IDEAL FAMILY LIFE — IDEALAN PORODIČNI ŽIVOT [PART 1]

DA BI ZARADIO NOVAC GṚHASTHA SE POSEBNO TREBA BAVITI POLJOPRIVREDOM. U BHAGAVAD-GĪTI 18.44 JE REČENO — KṚṢI-GO-RAKṢYA-VĀṆIJYAM — POLJOPRIVREDA, ZAŠTITA KRAVA I TRGOVINA — SU POSEBNE DUŽNOSTI GṚHASTHA.

SVOJE ODNOSE S ČLANOVIMA PORODICE I PRIJATELJIMA TREBA ODRŽAVATI SAMO DA BI ISPUNIO NJIHOVU SVRHU; NE BI TREBAO BITI PREKOMJERNO ZAOKUPLJEN TAKVIM ODNOSIMA. UPUTSTVA ČLANOVA PORODICE I DRUŠTVA TREBA PRIHVATITI POVRŠNO, ALI U SUŠTINI, GṚHASTHA TREBA IZVRŠAVATI PROPISANE DUŽNOSTI PO SAVJETU DUHOVNOG UČITELJA I ŚĀSTRA.

KOLIKO GOD NOVCA DA SAKUPI BOŽJOM MILOŠĆU, GṚHASTHA TREBA POTROŠITI NA PET DJELATNOSTI — OBOŽAVANJE SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE, PRIMANJE VAIṢṆAVA  I SVETIH OSOBA, DIJELJENJE PRASĀDE LJUDIMA I SVIM ŽIVIM BIĆIMA, NUĐENJE PRASĀDE SVOJIM PRECIMA I NUĐENJE PRASĀDE SAMOM SEBI.

GṚHASTHA SE TREBA UVIJEK SJEĆATI DA JE ONAJ KO SE TRUDI DA STEKNE VIŠE NOVCA NEGO ŠTO MU JE POTREBNO — LOPOV I DA PODLIJEŽE KAZNI PO ZAKONIMA PRIRODE.

KOMENTAR: Česta su pitanja o interakcijama u međusobnim odnosima, kao i o našem porodičnom životu, te kako treba da izgleda pravilan gṛhastha života — život u reguliranoj bračnoj zajednici. Tu su i svi testovi i neizvjesnosti koje ga prate. Bude i dobronamjernih sugestija da se ovim temama posveti više prostora, tako evo barem povremeno nešto na ovu kompleksnu temu.

Bona fide odgovore i praktične upute treba potražiti u razotkrivenim vedskim spisima, śāstrama. Pored brojnih duhovnih uputa, između ostaloga uvijek treba uzeti u obzir vrijeme, mjesto i okolnosti, te mnoštvo karmičkih predispozicija svakog od bračnih partnera, kao i trenutnu razinu svjesnosti, jer i ovo je oblast koja zatijeva personalan pristup. Tako, prije svakog dubljeg vezivanja i ulaska u reguliranu bračnu zajednicu, između ostaloga treba provjeriti kod iskusnog vedskog astrologa od povjrenja i da li smo trenutno u takvim karmičkim periodima, koji nam dirigiraju život u bračnoj zajednici, pa i to kakav je naš odgovor na date karmičke okolnosti, iako možemo da mislimo da ga već znamo.  Ako dobijemo potvrdan odgovor analizirajući chartove oboje partnera, možda budućih supružnika prema vedskoj astrologiji, uzimajući u obzir uobičajena brojna karmička ograničenja, tada se može ići i korak dalje tako da tražimo potvrdu o pravilnom izboru partnera/partnerke i uz pomoć duhovnih uputa i instrukcija dobijenih od duhovnog učitelja, ukoliko smo uzeli utočište vjerodostojnog ISKCON duhovnog učitelja.

Dakako, zavisno od naše slobodne volje, tradicije i običaja u našem okruženju i svih ostalih limitirajućih faktora, prije svakog izbora odgovarajućeg partnera/partnerke, dobro je prvo obezbjediti odgovarajuće minimalne uslove za bračnu zajednicu – stan ili kuću, određenu razinu obrazovanja, posao, etc., kao što se recimo radi u nekim zemljama na zapadu, kao u Kanadi, etc. Dakako, ako su okolnosti. Opet u tradicionalnim porodicama u Indiji, dijelom i u nekim drugim zemljama na istoku, roditelji su ti koji dogovaraju brak i obezbjeđuju potrebne uslove za isti, poslije neophodnih konsultacija s iskusnim vedskim astrologom već u ranoj dobi djece, najčešće već od 12 do 16 godina. Na taj način se na vrijeme obeshrabruje i neutralizira svaki pokušaj vanbračnog seksa i općenito života izvan regulirane bračne zajednice, pa i eventualno obijesno partijanje u mladosti, bavljenje prostitucijom, etc.

Opet, zavisno od vlastitih karmičkih predispozicija, treba uvijek imati u vidu i upute, koji baš i ne zagovaraju obavezno brak, kao u određenim karmičkim okolnostima i na višim razinama svjesnosti, ali to opet nikako ne znači da možemo imati nedozvoljene vanbračne veze i seksualna uživanja do besvijesti, izopačene seksualne odnose s istim polom i životinjama, etc. Tako, radi primjera, u nekim stihovima je rečeno: “Osoba u braku vrlo sporo duhovno napreduje, ili ne napreduje nikako …”. Znajmo da je u svijetu, pogotovo u ekonomski razvijenim zemljama procenat razvedenih brakova ponegdje jako visok, dakako zbog nepoznavanja mnogobrojnih karmičkih referenci, te i svih drugih limitirajućih faktora. Karmički gledano, razvodi brakova ne bi trebalo da egzistiraju. Opet, postoje i određene upute u kojima se kaže da ženu koja ode iz bračne zajednice tri puta, više ne treba ni pokušavati vratiti u istu. Neupućenu osobu na prvi pogled mogu da zbune prividne kontradikcije, međutim, moramo znati da kontradikcija u svetim vedskim spisima nema — samo su u pitanju naše različite razine svjesnosti.

U medijima se stvarne stope razvoda često pomno prikrivaju od šire javnosti i friziraju, ali se smatra da su ponegdje čak i 70%, ili i preko toga. Opet, u zvaničnim statistikama u našim regionima ima puno suhoparnih pokazatelja, opisa primjenjenih metodologija i opisa uzimanja uzoraka, a premalo ekzaktnih pokazatelja. Tako, primjera radi, ako uzimamo samo razvedene brakove na sudovima, kao u zvaničnim statistikama, taj broj je vjerovatno puno manji od stvarnog, nešto zbog sporosti sudova i dugotrajnih procedura, a nešto zbog toga što u praksi imamo brojnih nedefiniranih statusa supružnika, koji su se razvodili, ali to nikada nisu i završili na sudu. Neke od dostupnih nezvaničnih anketa i statistika objavljenih u medijima i rađenih na odveć malom broju uzoraka, ne mogu se uzeti kao relevantne, a stope razvedenih brakova prema njima su puno manje nego inače u svijetu, ali opet i kao takve pokazuju da je visok trend porasta razvedenih brakova zadnjih decenija, čak negdje i do tri puta. To je naša realnost, često medijski dobro frizirana i prikrivena, zavisno od vladajućih politika i svjetonazora, ali poznato je da ratni sukobi, nesređena politička i ekonomska situacija, jako utiču na povećani broj razvoda brakova.

A, tu je uglavnom prisutno i veliko duhovno neznanje i uobičajeno nepoznavanje vlastitih karmičkih predispozicija, specijalno nepoznavanje istih kod partnerke/partnera. Obično se putem svjetovnih medija ističu kao glavni razlozi za povećanje stope broja razvedenih brakova, teška ekonomska situacija i siromaštvo, međusobno nerazumijevanje i emotivno udaljavanje s vremenom, povećani trend odlaska mladih ljudi na fakultete, ali i u inostranstvo, kasno stupanje u brak poslije završetka studija, dalje odgađanje ulaska u brak radi karijere, etc. Ali, to je najčešće samo površinski gledano, pravi uzroci su mnogo dublji nego što se obično misli. O nekima od njih  biće riječi već i na ovim postovima.

U zavisnosti od interesovanja i drugih okolnosti, vjerovatno će ići više tematskih postova. Dobrodošla su vaša pitanja, koja vam se  eventualno otvore, kao i dobronamjerne sugestije. Pokušaćemo zajedno odgovoriti barem na neka od tih životnih pitanja. Podsjetimo se i da naše gledanje na sva događanja uveliko zavisi od niza karmičkih i drugih faktora, pa tako i od trenutne razine svjesnosti i od toga kroz kakve kulturne naočale trenutno posmatramo svijet oko sebe. Također, obično se ne treba zadovoljiti samo nečim što je rečeno u jednom stihu u śāstrama, jer već u slijedećem stihu stvari mogu da dožive određenu korekciju. Treba tragati dalje, jer su i pojedini dijelovi Veda pisani za određene razine svjesnosti. Ali, ako se dobro potrudimo  da ovu temu proučimo iz različitih uglova, postepeno će nam biti razotkriveno sve što nas interesuje. Tako, evo barem dijela odgovora, koje možemo naći u śāstrama. Dakako, zavisno od interesovanja za ovu životnu temu, s vremenom se mogu detaljnije obraditi pojedini segmenti bračnog života – od načina začinjanja djece, zarađivanja novca za život, svakodnevne prehrane članova porodice, duhovnih aspekata bračnog života, etc.

Ovo poglavlje Śrīmad Bhāgavatama 7.14 opisuje dužnosti porodičnog čovjeka propisane u skladu s vremenom, zemljom i vršiocem. Kada je Yudhiṣṭhira Mahārāja postao veoma radoznao da sazna o propisanim dužnostima porodičnog čovjeka, Nārada Muni mu je odgovorio da je prva dužnost gṛhasthe da potpuno zavisi od Vāsudeve — Kṛṣṇe i pokuša da Ga zadovolji u svakom pogledu vršeći svoje propisane dužnosti u predanom služenju. One će zavisiti od uputstava autoriteta i društva bhakta koji predano služe. Početak predanog služenja je śravaṇam ili slušanje. Osoba mora slušati s usana samospoznatih duša. Na taj način će se gṛhasthama privlačnost prema ženi i djeci postepeno smanjiti.

Što se tiče izdržavanja porodice, dok zarađuje za život, gṛhastha u svom radu mora biti veoma savjestan i ne smije ulagati izuzetan napor samo da bi zgrnuo novac i bespotrebno povećao materijalne udobnosti. Mada gṛhastha [porodični čovjek] spolja treba vrlo aktivno zarađivati za život, iznutra treba biti potpuno samospoznat i nevezan za materijalne dobitke. Svoje odnose s članovima porodice i prijateljima treba održavati samo da bi ispunio njihovu svrhu; ne bi trebao biti prekomjerno zaokupljen takvim odnosima. Uputstva članova porodice i društva treba prihvatiti površno, ali u suštini, gṛhastha treba izvršavati propisane dužnosti po savjetu duhovnog učitelja i śāstra. Da bi zaradio novac gṛhastha se posebno treba baviti poljoprivredom. U Bhagavad-gīti 18.44 je rečeno: kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyam — poljoprivreda, zaštita krava i trgovina su posebne dužnosti gṛhastha. Ako slučajno, ili Gospodinovom milošću zaradi više novca, treba ga pravilno iskoristiti za pokret svjesnosti Kṛṣṇe. Ne bi trebao željeti da zaradi više novca samo da bi zadovoljio čula. Gṛhastha se treba uvijek sjećati da je onaj ko se trudi da stekne više novca nego što mu je potrebno — lopov i da podliježe kazni po zakonima prirode.

Gṛhastha se treba s ljubavlju ophoditi prema nižim životinjama, pticama i pčelama, kao da su njegova sopstvena djeca. Ne smije ubijati životinje ili ptice samo da bi zadovoljio čula. Treba obezbijediti sve što je neophodno za život čak i psima i najnižim stvorenjima i ne bi trebao iskorištavati druge radi čulnog uživanja. U stvari, prema uputstvima Śrīmad-Bhāgavatama, svaki gṛhastha je veliki komunist, koji svakome obezbjeđuje sredstva potrebna za život. Sve što posjeduje, gṛhastha treba jednako razdijeliti svim živim bićima, bez razlike. Najbolji proces je dijeliti prasādu [hranu ponuđenu Kṛṣṇi s ljubavlju].

Gṛhastha ne bi trebao biti jako vezan za svoju ženu; zajedno sa svojom ženom treba služiti gosta sa svom pažnjom. Koliko god novca da sakupi Božjom milošću, gṛhastha treba potrošiti na pet djelatnosti — obožavanje Svevišnje Božanske Osobe, primanje vaiṣṇava i svetih osoba, dijeljenje prasāde ljudima i svim živim bićima, nuđenje prasāde svojim precima i nuđenje prasāde samom sebi. Gṛhastha treba uvijek biti spreman da obožava svakoga na taj način. Gṛhastha ne bi trebao jesti ništa što nije ponuđeno Svevišnjoj Božanskoj Osobi. U Bhagavad-gīti 3.13 je rečeno: yajña-śiṣṭāśinaḥ santo mucyante sarva-kilbiṣaiḥ: ,,Gospodinovi bhakte su oslobođeni svih vrsta grijeha, jer jedu hranu koja je prvo ponuđena u žrtvovanju”. Gṛhastha također treba posjećivati sveta mesta hodočašća opisana u Purāṇama. Na taj način treba u potpunosti biti zaokupljen obožavanjem Svevišnje Božanske Osobe na dobrobit svoje porodice, društva, zemlje i čovječanstva.

KOMENTAR: U intermecu ostalih aktuelnih tema, u slijedećim tekstovima, zavisno od okolnosti, između ostaloga, postepeno će biti date i neke praktične astrološke upute za analizu kompatibilnosti između muškarca i žene, te za uspostavljanje održivog braka, karakteristike specifičnih dijelova ženskog tijela i uticaji, te još neke od sekvenci teme od značaja.

REFERENCES:

Canto 7: The Science of God       Chapter 14: Ideal Family Life

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 7.14 Summary

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

Stay Tuned. To be Continued.

sonagaurangadas

Komentariši