugačija podjela na Bhāve, ali će nam ona rijetko trebati u praksi.

 

2. U vedskom chartu ne smijemo ni u kom slučaju upotrebljavati neke zapadne planete, planetoide i/ili zapadne senzitivne tačke, ako ne želimo rizikovati zadobijanje zabrane da dalje znanje iz Jyotiṣa od strane viših autoriteta u univerzumu. Ovo se specijalno odnosi na upotrebu Urana, Neptuna i Plutona. Čak i prema zapadnim naučnicima Pluton je pronađen negdje 1930 godine, da bi 2000 na volšeban način 'nestao' sa neba, jer se ustanovilo da u stvari nema dovoljnu masu za planetu, pored drugih stvari. Prema vedskoj astrologiji i kosmologiji one i ne egzistiraju kao takve, niti se upotrebljavaju u astrološke svrhe. Dakako, svaka osoba, koja već ima dugogodišnju naviku upotrebe ovih planeta veoma će se teško osloboditi stečenih navika. To je sada čitav proces odbacivanja svega što nije bona-fide, ali nema druge ako se misli naprijed. Nije preporučljivo ulaziti u dugotrajne nepotrebne rasprave oko [ne]postojanja ovih planeta,  pošto njihovo egzistiranje i upotreba u ove svrhe nema nikakve naučne osnove, već je to špekulativno znanje. Dodavanje nekih novih izmišljenih planeta sofisticiranoj vedskoj astrologiji i kosmologiji bi bilo isto kao kada bi pokušali sanskritu dodati neka nova slova, što je nemoguća misija, jer je sanskrit Deva-Nāgarī jezik, dakle jezik koji je i sada u upotrebi kako na ogromnom planetarnom sistemu Zemlje [Bhu-Mandali ili Velikoj Zemlji], koji seže skoro do rubova našeg univerzuma,  tako i na višim planetarnim sistemima i u duhovnom carstvu. Njime se služe sva viša živa bića i Deve – živa bića ranga polubogova.  

 

3. Još jedna od suštinskih razlika između nesavršene zapadne izvedenice i vedskog sistema astrologije je da zapadni sistem nikako ne uzima u obzir precesiju ekvinocija, iako zna za istu. Drugačije rečeno, ne uzima trenutno stvarno stanje na nebu, već operira s podacima, koji su bili relevantni prije nekih 1800 godina, ponešto korigiranim kretanjem nebeskih tijela, tako da se do sada nakupila razlika od preko 24 stepena, još malo pa čitav znak. Vedski sistem uzima u obzir precesiju ekvinocija, kako je zovemo na zapadu, uračunavajući tradicionalnu Lāhiri Ayanāḿśu, koja trenutno za koordinate Sarajeva na dan pisanja i uređivanja ovog teksta 14 februara 2021 godine iznosi 24° 09’ 07.08’’.

 

4. Nepotrebno je gubljenje dragocjenog vremena gledati neke prognoze, ili svoje karakterne crte i potencijale, ili slaganje s drugim osobama u zapadnom horoskopu na mnogobrojnim internet adresama, ili još gore obratiti se nekome ko vlada samo zapadnom astrologijom i još dati debele pare za isto. Postoji mogućnost otprilike preko 90 % da to uopšte niste vi i uglavnom su to neke natuknice, ali samo  na mentalnoj razini i tek ponešto na suptilnijoj.

 

5. Još je drastičnija situacija, ako prvo razmotrimo da li osoba koja analizira horoskope, ili plasira neki svoj program na internetu, ima i vjerodostojno duhovno znanje i vjerodostojnog duhovnog učitelja. Šta vam može reći osoba koja pozna samo um, tijelo i materiju, a i to je često upitno? Pored toga tu je i eventualno nepoznavanje sofisticirane vedske kosmologije, strukture našeg univerzuma i cjelokupne Božije kreacije, te mnogih kontraverzi, koje obično prate istraživanja takve vrste.

 

6. Treba uvijek imati na umu – ko želi da bude prevaren – i biva prevaren! Dakle, ko želi iluziju i māyu, ili ono što nije – dobiće je zasigurno.

 

7. Prilikom odabira astrologa od povjerenja potrebno je ustanoviti da li ima vjerodostojnog duhovnog učitelja u jednoj od četiri vjerodostojne duhovne sampradāye, te da li ima svakodnevnu neprekinutu duhovnu praksu – sādhanu. Još je najbolje potražiti iskusne i jako napredne ISKCON bhakte, koji su ovladali pojedinim segmentima ovog drevnog znanja. Svakako, u današnjem dobu Kali-yugi, obično nikome ne možemo vjerovati samo na riječ, sem možda rijetkima za koje se i sami osvjedočimo da su dostojni našeg povjerenja, već se i sami trebamo uvjeriti u ono što neko javno iznosi o sebi, tačnije potrebno je detaljno provjeriti kako osoba živi 24 sata dnevno i da li i živi život koji propovijeda.

 

8. Postepeno će biti date i ostale razlike, od kojih su neke već i prije pomenute na ovom blogu i FB page.  

 

REFERENCE:

 

HOW TO READ YOUR HOROSCOPE – The Basics of Bona Fide Astrology – By Tom Hopke [Nalini-Kantha prabhu].

THE SCIENCE BASE OF INDIAN ASTROLOGY – RamKrishna Shastri.

JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
<< 02/2021 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free countersMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
286470

Powered by Blogger.ba