RĀHU – KĀLAM [PART 1]

RETROSPEKTIVA – KUDA IDE  OVAJ SVIJET?

KAKO IZBJEĆI NEPOVOLJNO VRIJEME ZA OTPOČINJANJE PUTOVANJA I NOVIH PODUHVATA.

RETROSPEKTIVA – KUDA IDE  OVAJ SVIJET? Da prije razmatranja današnje teme barem ukratko pomenemo neke od današnjih “modernih” pogrešnih aktivnosti, radi kojih se dobijaju veoma oštre karmičke reakcije u idućim životima i odlazak na dugotrajno ispaštanje na sistemima paklenih planeta na dnu našeg univerzuma, ili se dobijaju brojna karmička ograničenja u idućem idućem životu – brojne neizlječive bolesti, rak na raznim tijelovima tijela, deformiteti tijela, ograničenje za zasnivanje bračne zajednice, rastava, gubitak porodice, veliki sudski troškovi, osiromašenje, ratna stradanja, prisilni egzodus u druge zemlje, kratak život, rana smrt, etc. A, već i ovaj život se na kraju pretvara u pravi pakao. Uvijek je dobro podsjećati se ovakvih reperkusija za upražnjavanje griješnih aktivnosti, a ne podlijegati karmički i duhovno neukim svjetovnim mudrijašima, kojih ima napretek u današnjim okolnostima, koje se očituju specijalno preko nekih  upitnih tv programskih shema i društvenih mreža na internetu. Inače je podugačak spisak griješnih djelatnosti koje se danas upražnjavaju u velikom neznanju – svjesno, nesvjesno ili po nagovoru. I onda se još pitamo šta to bi, kada nam počnu stizati fakture na vrata i to u tačno određeno vrijeme da više zaboli.  

Danas smo svjedoci povećanih tenzija u cijelom svijetu, te ekonomskih, političkih i ratnih sukoba, pa u zadnje vrijeme i povećanog zveckanja nuklearnim oružjem i prijetnjama njegovom upotrebom, agresijama na druge vojno slabije zemlje, uništavanju infrastrukture, progonima, pljačkanju, mučenju, silovanju i ubijanju civilnog stanovništva.

A, tu je i uzgajanje za klanje, te ubijanje na druge načine životinja, uništavanje šumskog bogatstva, seks s istim polom i životinjama, etc. Evidentno je i povećano konzumiranje droga, alkohola i različitih drugih opijata za brzu izmjenu svijesti, trošenje duhanskih prerađevina, kafe [kofeina], crnih čajeva [teina], etc. Organiziranje i igranje različitih hazardnih igara, kockanja, klađenja u kladionicama, te brojnih drugih igara na sreću, ali i kockanje s vlastitom sudbinom i sudbinama drugih, te imanje brojnih umnih špekulacija — uveliko dorinose današnjoj općoj povećanoj degradaciji ljudi i haosu kakav danas vlada u svim sferama, manje-više svakog ljudskog društva u svijetu. Tu su i pokušaji krojenja javnog mnijenja od pojedinih korporacija, te nacionalističkih krugova i njihovih glasnogovornika tame i neznanja, separatističke težnje, etc., A, opet, u pozadini svega, uvijek su u pitanju pokušaji kontrole finansijskih tokova i sticanje nezasluženog bogatstva i  moći.

Preporučljivo je znati da se krug uvijek zatvara tamo gdje sve i počinje. Dakle, nije neophodno potrebno biti veliki prorok, pa predvidjeti šta će se sve nepovoljno dešavati u takvim područjima svijeta, gdje se upražnjavaju karmički strogo zabranjene djelatnosti. Sve se vraća kao boomerang –sve se plaća …!

Odredbe viših karmičkih zakona, koji važe za cijelu ljudsku rasu, bez obzira na lažna i privremena tjelesna imenovanja, te pripadnost ovoj ili onoj rasi, naciji, religiji i polu, su svakome dostupne danas u sofisticiranim vedskim spisima. Tako, razlozi za odlazak na dugotrajno ispaštanje na jednom od 28 sistema paklenih planeta, ili krugova pakla, na dnu našeg univerzuma, kao i načini ispaštanja, te različite druge oštre karmičke reakcije su detaljno opisani u brojnim vedskim spisima, specijalno u Śrīmad-Bhāgavatamu i drugim Purāṇama.

KAKO IZBJEĆI NEPOVOLJNO VRIJEME ZA OTPOČINJANJE PUTOVANJA I NOVIH PODUHVATA.

S obzirom da se tokom ljetne sezone [sada na sjevernoj hemisferi] otvaraju povećane mogućnosti za putovanja, ali također i nešto prije i kasnije, kao i za odpočinjanje novih projekata, evo nekih korisnih praktičnih natuknica, kako izbjeći nepovoljno vrijeme za otpočinjanje putovanja i važnijih poduhvata. Dakako, pored ove ima još i niz drugih metoda u vedskoj astrologiji, ali ova je uz još neke baš prikladna za većinu ljudi, koji inače nisu dublje upućeni u vedsku astrologiju.

Za dodatnu sigurnost kod svih planiranja povoljnih i izbjegavanja nepovoljnih dana preporučeno je uzeti u obzir još niz elemenata od važnosti. Slično važi i za planiranje povoljnih i nepovoljnih perioda u toku dana. Isto se može provjeriti kod upućenih vedskih astrologa kod koga su okolnosti, te putem programa za vedsku astrologiju Jagannātha Horā, kao i putem linkova za Pañcāṅg datih na kraju svakog posta na blogu:

 http://omens.blogger.ba/

Inače, uz sagledavanje mogućnosti izbjegavanja uticaja Rāhu Kālama, uvijek je preporučeno sagledati i karmičke periode u kojima smo prema više sistema Mahā Daśā predikcija, te tranzite većih i sporijih planeta, specijalno Rāhua i Ketua, kao i druge trenutne aktuelne aspekte i vedski horoskop u cjelini. 

Također, dobro je uzeti u obzir i nailazeće eklipse. Ove godine ih ima redovnih četiri, dakle nema povećanog broja eklipsi. Ali, čak i redovne godišnje eklipse uvijek donose, najblaže rečeno, dodatna uznemirenja po naše krhke duše. Kako znamo, predhodne godine su baš bile krizne, što se dijelom prenijelo i na ovu godinu, kako na pojedinačnom planu, tako i na planu globalnih dešavanja u svijetu, specijalno u inače kriznim područjima i svuda tamo gdje se intezivnije i povećano upražnjavaju karmički strogo zabranjene griješne aktivnosti za civilizirane pripadnike ljudske rase: 1. Imanje nedozvoljenog seksa izvan reguliranih bračnih zajednica, trafiking, prostitucija, te upražnjavanje strogo zabranjenog i izopačenog seksa s istim polom i životinjama; 2. Uzgajanje životinja za ubijanje, samo ubijanje, trgovina, priprema za konzumiranje, nuđenje drugima i konzumiranje dijelova ubijenih leševa životinja, ptica, peradi, riba, rakova, školjkara, njihovih mladih i jaja; 3. Intoksikacija – konzumiranje opojnih droga, duvanje i pušenje halucigenih droga i duhana; konzumiranje različitih alkoholnih napitaka i drugih opijata za brzu izmjenu svijesti; 4. Kockanje i igranje hazardnih igara, te igara na sreću, loto-a, lutrije, klađenje, sportske prognoze, ali i kockanje sa svojom i sudbinama drugih ljudi, imanje umnih špekulacija.

Da malo pojasnimo zašto se uticaji Rāhua smatraju nepovoljnim i generalno gledano s povećanim materijalističkim tendencijama, izuzev, što je jako interesantno kada je Rāhu Ātmā Karaka planeta u nečijem horoskopu, kada donosi enormne potencijale za duhovni napredak. Uticaji svakako zavise i od kuća kojima Rāhu vlada kao podvladalac, te od razine svjesnosti svakog ponaosob, kao i pravilnog razunijervanja šta je to povoljno, a šta nepovoljno. Drugačije rečeno, naše razumijevanje povoljnog i nepovoljnog zavisi i od toga kroz kakve kulturne naočale posmatramo svijet oko sebe. Moramo znati da Rāhu i Ketu u svom kretanju, koje je suprotno kretanju ostalih planeta, praktički stalno progone Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] i Mjesec [Candru], te nastoje da ih stignu, prekriju i pomrače, što se i dešava prilikom eklipsi-pomračenja. Zatim, tu je i ogromna masa ovih za nas nevidljivih suptilnih planeta [Planets shadows], ali zaista glomaznih nebeskih tijela. Rāhu i Ketu su svaki pojedinačno dva puta veći od Mjeseca [Candre], a četiri puta veći od Sunca [Sūrya Nārāyaṇa]. Ako nešto mi ne vidimo, ili možda ne možemo percepirati na druge načine svojim nesavršenim čulima, te ako su nas godinama i decenijama pogrešno učili ovdje na zapadu, to nikako ne znači da to nešto i ne postoji – samo u nekim drugim dimenzijama postojanja. Temeljni princip vedske kosmologije je razumijevanje postojanja dvojne stvarnosti — one vidljive i one nevidljive. 

Pred nama su uvijek vjerovatne mogućnosti otpočinjanja nekih novih projekata i poslova, te moguće uspostavljanje novih odnosa i tako generiranih interakcija u odnosima, otpočinjanje putovanja i nekih važnih dogovora, kupovine, prodaje, ulaganja, pokretanje biznisa, etc. Kako znamo, to obično dirigiraju određene karmičke okolnosti, plus spoljne, kao i naš odgovor na iste.  Ovo sve ne mora obavezno biti u skladu, često će mnogo toga zavisiti baš od našeg odgovora na karmička određenja, kao i od još nekih relevantnih faktora.

U ovom nekom ubrzanom tempu života i pročišćavajućim vremenima postaje suštinski važno da na neki prikladan i nama dostupan način pokušamo neutralizirati često nepovoljne karmičke uticaje, iskazane kroz interakcije guna materijalne prirode oko nas i u nama samima, ili da ih barem umanjimo. Za isto nam stoje na raspolaganju različita sredstva sofisticirane vedske duhovne kulture, kao između ostaloga i vedska astrologija. To je različito i zavisi umnogome od trenutnih razina svjesnosti svakog ponaosob, tačnije od mnogobrojnih karmičkih određenja koja nas prate, te od našeg truda i vremena koje ulažemo, ali ponajviše od blagoslova i milosti koje dobijamo, ili ne dobijamo. Slično ili isto važi i za osobe od kojih očekujemo da nam možda pomognu na neki način i preporuče pojedine remedijalne mjere za eventualnu neutralizaciju nepovoljnih efekata i poboljšanje onih povoljnih. Radi toga je praktično da se uvijek konsultiramo s više osoba, koje prakticiraju određene vještine i ezoterična vedska znanja višeg ranga. Još je najbolje da idemo na konsultacije kod osoba koje istovremeno imaju i svakodnevnu neprekinutu duhovnu praksu – sādhanu i utočište vjerodostojnog duhovnog učitelja, ponajbolje ISKCON gurua, ali kako već znamo, to često nije slučaj.

Kaže se, ako početak nekog novog biznisa, putovanja ili poduhvata, pada u povoljno vrijeme, da je praktički već pola posla obavljeno. Ako nemamo načina da izračunamo povoljno vrijeme za otpočinjanje nekih novih projekata, poslova-biznisa, vjenčanja, putovanja, ozbiljnijih dilova i dogovora, etc., tada možemo pokušati neutralizirati, ili barem umanjiti neke štetne uticaje prilikom putovanja i otpočinjanja novih poduhvata, tako što ćemo izbjeći neke snažnije nepovoljne periode, kao što su Rāhu-Kālam i Gulika-Kālam. Danas će biti riječi o Rāhu-Kālamu. 

Pitanje: “Zašto His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda nije nikada putovao četvrtkom poslijepodne i da li je to generalni princip, ili nešto što je povezano s vedskim horoskopom Śrīla Prabhupāda?”

Ovo pitanje je objasnio H.H. Bhanu Swāmī Mahārāja, duhovni učitelj u ISKCON-u i jedan od vrhunskih vedskih astrologa današnjice, a objašnjenja su tehnička i detaljna. Kada god sumnjamo u nešto, te nam se otvore neka dodatna pitanja od značaja, treba da se obratimo ekspertima za tu oblast znanja.

Odgovor H.H. Bhanu Svāmī Mahārāja: “Moje razumijevanje je da je Śrīla Prabhupāda stekao tu naviku u društvu sa svojim duhovnim učiteljem His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārājom, koji je bio poznati vedski astrolog u svojoj purva-āśrami. Četvrtkom poslijepodne je Rāhu-kālam — vrijeme kad Rāhu postaje prominentan.”

NAČIN IZRAČUNAVANJA RĀHU KĀLAMA JE SLIJEDEĆI — Prvo moramo znati kada Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] izlazi svaki dan u sedmici. Rāhu-Kālam počinje u različito vrijeme za pojedine dane u sedmici, a računajući poslije izlaska Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i traje 90 minuta, dakle jedan sat i trideset minuta. Početak Rāhu-Kālama za dane u sedmici je :

Nedjelja         �������� 10.5 sati poslje izlaska Sunca [Sūrya Nārāyaṇa]

Ponedjeljak   �������� 1.5����                 

Utorak          �������� 9��������

Srijeda          ����� 6�������

Četvrtak       ������� 7.5�����

Petak            ���������� 4.5������

Subota          �������� 3��������

CALCULATION EXAMPLE — PRIMJER IZRAČUNAVANJA:

For coordinates of Sarajevo – Bosnia and Herzegovina — podaci o izlasku i zalasku Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] za mjesec u toku i nekoliko slijedećih mjeseci 2023 godine:

                 DATE          SUNRISE         SUNSET
        1 JUNE 2023             5:12:40        20:16:00
        1 JULY  2023           5:13:14        20:26:55    
        1 AUG  2023           5:39:33        20:05:10
        1 SEP    2023               6:13:57        19:18:06
        1 OCT   2023           6:18:01        18:23:23
        1 NOV  2023           6:26:49        16:32:23   
        1 DEC   2023             7:05:23        16:04:44

Ako primjera radi, Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] izlazi u 5:13:14 [za koordinate Sarajeva], kao 1 juli 2023 godine u subotu, tada na ovo vrijeme izlaska Sunca dodamo 3 sata i dobijeno vrijeme je 8:13:14   što je vrijeme otpočinjanja Rāhu-Kālama i traje slijedeći sat i trideset minuta [+ 90 minuta] do 9:43:44. Ovo možemo naći u knjizi „MUHŪRTA“ od B.V. Ramana [str. 201]. Dakle, Sunce izlazi u različito vrijeme zavisno o godišnjem dobu i odnosnoj destinaciji — zavisno o geografskoj širini i dužini. Također, možemo da vidimo da Rāhu-Kālam nije prominentan samo četvrtkom, već i drugim danima, samo u različito vrijeme.

Ako nisu okolnosti da dođemo do tačnih pozicija planeta i aspekta, te da analiziramo i karmičke periode, njihove pod-periode i pod-pod-periode u kojima smo trenutno, te sve druge elemente u našem vedskom horoskopu u vrijeme otpočinjanja novih poduhvata, ili putovanja, tada će ova tabela poslužiti. Ali, treba naglasiti da je ovo samo za neku generalnu upotrebu.

U astrološkim tekstovima je naglašeno da postoje različite stvari, koje mogu nepovoljno uticati na vrijeme poduzimanja novih poduhvata, poslova, vjenčanja i putovanja. To je posebno važno za poduhvate s većim ulaganjima novca, vremena, energija i drugih sredstava, kao i za dalja, ili veoma važna putovanja. Ali, nijedno vrijeme nije baš savršeno.

KOMENTAR: Većina ljudi putuje nekuda i nekada. Kaže se da je drugo ime za jive — živa bića, sarva-gata, ona koja su svuda prisutna — ona koja svuda žive [Bhagavad-gītā As It Is 2.14]. Dakle, koja vole i putovati [jedno od mogućih značenja]. Pa, ako i ne putujemo, često smo u situaciji da poduzimamo neke nove projekte na poslovnom planu, ili nešto povezano s drugim našim preokupacijama, u ličnim kontaktima, etc., a sve je to najčešće itekako povezano s drugim osobama, te se javljaju i određene interakcije kroz odnose.

ZA SVAKI DAN U SEDMICI RĀHU-KĀLAM PADA KAKO SLIJEDI PO RAZLIČITIM MUHŪRTAMA:

Nedjelja — 8 Muhūrta

Ponedjeljak — 2 Muhūrta

Utorak – 7 Muhūrta

Srijeda — 5 Muhūrta

Četvrtak — 6 Muhūrta

Petak — 4 Muhūrta

Subota — 3 Muhūrta

Stay Tuned. To Be Continued.

sonagaurangadas

Komentariši