ASTROLOGICAL CONSULTATIONS — 29 JUNE 2016 WEDNESDAY – NAVAMĪ [FOR SARAJEVO DASAMĪ]

 

 

VEDĀŃGA JYOTIṢA I JYOTIṢA ŚĀSTRE

 

Vedska astrologija Jyotiṣa je materijalna nauka, ali najveća materijalna nauka, a možemo slobodno nadodati i nephodna spona, koja nas vodi od materijalnog do duhovnog. Na taj način veliki broj ljudi pokušava pronaći svoj put i često uspijeva. Istovremeno, vedska astrologija Jyotiṣa je i śāstra – dakle,   iskrenog praktikanta postepeno može dovesti čak do čistog predanog služenja Svevišnjeg Gospodina, pod uslovom da paralelno slijedimo i duhovne upute iz śāstra i upute duhovnih autoriteta — predhodnih Acarya, te specijalno upute i mnogobrojna dodatna pojašnjenja His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swamī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārye of the International Society for Krishna Consciousness i današnjih ISKCON duhovnih učitelja. Opet, ne postoji bolja metoda za trenutnu spoznaju mnogobrojnih karmičkih određenja, vlastitih mana i slabosti, na kojima trebamo poraditi u ovom životu, ali također potencijala i mogućnosti.  Dakako, iste stvari će nam postepeno biti razotkrivene svakodnevnim mantranjem svetoga imena, ali vjerovatno nakon godina pročišćenja, premda je to personalno, kao i sve.

 

Osnovna literatura za vedsku astrologiju je Bṛhat Parāśara Horā Śāstra [Vol 1. i Vol. 2], koju je sastavio čuveni vedski astrolog, veliki svetac i mudrac Parāśara i u kojoj se nalaze sve osnovne astrološke upute. Također, moramo znati da je za dobrog vedskog astrologa, pored ostaloga, neohodno znanje i iz vedske kosmologije, koja je jedna od grana vedske astrologije. Naša bazična traganja o mnogobrojnim kontraverzama oko strukture našeg univerzuma, te i kasnija neophodna usavršavanja, najbolje je početi sa Petim Pjevanjem Śrīmad-Bhāgavatama [Bhāgavata Purāṇe], ali mnogobrojni bona fide kosmološki podaci su također dijelom dati i u još nekim Pjevanjima Śrīmad-Bhāgavatama, drugim Purāṇama, te specijaliziranim kosmološkim spisima, kao što je Sūrya-Siddhānta, koju je preveo  i uredio His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Goswāmī Mahārāja. Preporučljivo je primjenjivati u praksi i iskustva drugih drevnih, kao i današnjih naprednih astrologa, pogotovo onih, koji su ujedno i bhakte — vaiṣṇave, te koji imaju i neprekinutu duhovnu praksu – sadhanu pod vodstvom vjerodostojnog duhovnog učietelja. Dobar astrolog mora poznavati, pored drugih grana astrologije i druge dvije, od tri sestre – komplementarne nauke: Vastu i Āyurvedu. Priznate grane vedske astrologije su: Gola [astronomija], Gaṇita [matematička astrologija], Jātaka [natalna astrologija], te Praśna, Mūhurta i Nimitta [proricanja].

 

sonagaurangadas

1 komentar

Komentariši