WOMEN CLASS ARE ACCEPTED AS A POWER OF INSPIRATION FOR MEN. AS SUCH, WOMEN ARE MORE POWERFUL THAN MEN. — ŽENE SU MOĆ INSPIRACIJE ZA MUŠKARCE. KAO TAKVE ŽENE SU MOĆNIJE OD MUŠKARACA [PART 1]

 

KOMENTAR: Nije dovoljno poznavati samo brojne tehničke finese kod analiza naših karmičkih potencijala i zapreka. Potrebno je saznanja kombinirati s uputama duhovnih śāstra, da bi se dobili savršeni rezultati. Pri tome treba pomenuti, ako koristimo Bṛhat Parāśara Horā Śāstru, bazični astrološki spis, koji je sastavio veliki svetac, mudrac i čuveni vedski astrolog Parāśara Muni, to je također śāstra. Korištenje ovih śāstri može nas postepeno dovesti čak do čistog predanog služenja Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe, pod uslovom da istovremeno uzmemo utočište vjerodostojnog duhovnog učitelja, ponajbolje ISKCON gurua, iskusnih sādhua i vaiṣṇavskih śāstra.

 

Za današnji tekst uzećemo kao inspiraciju stih iz Śrīmad-Bhāgavatama 1.9.27 Purport, a inače na još mnogim mjestima u śāstrama su date brojne upute u vezi odnosa između žena i muškaraca. Zavisno od interesovanja, neke od njih biće pomenute u nastavcima koji slijede. Vjerovatno da će ovakav naslov serijala ostati i za nastavke koji slijede, kao dobar podsjetnik. Znajmo da će nam śāstre približiti stvari iz uglova, koje inače ne bi mogli sagledati. 

 

dāna-dharmān rāja-dharmān

mokṣa-dharmān vibhāgaśaḥ

strī-dharmān bhagavad-dharmān

samāsa-vyāsa-yogataḥ

 

SYNONYMS: dāna-dharmān — the acts of charity; rāja-dharmān — pragmatic activities of the kings; mokṣa-dharmān — the acts for salvation; vibhāgaśaḥ — by divisions; strī-dharmān — duties of women; bhagavat-dharmān — the acts of the devotees; samāsa — generally; vyāsa — explicitly; yogataḥ — by means of.

 

He then explained, by divisions, acts of charity, the pragmatic activities of a king and activities for salvation. Then he described the duties of women and devotees, both briefly and extensively.

 

PURPORT: As far as the women class are concerned, they are accepted as a power of inspiration for men. As such, women are more powerful than men. Mighty Julius Caesar was controlled by a Cleopatra. Such powerful women are controlled by shyness. Therefore, shyness is important for women. Once this control valve is loosened, women can create havoc in society by adultery. Adultery means production of unwanted children known as varṇa-saṅkara, who disturb the world.

 

U skladu s podjelom, objasnio je davanje milostinje, praktične djelatnosti kralja i djelatnosti za dostizanje oslobođenja. Potom je ukratko i opširno opisao dužnosti žena i bhakta.

 

SMISAO: … Što se tiče žena prihvaćaju se kao moć inspiracije za muškarce. Kao takve, žene su moćnije od muškaraca. Moćnog je Julija Cezara kontrolirala Kleopatra. Tako moćne žene moraju se uvijek držati u stanju poniznosti i sramežljivosti jer ih to može obuzdati. Stoga je sramežljivost važna za žene. Kad taj kontrolni ventil jednom popusti, žene mogu, upuštajući se u preljubu stvoriti kaos u društvu. Preljuba za sobom povlači nepoželjnu djecu, poznatu kao varna-saṅkara, koja uznemiravaju svijet.

 

KOMENTAR: Pojašnjenje smisla ovog stiha je malo duže. Za ovu priliku izdvojen je samo jedan kraći pasus, koji već sam po sebi sadrži nekoliko važnih poenti. Ostavljam ih vašoj imaginaciji.

 

Vjerovatno da ovakve teme izazivaju veliku pozornost, specijalno dok smo još mladi, ali moguće i kasnije, dok još ne spoznamo šta je prava ljubav. Tako, da su odnosi između žena i muškaraca obično dominantna tema u našim životima dugi niz godina. Ovo važi i kada smo u nekoj kao prelaznoj zoni krećući se putem dharme, putem transcendencije, pa čak i kasnije. Dakle i tada, kada smo već na dugom putu postepenog odvezivanja od materijalističkih koncepcija života, te mnogobrojnih vezanosti za prolazna tjelesna imenovanja i prolazne pozicije u ovom materijalnom svijetu, te odvezivanja od vezanosti za dom i porodicu, zemlju, naciju, rasu, etc. Bezvremeni stihovi Śrīmad-Bhāgavatama i drugih vedskih spisa objašnjavaju mnogobrojne pojedinosti, koje bi mi sasvim sigurno propustili. Pored toga, iz svetih vedskih spisa postepeno možemo spoznati da je u stvari prava ljubav davanje, a ne primanje. Duhovna računica je dijametralno suprotna svjetovnoj – što više dajemo, više ćemo i dobijati. Dakako, ne misli se na čisto tjelesno davanje.

 

U svima nama, bez obzira na pol, postoji muški i ženski princip [polaritet], a sagledavajući Nakṣatre, možemo uočiti da postoji i neutral polaritet. To je vidljivo iz svakog pojedinačnog vedskog charta i spada u karmičke reference. Ovo je važno proanalizirati radi toga što najčešće ne gledamo na neke osnovne principe kao što su gua, gāñā i kasta, te i na ovaj princip, prilikom vezivanja na duže staze i ulaska u bračnu zajednicu. Primjera radi, veza i brak će biti harmoničniji ako partneri imaju različiti polaritet, tada se privlače, u suprotnom se odbijaju. Dalje, poželjno je da muškarac ima kastu koju nosi iz prošlih života, višu od žene, ako je suprotno dolaziće do nesklada u odnosima, nerazumijevanja i na koncu do sukoba i prekida odnosa. Slično je i s guom [odlike materijalne prirode ili energetske razine] i gāñom [mentalnošću]. Dakako, pored ovih nekih osnovnih principa, treba uzeti u obzir još niz elemenata prilikom analiza kompatibilnosti. Postoji niz tehnika i programa za analizu kompatibilnosti, ali i neki opće prihvaćeni principi. Neki od upotrebljavanih programa su Dina-kuta metod, Ashtakuta [Āṣṭa-kuta] compatibility, etc., ali preporučljivo je provjeriti i neke druge metodologije i elemente od značaja. Veliko je bogatstvo imati pristup različitim načinima gledanja na ovu temu, koja nam dolaze iz različitih astroloških škola Jyotiṣa.

 

Kada se govori o ljubavi, ozbiljnim vezama, partnerstvima i braku, neophodno je uzeti u obzir i karmičke periode u kojima smo, barem prema dva i više sistema Mahā Daśā predikcija, kao što su Nārāyaṇa Mahā Daśā sistem iz koga se vide karmičke okolnosti u koje smo involvirani, te Vimsottari Mahā Daśā sistem iz koga se vidi naš odgovor na date karmičke okolnosti. Preporučljivo je sagledati i potrebne Podjelne karte kao što je Navāṁśa karta D-9 i druge. Poenta je da kada prije stupanja u ozbiljnu vezu i brak koristimo saznanja iz vedske astrologije, kao što se obično radi u Indiji, barem u tradicionalnim porodicama koje drže do sebe – tada će biti mnogo više sreće, a mnogo manje razvoda brakova. Dobro je znati da prema vedskim spisima institucija razvoda braka i ne postoji, to su zapadne mis koncepcije. I ako na neki način ipak dođe do razlaza i razvoda braka, tada muškarac mora da ode u šumu da vodi isposnički život, a žena mora ostati čestita do kraja života pod zaštitom odraslih sinova i ne upuštajući se u druge zabranjene veze.

 

Vjerovatno je dobro da u prezentiranju pojedinih elemenata u analizama kompatibilnosti idemo elemenat po elemenat uz kombiniranje s prigodnim stihovima iz śāstra.

 

UPAPĀDA LAGNA

 

Od niza elemenata, koje je potrebno sagledati prilikom analiza kompatibilnosti između muškaraca i žena, specijalno je dobro obratiti pažnju na pozicije Upapāda Lagni kod oboje budućih bračnih partnera, ili partnera u ozbiljnoj vezi. Upapāda Lagna [UL] je Aruda od 12 kuće. Drugačije rečeno, Upapāda Lagna je refleksija 12 kuće vedskog horoskopa. Upapāda Lagna se još naziva i Gauna Pāda, ili Vyaya Pāda. Pāda kuće je mjesto gdje ćemo dobiti rezultate određene kuće. Upapāda Lagna je označena je u programu Jaganatha Hora sa UL.  

 

Planete u 12 kući i na Upapāda Lagni su od velikog značaja kod određivanja sreće u braku, začinjanja djece, tajminga i dugovječnosti bračne zajednice ili ozbiljne veze, etc.

 

Može se reći da iz Upapāde gledamo ono što smo dužni da damo svijetu. Tako dolazimo do zaključka da je princip partnerstava u smislu Upapāde samo davanje. Ovo je jako važna poenta da se ne može dovoljno naglasiti.

 

Dakle, partnerstva su nešto što ima svoj početak i kraj. Tako, kada već partnerku/partnera posmatramo u odnosu na Upapādu, to nam pokazuje da je to nešto što ćemo nekada definitivno izgubiti. Pored toga, miješanje drugih ljudi u naše odnose dešavalo se i dešavaće se, te je bolje pripremiti se za isto.

 

U nekom konačnom razlučivanju stvari, sve zavisi od naših karmičkih predispozicija, ulaganja truda i vremena u samospozaju i znanja višeg ranga, dakle od stepena duhovne edukacije, naših trenutnih razina svjesnosti, te specijalno od milosti i blagoslova koje primamo, ili ne primamo, a koji nam stižu od Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe preko vjerodostojnih duhovnih učitelja svijeta, sādhua i śāstra. Mnogo je faktora koji mogu da utiču na naše međusobne odnose. Moramo biti jako pažljivi u svim odnosima i kroz moguće interakcije, jer je potpuno sigurno da će nam se sve vratiti kao bumerang i to još uvećano – bilo ono što je povoljno, bilo nepovoljne stvari, koje smo učinili drugima.

 

Problem s mudrošću je to što je stekneš obično tek nakon što ti je trebala. Ako smo ovoga uvijek svjesni gledajmo da napravimo što manje karmičkih faulova prema drugima, kao što bi se reklo. Ne smijemo preskakati i naoko manje važne stvari u odnosima i nastalim interakcijama. 

 

S obzirom da je ženina čestitost i ispravnost od presudnog značaja za brak, primjera radi, ne smijemo sebi dozvoliti i takve na prvi pogled marginalne stvari, da neka djevojka/žena u našem društvu postepeno izgubi čestitost, te prirodnu stidljivost [sramežljivost], radi našeg neobuzdanog ponašanja u strasti i neznanju u pojedinim fazama života, ili barem da isto svedemo na najmanju moguću mjeru. Moramo znati da će nam biti vraćeno istom mjerom, te još i više, moguće od sasvim nepoznatih osoba, te onda kada se najmanje nadamo – na isto tako naizgled marginalnim stvarima i onda se još pitamo šta to bi? To se obično dešava u vrijeme dok još nismo dovoljno duhovno educirani i ništa ne znamo kako treba, pa tako ni za brojne oštre karmičke reakcije, a  kada sebi obično umislimo da smo jako napredni i da sve znamo, te da smo zaštičeni toliko da nam niko ništa ne može, kao i da možemo raditi što nam se prohtije. Moramo znati da smo uvijek pod stalnom prismotrom i kontrolom, čak i u najgušćem mraku i na najpustijem mjestu na svijetu.

 

Ova tema je jako obimna i ovo su tek neke kratke uvodne sekvence za ljubav, veze, partnerstva, brak i Upapāda Lagnu. Više detalja od praktične koristi biće dato u nastavcima koji slijede u intermecu ostalih započetih tema.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 1: Creation             Chapter 9: he Passing Away of Bhīṣmadeva in the Presence of Lord Kṛṣṇa.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.9.27

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

sonagaurangadas

Komentariši