RĀHU – KĀLAM [PART 1]

RETROSPEKTIVA – KUDA IDE  OVAJ SVIJET? KAKO IZBJEĆI NEPOVOLJNO VRIJEME ZA OTPOČINJANJE PUTOVANJA I NOVIH PODUHVATA. RETROSPEKTIVA – KUDA IDE  OVAJ SVIJET? Da prije razmatranja današnje teme barem ukratko pomenemo neke od današnjih “modernih” pogrešnih aktivnosti, radi kojih se dobijaju veoma oštre karmičke reakcije u idućim životima i odlazak na dugotrajno ispaštanje na sistemima paklenih…

Nastavi čitanje →

JYEṢṬHĀ – 18TH NAKṢATRA

16° 40’ TO 30° 00’ VṚŚCIKA [SCORPIO – ŠKORPION] KOMENTAR: S obzirom da povremeno budu pomenuti vladaoci pojedinih planeta [graha], te njihovi duhovni autoriteti i mantre za odavanje poštovanja i obožavanje, da barem ukratko pomenemo neke osnovne stvari. Naše poimanje dvojne stvarnosti koja nas okružuje i koja je i u nama samima, zavisi od brojnih…

Nastavi čitanje →

IDEAL FAMILY LIFE — IDEALAN PORODIČNI ŽIVOT [PART 1]

DA BI ZARADIO NOVAC GṚHASTHA SE POSEBNO TREBA BAVITI POLJOPRIVREDOM. U BHAGAVAD-GĪTI 18.44 JE REČENO — KṚṢI-GO-RAKṢYA-VĀṆIJYAM — POLJOPRIVREDA, ZAŠTITA KRAVA I TRGOVINA — SU POSEBNE DUŽNOSTI GṚHASTHA. SVOJE ODNOSE S ČLANOVIMA PORODICE I PRIJATELJIMA TREBA ODRŽAVATI SAMO DA BI ISPUNIO NJIHOVU SVRHU; NE BI TREBAO BITI PREKOMJERNO ZAOKUPLJEN TAKVIM ODNOSIMA. UPUTSTVA ČLANOVA PORODICE I…

Nastavi čitanje →

ANURĀDHĀ – THE 17TH NAKṢATRA

3° 20’ TO 16° 40’ VṚŚCIKA [SCORPIO] Sedamnaesta zodijačka ekstenzija se prostire od 213°20’ do 226°40’ prirodnog zodijaka i nazvana je Anurādhā Nakṣatra. Korespondira s imenima na drugim jezicima svijeta: Al-Iklil [the crown] na Arab Manzil; Scorpionis na Grčkom; Fang na Chinese Sieu. Anurādhā znači uspjeh. Prema Calkyi Anurādhā grupa zvijezda se sastoji od tri…

Nastavi čitanje →

ASTROLOGICAL CONSULTATIONS – 7 MAY 2023 SUNDAY — DVITĪYA

Biće nešto povoljnije i manje intezivno negdje od 15. maja 2023, kada Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] napusti sadašnju grupaciju planeta u znaku Ovna [Meṣa Rāśi] i u tranzitu pređe u znak Bika [Vṛṣabha Rāśi], pa zatim isto tako i Merkur [Budha graha] 7. juna 2023. Merkur je uz to bio u retrogradnom kretanju od 21. aprila…

Nastavi čitanje →

HELP WITH PROBLEMS WITH SUBTLE BEINGS — POMOĆ KOD PROBLEMA SA SUPTILNIM BIĆIMA [PART 1]

PRAVṚTTI-MĀRGA – PUT ČULNOG UŽIVANJA JE NIŽI PUT. NIVṚTTI-MĀRGA – PUT ODRICANJA ZA VRHOVNI CILJ JE VIŠI PUT. Pred nama je uvijek mogućnost slobodnog izbora puta kojim ćemo se kretati u životu, ali i velika karmička odgovornost za sve posljedice našeg izbora. Dakle, nije uputno zloupotrebljavati neku malu nezavisnost koju smo dobili. Kako god, pored…

Nastavi čitanje →

VIŚĀKHĀ – 16TH NAKṢATRA [PART 1]

20° 00’ TULĀ [LIBRA — VAGA] —  3° 20‘ VṚŚCIKA [SCORPIO – ŠKORPION] KOMENTAR: Slično,kao kada je u pitanju i svaka druga Nakṣatra, tako i u slučaju kada su Mjesec [Candra] i/ili Lagna [Ascendent], prema vedskoj astrologiji pozicionirani u Viśākhā Nakṣatri, preporučljivo je detaljno proučiti ove kratke tekstove, jer to su sve indikativni dijelovi naše…

Nastavi čitanje →

SVĀTI – THE 15TH NAKṢATRA [PART 1]

6°40’ TO 20°00’ TULĀ [LIBRA — VAGA] KOMENTAR: Petnaesta zodijačka ekstenzija se pruža od 186°40’ do 200°00’ Zodijaka i nazvana je Svāti Nakṣatra. Korespondira s imenima Al-Ghafr [the covering] na Arab Manzil; Bootis, ili Arcturus na Grčkom; King na Chinese Sieu. Svāti je deva ili božanske prirode – dobroćudna, pokretna po prirodi i prevodi se …

Nastavi čitanje →

ECLIPSES IN 2023 YEAR [PART 2]

ECLIPSES RESULTS ACCORDING TO R. SANTHANAM — REZULTATI EKLIPSI PREMA R. SANTHANAMU. FOR COORDINATES OF SARAJEVO – ZA KOORDINATE SARAJEVA: SOLAR ECLIPSE [AT] 20 APRIL 2023 THURSDAY — AMĀVASYĀ – 06:17:56 [GMT 04:17:56] — MEṢA RĀŚI LUNAR ECLIPSE [A] 5 MAY 2023 FRIDAY — PŪRṆIMĀ – 19:23:00 [GMT 17:23:00] – TULĀ RĀŚI SOLAR ECLIPSE [A]…

Nastavi čitanje →

ECLIPSES IN 2023 YEAR [PART 1]

FOR COORDINATES OF SARAJEVO. SOLAR ECLIPSE [AT] 20 APRIL 2023 THURSDAY — AMĀVASYĀ – 06:17:56 [GMT 04:17:56] — MEṢA RĀŚI LUNAR ECLIPSE [A] 5 MAY 2023 FRIDAY — PŪRṆIMĀ – 19:23:00 [GMT 17:23:00] – TULĀ RĀŚI SOLAR ECLIPSE [A] 14 OCTOBER 2023 SATURDAY – AMĀVASYĀ – 20:00:41 [GMT 18:00:41] – KANYĀ RĀŚI LUNAR ECLIPSE [P]…

Nastavi čitanje →