DIFFERENCES BETWEEN ASTROLOGICAL SYSTEMS ON THE EAST AND WEST — RAZLIKE IZMEĐU ASTROLOŠKIH SISTEMA NA ISTOKU I NA ZAPADU [PART 2]

 

U prvom nastavku ove teme spomenuli smo značaj proučavanja vedske kosmologije za razumijevanje komplet strukture našeg univerzuma i cjelokupne Božije kreacije. Specijalno je preporučljivo uporedo s izučavanjem vedske astrologije krenuti s izučavanjem sofisticirane vedske kosmologije date u Śrīmad Bhāgavatamu [Bhāgavata Purāṇi] His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness, te i u drugim Purāṇama i obimnim vedskim kosmološkim spisima. Radi objedinjavanja različitih saznanja u vezi današnje teme, evo još nekih detalja od pomoći kod izučavanja vedske kosmologije.

 

Sofisticirana vedska kosmologija je detaljnije obrađena u śāstrama, specijalno u Śrīmad-Bhāgavatamu [Bhāgavata Purāṇi], ali i u drugim Purāṇama. Zatim, postoje i specifični drevni kosmološki spisi, astronomske siddhānte, dio vedske nauke poznate kao Vedāńga Jyotiṣa: Sūrya Siddhānta, te Siddhānta Śiromaṇi [Graha Ganita’Dhyaya], koje je sa Sanskrita preveo na Bengali i uredio His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja. Pisac Siddhānte Śiromaṇi je poznati astronom iz dvanaestog stoljeća Bhāskarācārya, zvani Bhāskarā. U moderno doba dostupni su nam pored iskustava, prevoda i uputa predhodnih Ācārya i istraživanja današnjih ISKCON duhovnih učitelja. U novije vrijeme treba pomenuti His Holiness Bhanu Svāmī Mahārāja, koji je prava živa, hodajuća encikopedija znanja, kako duhovnog, tako kosmološkog i astrološkog, te His Holiness Danavir Goswāmī Mahārāja, koji je obradio, napisao i izdao niz knjiga, video materijala i animacija, na temu vedske kosmologije, ali i s duhovnim temama, koje su rezultat dugogodišnjih istraživanja i odricanja. Neke od zanimljivih knjiga His Holiness Danavir Goswāmī Mahārāja su:

 

Śrī Garga Saḿhitā, Canto 1, Part 1 – KṚṢṆA’S PLANET.

Śrī Garga Saḿhitā, Canto 1, Part 2 – KṚṢṆA COMES TO EARTH PLANET.

Puranic Cosmology, Volume 1.

Commentaries on 5TH  Canto Bhāgavatam Cosmology.

Sūrya Siddhānta and Siddhānta Śiromaṇi [Graha Ganita’Dhyaya with Vāsanā Commentary].

Bhū-gola Tattva – Details of the Round Earth.

Vedic Paradigm.

Vedic Cosmology.

Brain Gain.

 

And others.

 

His Holiness Danavir Goswāmī Mahārāja navodi u svojim istraživanjima da vedska kosmologija daje opis čitavog univerzuma uključujući i njegove mnogobrojne suptilne značajke. U izučavanju vedske kosmologije i astrologije treba uzeti u obzir još iskustva i knjige niza naprednih poznavaoca vedske kosmologije, kao i Jyotiṣiya śāstra iz prošlosti i sadašnjosti, eksperata za pojedina područja, koji nesebično dijele iskustva čitavom svijetu.

 

Između ostaloga, His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda navodi još da pored navedenih spisa postoje i određene astronomske rasprave, kao što je Khamāṇikya – astronomska rasprava o zvijezdama za vrijeme transcendentalnog rođenja, Pojave Svevišnjeg Gospodina Śrī Kṛṣṇe.  

 

Potrebne su određene karmičke kvalifikacije za shvaćanje i sam pristup suptilnim značajkama univerzuma, koje je moguće detaljnije analizirati uz pomoć vedske astrologije. Tako, radi primjera, jedna od tih karmičkih kvalifikacija je vidljiva kroz naše vedske horoskope preko povezanosti Jupitera [Bṛhaspati grahe] i Ketua  suptilne planete, ili planete sjenke [Planet shadow] s Lagnom [Ascendentom], što će rezultirati imanjem tradicionalnog znanja iz Gaṇite — Jyotiṣa, pa tako i iz vedske kosmologije, jer je astronomija jedna od grana Jyotiṣa. Druge karmičke kvalifikacije možemo također vidjeti kroz analizu Nakṣatri u kojima su pozicionirani Mjesec [Candra], Lagna [Ascendent] i druge planete, te kroz sagledavanje komplet vedskog charta.

 

S vremenom, milošću i blagoslovima Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe i viših autoriteta u univerzumu, koji do nas stižu posredstvom Guru-Paramparā sistema, dakle preko Śrīla Prabhupāda i njegovih knjiga- śāstra, te preko njegovih učenika, današnjih ISKCON duhovnih učitelja svijeta, drugih milostivih vaiṣṇava, njihovih uputa i knjiga, postepeno nam može biti razotkriveno sofisticirano vedsko znanje – onoliko koliko možemo trenutno prihvatiti – ni manje ni više. Paramaparā znači slušati istinu od duhovnog učitelja.

 

Jedna od suštinskih razlika između vedskog, te zapadnog i drugih sistema je i ta – da nas vedska astrologija može postepeno dovesti čak do čistog predanog služenja, dok drugi sistemi astrologije to ne mogu ni blizu, jer nisu zasnovani na mnogobrojnim transcendentalnim referencama. Domet ostalih sistema je u najboljem slučaju suptilniji dio naše stvarnosti, ali bez znanja o ogromnom duhovnom svijetu.

 

Vedskim sistemom je moguće analizirati u svakom trenu u kakve smo karmičke okolnosti trenutno stavljeni, te kakav je naš odgovor na iste. Inače je moguće sagledati i niz drugih karmičkih referenci analizom vedskog charta, između ostaloga i karmičkih perioda, pod-perioda i pod-pod-perioda tokom cijelog života.

 

Pomoću Jyotiṣa možemo postepeno doći i do bona fide načina na koji način možemo početi ponovo uspostavljati nekada davno izgubljeni odnos sa Svevišnjim Gospodinom. Uslov je da paralelno slijedimo upute śāstra — duhovnih spisa, te da uzmemo utočište vjerodostojnog duhovnog učitelja s razumijevanjem, ponajbolje nekoga od ISKCON duhovnih učitelja.

 

RĀHU I KETU

 

S vremenom ćemo se još vraćati na teme oko Rāhua i Ketua, jer to je opširna materija i nalazi se na mnogim mjestima u drevnim vedskim spisima, a biće neophodno potrebno detaljno upoznati ove planete sjenke, ali vrlo moćne, radi razumijevanja komplet vedske kosmologije i astrologije i inače naše stvarne pozicije u ovom materijalnom svijetu.

 

Poznata je i udaljenost Rāhua i Ketua od naše planete Zemlje, te je opisana u vedskim spisima, kao i veličina ove dvije suptilne planete.  U Śrīmad Bhāgavatam 5.24 Summary, te u još nekim stihovima su navedene udaljenosti Rāhua i  Ketua. Ko god misli da postepeno napreduje na ovom obimnom polju vedskog znanja, neizostavno mora detaljno proučavati za početak barem Śrīmad Bhāgavatam, 5 Canto.

 

Rāhu i Ketu su uvijek u dijametralno suprotnim znacima-kućama, a nalaze se na udaljenosti od 10.000 yojana ili 80.000 milja ispod Sunca, gledano prema planeti Zemlji, a Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] se nalazi na 800.000 yojana iznad Zemlje [ovo je vertikalna udaljenost, a horizontalna je puno veća].  Prečnik Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] je 10.000 yojana ili 80.000 milja. Prečnik Mjeseca [Candre] je 20.000 yojana ili 160.000 milja. Dakle, Mjesec je dvostruko veći od Sunca, što još uvijek većina ljudi ne shvata. Prečnici Rāhua i Ketua su 30.000 yojana ili 240.000 milja prema nekima mišljenjima, dok  bi prema mišljenju Vijayadhvaje, komentatora Śrīmad-Bhāgavatama, Rāhu morao biti dvostruko veći od Mjeseca, dakle punih 40.000 yojana ili 320.000 milja. Tako prema zaključku komentatora, Rāhu bi morao biti dvostruko veći od Mjeseca, koji je dvostruko veći od Sunca. Dakako, ovi podaci ruše iz temelja mnogobrojne mis-koncepcije i pogrešne teorije zapadnih naučnika, te i inače veliki dio onoga što smo učili u školama i na svjetovnim univezitetima. Trebaće nam podosta vremena, strpljenja i snage da usvojimo vedske principe i apstrahiramo brojne zapadne mis-koncepcije. Ove, naizgled kontraverze, uvijek mogu da privuku naše dodatno interesovanje i trud u proučavanju strukture univerzuma. U stvari, kontraverze u svetim spisima i ne postoje, samo moramo prepoznati da su pojedine sekvence Veda date za određene razine svjesnosti. Dakako, treba zaista jako puno milosti i blagoslova pa se upuštati u ovakva dublja, ali i vrlo  intrigantna proučavanja.

 

Još je manje je poznato, specijalno na zapadu, da se ispod Sunca dalje prema Zemlji, ispod Rāhua i Ketua nalaze i druge planete [svjetovi], kao planete Siddha, Cāraṇa i Vidyāhara i na kraju na samo 800 milja iznad vidljivog dijela planete Zemlje u okviru ogromnog planetarnog sistema Bhū Maṇḍale [Velike Zemlje] je i jedna od planeta duhova i sablasti, čiji obožavaoci postaju Yakṣe,  Rakṣase i Piśāce. Obožavanje Piśāca rade oni koji se bave “crnom umjetnošću”, crnom magijom [black magic].

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 24: The Subterranean Heavenly Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.24 Summary; 5.24.2

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

sonagaurangadas

Komentariši